Попередня редакція

Рекомендація 1991 ПАРЄ (2012)

(прийнята під час засідання Асамблеї 24 січня)


Гарантування повноважності та ефективності Європейської конвенції з прав людини

1. Парламентська асамблея, посилаючись на свою Резолюцію 1856 (2012) "Гарантування повноважності та ефективності Європейської конвенції про права людини" (ETS № 5), наполегливо закликає Комітет міністрів як гаранта, згідно зі статутом, життєздатності наглядової системи забезпечити, щоб:

1.1. складна фінансова ситуація Ради Європи була розглянута на найвищому політичному рівні, з тим щоб дати Організації можливість ефективно виконувати свій правозахисний мандат;

1.2. Асамблея, а також національні парламенти були в повному обсязі залучені  до імплементації "Інтерлакенського процесу" і мали можливість вивчати доповіді, які надаються державами в цьому контексті.

2. Асамблея також наполегливо закликає Комітет міністрів направити державам-членам рекомендацію, закликаючи їх негайно законодавчими, судовими та іншими засобами домогтися більш широкого використання рішень Європейського суду з прав людини в якості інструкції при тлумаченні (res interpretata).