Неофіційний переклад з англійської

Попередня редакція

Реформа Парламентської Асамблеї

Резолюція 1822 (2011)

1. Парламентська Асамблея є унікальною міжпарламентською асамблеєю, яка може пишатися цілою низкою своїх досягнень за останні шістдесят років.

2. Дивлячись у майбутнє, Асамблея вважає, що прийшов час переглянути рамки своєї діяльності і вкотре підтвердити своє завдання. Все ще триваючі виклики та неврегульовані конфлікти в Європі та події, які відбулися в останні кілька місяців на Близькому Сході та Північній Африці стали нагадуванням про постійну мобілізаційну силу фундаментальних цінностей, які захищає Рада Європи та її Асамблея, а саме демократія, права людини і верховенство права. Крім того, Генеральний секретар Ради Європи, сам зобов’язався, за сильної підтримки держав-учасниць, приступити до реалізації амбітної програми реформ Організації починаючи з жовтня 2009 року.

3. Мета реформи Асамблеї полягає у зміцненні її політичної значимості та ефективності, зробити її більш помітною і заохотити до більш широкої участі своїх членів. Крім того, метою також є зміцнення взаємодії між Асамблеєю та національними парламентами, так само як міжпарламентського співробітництва, у тому числі з Європейським Парламентом.

4. З цією метою, Асамблея вирішила вжити ряд заходів, починаючи від політичних дій, які призведуть до зміни практики, суттєво не змінюючи правила і до внесення змін у свої методи роботи і структури, які передбачають перегляд правил процедури.

5. Як наслідок Асамблея погодилася вжити такі політичні заходи, які стосуються:

5.1. подання щодо резолюції або рекомендації:

5.1.1. використовувати чотири лінії дій, прийняті на Самміті глав держав і урядів Ради Європи у Варшаві в травні              2005 року як критерії вибору подання;

5.1.2. дозволити комітетам вносити подання у відповідності до статті 24.2 Правил процедури, а Бюро –  пропонувати доповіді для обговорення в Асамблеї (у вигляді посилання), будучи більш вимогливим до запропонованих тем;

5.1.3. змінити вимоги до подачі запиту стосовно початку процедури моніторингу, вимагаючи щоб 20 підписантів належали до шести національних делегацій і до двох політичних груп;

5.1.4. зробити зрозумілим  в Правилах процедури різні варіанти, які мають комітети, коли подання надсилається їм для інформації;

5.2. подальшої діяльності за підсумками прийнятих текстів:

5.2.1. дозволити доповідачу по доповіді, разом з відповідним комітетом, продовжувати слідкувати протягом одного року після ухвалення тексту для забезпечення подальшого нагляду і знову представити доповідь комітету в кінці цього терміну та вжити, в разі необхідності, заходів у відповідності до механізму, визначеного в Резолюції 1640 (2008);

5.2.2. запропонувати комітетам готувати щорічні доповіді щодо наслідків діяльності національних парламентів і/або Комітету Міністрів з прийнятими текстами і, крайньому випадку, звертатися з публічною заявою, якщо наслідки діяльності є незадовільними;

5.3. дебатів під час пленарної роботи Асамблеї:

5.3.1. передбачити "вільні дебати" під час кожної частини сесії;

5.3.2. подавати поправки до проектів резолюцій та/або рекомендацій разом з пояснювальними записками у письмовому виді;

5.4. групування та довгострокового планування засідань комітетів:

5.4.1. поза частинами сесії, групувати засідання комітетів протягом року у визначені періоди року і на рік вперед;

5.4.2. під час частин сесій уникати, наскільки це можливо, співпадіння засідань комітетів за участі тих же членів;

5.4.3. заохочувати комітети Асамблеї, за виключенням Комітету з питань дотримання обов’язків та зобов’язань країнами-учасницями та Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституційних справ, скористатися можливістю щорічно організовувати спільне засідання з відповідними комітетами в національних парламентах країн-учасниць;

5.5. інструментів зв'язку Асамблеї:

переглянути інструменти зв'язку Асамблеї, зокрема, її веб-сайт, для того, щоб зробити його більш зручними                  та інтерактивними, а, отже, більш корисними для членів і громадян Європи;

5.6. збору коштів:

диверсифікувати фінансування діяльності Асамблеї (інших ніж статутна діяльність) та нові ініціативи за рахунок зовнішніх джерел, сумісних з цінностями та принципами Ради Європи;

5.7.  додаткових заходів із структурних питань щодо спостереження за виборами:

встановити дорадчу групу, бажано при Президенті та призначену політичними групами, із спостереження за виборами, яка б відповідала за узагальнення та систематизацію структурного досвіду разом з іншими міжнародними інститутами із спостереження за виборами.

