Неофіційний переклад

 

Попередня редакція

 

Резолюція 1900 (2012)

 

Визначення  поняття  "політичні в’язні"|ув'язнених|

 

 

1. Парламентська Асамблея нагадує, що поняття "політичний в’язень" було визначене в рамках Ради Європи у 2001 році незалежними експертами Генерального секретаря, яким було доручено розглянути справи звинувачених політичних в’язнів у Вірменії і Азербайджані у контексті вступу цих двох держав до Організації.

 

2. Парламентська асамблея підкреслює, що критерії визначені вищезгаданими експертами були натхнені подіями, що ґрунтуються на специфічних обставинах громадянської війни 1989 року в Намібії. Вони були застосовані до справ по відношенню до двох держав під час їх вступу до Ради Європи, вони ніколи до сьогодні не були ані предметом обговорень, ані загального схвалення у Парламентській асамблеї.

 

3. Асамблея знову підтверджує підтримку цих критеріїв, наведених нижче:

 

"Особа позбавлена|із| його або її особистої|особовий| свободи, може бути  визнана "політичним в’язнем"|:

 

a.    якщо затримання|затримка| було проведене|нав'язан в порушенні |із| фундаментальних|основних,істотних,суттєвий| гарантій, встановлених|заставлених,установлений| в Європейській Конвенції|конвенції,з'їзді| з прав людини і її Протоколах (Є |КПЛ), зокрема свободи думки|гадка|, совісті і релігії, свободи |експресії,вираження|слова та інформації, права на збори та об’єднання|об'єднання|;

b.    якщо затримання|затримка| було |нав'язане|здійснене з виключно|просто,чисто,винятково| політичних мотивів не у зв’язку|поза,зовні| із будь-яким право|порушення,провини|порушенням;

c.     якщо, |за|з політичних мотивів, тривалість затримання|затримки| або його умов|станів|и є, очевидно, невідповідними |порушення,провина|мірі правопорушення, в якому|виявлятися,порахувати,опинятися,полічити||винним||підозрівається||із| особа обвинувачується або підозрюється;

d.    якщо з політичних мотивів, він або вона затримані в дискримінаційній формі в порівнянні з іншими особами; або

e.    якщо затримання|затримка| є результатом дій, які були явно несправедливими, і це, |видаватися||з'єднано|видається пов’язаним з|із| політичними мотивами влади." (SG/Inf(2001)34 пункт 10)

 

 

4. Ті, хто позбавлений особистої свободи за терористичні злочини не вважаються політичними в'язнями, якщо вони були притягнуті до відповідальності і засуджені за такі злочини відповідно до національного законодавства та Європейської конвенції з прав людини. (ETS No. 5)

5. Асамблея просить уповноважені органи всіх держав-членів Ради Європи переглянути випадки будь-яких обвинувачених політичних ув'язнених шляхом застосування вищезазначених критеріїв і звільнити або повторно розглянути справи таких ув'язнених у разі необхідності.