Попередня редакція

Зміцнення механізмів попередження катувань в Європі

Рекомендація 1968 (2011)

1.       Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1808 (2011) “Зміцнення механізмів попередження катувань в Європі” і запрошує Комітет Міністрів:

1.1       розпочати процес модифікації Європейської конвенції з попередження катувань та інших покарань або нелюдського чи принижуючого людську гідність відношення (STE n° 126) для того щоб дозволити:

1.1.1.       вибори Парламентською Асамблеєю  членів Європейського комітету з попередження катувань та інших покарань або нелюдського чи принижуючого людську гідність відношення (ЄПК);

1.1.2.       автоматичну публікацію доповідей за наслідками візитів, так само як коментарії зацікавлених сторін, передбачаючи можливість для кожної із сторін зробити запит на затримку публікації строком до шести місяців;

1.2.     внести до свого порядку денного і в терміновому порядку обговорювати публічно будь-яку публічну заяву прийняту ЄПК у відповідності до статті 10 Конвенції і у виключному випадку приймати резолюцію у зв’язку з цим.