Неофіційний переклад з англійської

Попередня редакція

Національні парламенти: гаранти прав людини в Європі

Резолюція 1823 (2011)

1. Парламентська асамблея нагадує, що держави-учасниці Ради Європи несуть відповідальність за ефективне здійснення міжнародних норм прав людини, які вони підписали, зокрема Європейської конвенції з прав людини (ETS № 5) (далі "Конвенція") . Це зобов'язання стосується всіх державних органів, як-от: виконавчі, судові або законодавчі.

2. Національні парламенти часто не беруться до уваги в даному контексті. Їхній потенціал потребує подальшого вивчення. Вони грають ключову роль в ефективному здійсненні міжнародних норм з прав людини на національному рівні та виконують свої обов'язки по захисту прав людини через законодавчу діяльність (в тому числі перевірку законопроектів), участь у ратифікації міжнародних договорів з прав людини, оцінювання виконавчої влади, підтримання зв'язків з національними установами з прав людини і сприяння створенню широкого поширення культури прав людини.

3. Члени Асамблеї, що мають подвійний мандат - як члени Асамблеї, так і їхніх відповідних національних парламентів - мають особливий обов'язок зробити свій внесок у такі дії.

4. Асамблея зазначає, що "Паризькі принципи" Організації Об'єднаних Націй 1993 року стали міжнародно визнаним еталоном для основних мінімальних стандартів для ролі і функціонування незалежних національних установ з прав людини; такі критерії повинні бути складені для парламентських органів.

5. У зв'язку з виконанням рішень Європейського суду з прав людини (далі "Суд"), Асамблея:

5.1. вважає, що національні парламенти мають унікальні можливості із оцінювання урядів щодо швидкого та ефективного виконання рішень Суду, а також оперативно приймати необхідні законодавчі поправки;

5.2. шкодує, що пост-інтерлакенські дебати з питання про майбутнє системи Конвенція не достатньо беруть до уваги потенційно важливу роль парламентів і висловлює жаль з приводу мовчання Ізмірської декларації у цьому зв’язку;

5.3. вказує на позитивні приклади в ряді держав-учасниць, зокрема, Великобританії, Нідерландах, Німеччині, Фінляндії та Румунії, які створили парламентські структури для моніторингу реалізації рішень Суду.

6. Крім того, Асамблея:

6.1. закликає парламентаріїв до контролю за визначенням та забезпеченням дотримання стандартів прав людини національними судовими і адміністративні органами;

6.2. настійно закликає парламентаріїв виконувати свої обов'язки, щоб ретельно вивчати виконавчу владу в своїх країнах, коли справа доходить до реалізації, зокрема, міжнародних норм з прав людини;

6.3. закликає уряди залучати національні парламенти до переговорного процесу щодо міжнародних угод з прав людини і до процесу виконання рішень Європейського суду з прав людини;

6.4. закликає всі держави-учасниці для забезпечення необхідних парламентських процедур систематично перевіряти сумісність проектів законодавства зі стандартами Конвенції, щоб у майбутньому уникнути порушень Конвенції, включаючи регулярний моніторинг всіх рішень, які можуть потенційно вплинути на відповідні правові норми;

6.5. настійно закликає парламенти активізувати свої зусилля із сприяння контролю за рішеннями Суду через нагляд за кроками, зробленими компетентними органами щодо виконання несприятливих рішень, в тому числі перевірку фактично вжитих заходів;

6.6. закликає парламенти створювати та/або зміцнювати структури, які дозволили б висувати на перший план і строгий контроль за їхніми міжнародними зобов'язаннями з прав людини на основі принципів, наведених нижче.

7. Тому Асамблея закликає парламенти здійснювати такі основні принципи парламентського контролю за дотриманням міжнародних стандартів з прав людини:

7.1. Відповідні рамки і обов'язки

7.1.1. Національні парламенти повинні створити відповідні парламентські структури для забезпечення суворого і регулярного моніторингу дотримання та контролю за дотриманням міжнародних зобов'язань з прав людини такі, як профільні комітети з прав людини або відповідні аналогічні структури, чиї обов'язки чітко визначені і закріплені законом.

7.1.2. Ці обов’язки повинні включати, серед іншого:

7.1.2.1. систематичні перевірки сумісності проектів законодавства до міжнародних зобов'язань з прав людини;

7.1.2.2. вимога до урядів регулярно подавати звіти про відповідні рішення Європейського суду з прав людини та їхню реалізацію;

7.1.2.3. ініціювання законодавчих пропозицій і поправок до законів;

7.1.2.4. повноваження щодо виклику повісткою в суд свідків та надання документів в рамках їхньої компетенції.

7.1.3. Такі комітети повинні нести відповідальність за забезпечення того, щоб правильно дати пораду та поінформувати парламенти з питань прав людини. Підготовка з прав людини також має бути надана для парламентаріїв і їхніх співробітників.

7.2. Незалежна експертиза

7.2.1. Комітети з прав людини або відповідні аналогічні структури повинні мати доступ до незалежної експертизи в галузі прав людини.

7.2.2. Адекватні ресурси повинні бути також доступні для надання спеціалізованої підтримки секретаріату.

7.3. Співпраця з іншими установами та громадянським суспільством

7.3.1. Співробітництва та регулярний діалог повинен вестися, у відповідних випадках, з відповідними національними (наприклад, національними установами з прав людини, парламентськими уповноваженими) та міжнародними організаціями (наприклад, Парламентською асамблеєю, Комісаром Ради Європи  з прав людини, європейськими та іншими міжнародними моніторинговими органами з прав людини), а також з представниками усталених неурядових організацій, які мають значний і відповідний досвід.