Корупція в судовій системі

 

Рекомендація 1896 (2010)[1]

 

1.         Парламентська асамблея, нагадуючи про свою Резолюцію 1703 (2009) "Корупція в судовій системі" вважає викорінювання корупції в судовій системі пріоритетним завданням Ради Європи, оскільки вона загрожує верховенству права, що є наріжним каменем плюралістичної демократії, і сприяє безкарності.

 

2.         Вона висловлює вдячність Комітету міністрів за визначення повноважень групи фахівців із судової системи (CJ-S-JID) для перегляду рекомендації № R (94) 12 Комітету міністрів про незалежність, ефективність і роль суддів, у якій робиться акцент на національні суди. Вона пропонує групі фахівців ураховувати висновки, що містяться в Резолюціях 1703 (2009) і 1685 (2009) Асамблеї щодо корупції в судовій системі й тверджень про політично мотивовані зловживання в системі карного правосуддя в державах-учасницях Ради Європи, і конкретно згадати про боротьбу з корупцією суддів у пояснювальній доповіді до переглянутого проекту рекомендації.

 

3.         Вона закликає Консультативний комітет європейських прокурорів (CCPE) суворіше відслідковувати належне дотримання рекомендації Рек. (2000)19 Комітету міністрів про роль державного обвинувачення в системі карного правосуддя, маючи зокрема, на увазі незалежність прокурорів і беручи до уваги реформи, проведені в державах-учасницях після прийняття рекомендації. Вона призиває ССРЕ переглянути дану рекомендацію аналогічно тому, як проводиться в цей час перегляд рекомендації R № (94)12.

 

4.         Асамблея пропонує Комітету міністрів розробити типовий кодекс поведінки, призначений для працівників судової системи, аналогічний типовому кодексу поведінки державних службовців, прикладеному до рекомендації № R (200)10 Комітету міністрів про кодекси поведінки для державних службовців. У цьому контексті було б доцільно скористатися висновком № 3 Консультативні ради європейських суддів (CCJE) про принципи й норми професійної поведінки суддів, зокрема етики, поведінки, несумісного зі статусом суддів, і неупередженості.

 

5.         Беручи до уваги, що Повідомлення Європейської Комісії Європейському Парламенту й Раді Європейського союзу від 10 червня 2009 року щодо Стокгольмської програми містить заклик періодично проводити оцінку заходів, яких вжито Європейським союзом і державами-учасницями з метою боротьби з корупцією, і вважаючи, що така ініціатива може привести до дублювання роботи Групи держав із боротьби з корупцією (GRECO), Асамблея пропонує Комітету міністрів встановити більше тісне співробітництво між GRECO й відповідними інститутами Європейського Союзу, зокрема, за допомогою участі Європейського союзу в діяльності GRECO як це передбачається Уставом GRECO, для того, щоб уникнути дублювання роботи й забезпечити синергитичний ефект.

 

6.         Асамблея пропонує Комітету міністрів зібрати інформацію про кількість випадків судового переслідування й визнання винними суддівських працівників у державах-членах Ради Європи. Для того щоб така інформація залишалася корисною, дослідження такого роду варто регулярно обновляти.

 

7.         І, нарешті, Асамблея пропонує Комітету міністрів піддати більшій гласності Європейську хартію суддів, яка, незважаючи на її суто декларативний характер, повинна насправді стати точкою відліку для держав-учасниць.

 [1] Дебати Асамблеї 27 січня 2010 (5-те засідання) (див. Doc.12058, Доповідь Комітету з юридичних питань і прав людини, доповідач: пан Сасі). Текст затверджено Асамблеєю 27 січня 2010 року (5-те засідання).