6. Крім того, здійснюючи зміни своєї структури і методів роботи Асамблеї вирішує:

6.1. стосовно організації частин сесій Асамблеї, запропонувати Бюро Асамблеї:

6.1.1. скоротити максимальний час для виступу членів записаних у списках виступаючих до чотирьох хвилини або, у разі необхідності, до трьох хвилин;

6.1.2. передбачити, як принцип, не менше двох годин  для дебатів, за винятком дебатів з поточних подій, які залишаються обмеженими до півтори години;

6.1.3. в принципі, не скорочувати будь-які списки виступаючих і здійснювати та забезпечувати справедливий географічний і політичний розподіл;

6.1.4. проводити засідання комітетів у другій половині дня у вівторок, середу і четвер з 14.00 до 15.30;

6.2. стосовно заступників і осіб, що заміщають:

скасувати вимогу, щоб Головою або заступником Голови Комітету був повноправний член комітету, а не заступник;

6.3. стосовно підкомітету з виборів суддів Європейського суду з прав людини:

запропонувати підкомітету, надавати позитивні відгуки до своєї рекомендації на користь даного кандидата;

6.4. стосовно складу Комітетів:

6.4.1. об’єднати Комітет з економічних питань та розвитку  (AS/Ec), Комітет з соціальних питань, охорони здоров'я і справ сім'ї (AS/SOC) та Комітет з питань навколишнього середовища, сільського господарства, місцевих і регіональних справ (AS / Єна) в один Комітет з соціальних питань, охорони здоров'я та сталого розвитку (AS/CSD);

6.4.2. як наслідок, передати бюджетні і фінансові питання  від Комітету AS/Ес до Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституційних справ (AS/Pro), а підготовку доповідей про діяльність Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) до Комітету з політичних питань (AS/Pol);

6.4.3. враховуючи нові обов'язки Комітету AS/Pro, призначити членами по посаді голів п’яти політичних груп Асамблеї та збільшити кількість членів з огляду на забезпечення пропорційного географічного представлення членів. Враховуючи, що кожна держава-учасниця має не більше одного члена в цьому комітеті;

6.4.4. перетворити Комітет з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків (AS/EGA) на Комітет з питань рівності і недискримінації (AS / EGA);

6.4.5. як наслідок, передати питання пов'язані з правами національних та інших меншин, а також дискримінації в будь-якій сфері від Комітету з юридичних питань та прав людини до нового комітету AS/EGA;

6.4.6. передати питання народонаселення від Комітету з питань міграції, біженців і народонаселення (AS/MIG) до нового Комітету з соціальних питань, охорони здоров’я та слого розвитку і, як наслідок, переглянути назву і повноваження AS/MIG;

6.4.7. обмежити приналежність кожного члена Асамблеї двома комітетами в якості постійного члена, за виключенням комітетів, до яких членів призначають політичні групи;

6.4.8. опрацювати переглянуті повноваження таких восьми загальних комітетів:

6.4.8.1. Комітету з політичних питань (AS/Pol);

6.4.8.2. Комітету з юридичних питань та прав людини (AS /Jur);

6.4.8.3. Комітету з соціальних питань, охорони здоров'я та сталого розвитку (AS/CSD);

6.4.8.4. Комітету з питань міграції, біженців та переміщених осіб (AS / MIG);

6.4.8.5. Комітету з питань культури, науки та освіти           (AS/CULT);

6.4.8.6. Комітету з питань рівності і недискримінації (AS/EGA);

6.4.8.7. Комітету з дотримання обов’язків і зобов'язань державами-учасницями Ради Європи (Моніторингового комітету) (AS / Mon);

6.4.8.8. Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституційних справ (AS / Pro).

7. Асамблея приймає рішення, що положення, передбачені в цій резолюції вступають в силу, починаючи з відкриття в 2012 році сесії Асамблеї 23 січня 2012. Відповідна доповідь Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституційних справ буде представлена Асамблеї або Постійному комітету завчасно до відкриття в 2012 році сесії стосовно необхідних змін правил процедури, які включатимуть: переглянуті повноваження комітетів, у тому числі реалізації пропозиції щодо можливості розгляду Асамблеєю питань "глибокої безпеки", перехідні положення і нещодавні питання, пов'язані з інтерпретацією правил процедури, таких як постійні мандати комітетів і терміни підготовки доповідей. Що стосується повноважень – необхідним є надання їм міцної регламентної основи.