ІНФОРМАЦІЯ

про участь Постійної делегації Верховної Ради України

у Парламентській асамблеї Ради Європи

у Другій частині сесії ПАРЄ 2011 року

 

м. Страсбург, 11-15 квітня 2011 року

 

Загальна інформація

 

В роботі Другої частини сесії ПАРЄ 2011 року взяли участь народні депутати України, члени та заступники членів Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї РЄ: І.Попеску (керівник делегації), О.Герасим’юк (заступник керівника делегації), О.Білозір, О.Бондаренко,                 С.Головатий, Ю.Льовочкіна, В.Пилипенко, О.Плотніков та  С.Соболєв. Роботу делегації забезпечував секретаріат у такому складі: перший заступник керівника Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України А.Корнійчук, заступник завідувача відділу цього ж Управління Б.Криловецький та головний консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради України у закордонних справах О.Луканюк. Переклад здійснював головний консультант Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Ю.Мосолов.

Порядок денний сесії передбачав обговорення таких питань: загроза демократії та правам людини у зв’язку з надзаборгованістю держав, релігійний вимір міжкультурного діалогу, боротьба з бідністю, виконання Грузією обов’язків і зобов’язань перед РЄ, оцінка прогресу щодо виконання Бернської конвенції, освіта проти насильства в школі, захист дітей та молоді від ожиріння та діабету, масштабне прибуття незаконних мігрантів, шукачів притулку та біженців на південне узбережжя Європи (за терміновою процедурою), ситуація в Північній Африці (за процедурою поточних дебатів), сільські жінки в Європі, смертна кара в країнах-учасницях та країнах-спостерігачах, зміцнення механізму запобігання тортурам в Європі тощо. 

Асамблея заслухала Прем’єр-міністра Туреччини                   Р.Т.Ердогана, Міністра закордонних справ Туреччини, Голову Комітету міністрів РЄ А.Давутоглу, Комісара РЄ з прав людини Т.Хаммарберга та ін.

Заступник Голови української делегації О.Герасим’юк увійшла до складу Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституціональних справ від Групи Європейської народної партії.

На засіданні підкомітету з прав меншин Комітету з юридичних питань та прав людини за пропозицією керівника української делегації І.Попеску Головою зазначеного підкомітету було обрано латвійського депутата Б.Чилевіча.

Асамблея обрала суддями Європейського суду з прав людини Е.Мосса від Норвегії та Х.Келлер від Швейцарії.

Відбулася друга зустріч контактних парламентаріїв з питань зупинення сексуального насилля над дітьми, під час якої були презентовані доповіді  «Протидія дитячій порнографії як частина кампанії зупинення сексуального насилля щодо дітей» та «Протидія дитячій порнографії в Інтернеті». В заході взяла участь член Постійної делегації О.Бондаренко. Народний депутат В.Шемчук, призначений контактним парламентарієм від Україні, був відсутній як під час першої, так і під час другої зустрічі.

Генеральний секретар ПАРЄ В.Савіцкі поінформував Постійне представництво України при Раді Європи про проведення з 7 по 9 червня 2012 року в Страсбурзі чергової Європейської конференції голів парламентів.

 

Виступи запрошених осіб

 

Асамблея заслухала Генерального секретаря Ради Європи Т.Ягланда, який закликав депутатів долучитися до політичної реформи Ради Європи для того, щоб зробити Організацію більш ефективною та впливовою. Генеральний секретар зазначив що, сьогодні РЄ швидше реагує на зовнішні та внутрішні виклики, з якими стикається Європа, торкнувся питання необхідності реформування Європейського суду з прав людини та концентрації ресурсів для вирішення таких проблемних питань: торгівля людьми, тероризм, кіберзлочинність, інтернет-безпека, відмивання грошей, корупція, міграція, ситуація стосовно ромів, побутове насильство.

До членів Асамблеї звернувся Голова Комітету міністрів Ради Європи, Міністр закордонних справ Туреччини                       А.Давутоглу, який поінформував про успіхи Ради Європи в питаннях надання обов’язковості Європейської конвенції з прав людини для Європейського Союзу, стан врегулювання ситуації в Тунісі, Єгипті та Лівії, поточний стан Інтерлакенського процесу. А.Давутоглу висловив жаль з приводу відсутності будь-яких зрушень в білоруському питанні, що, за його словами, означає розширення розподільчої лінії між цією державою та європейською спільнотою. Він також зазначив, що під час наступної зустрічі Комітету міністрів Ради Європи 11 травня в Стамбулі заплановане відкриття Європейської конвенції по боротьбі з насильством проти жінок та побутовим насиллям для підписання.

До Асамблеї звернувся Прем’єр-міністр Туреччини                 Р.Т.Ердоган, який дав високу оцінку діяльності Ради Європи, зокрема у боротьбі з усіма формами дискримінації та забезпеченні прав людини, висловив переконання, що європейське мирне майбутнє можливе лише за умови міжкультурної взаємодії, із жалем констатував зростання расизму та нетерпимості на континенті, торкнувся питання щодо важливої ролі, яку відіграє Туреччина в регіоні.

 

Перебіг сесії

 

На засіданні Бюро Асамблеї було заслухано виступ керівника ад хок комітету із спостереження за достроковими президентськими виборами в Казахстані, члена української делегації Ю.Льовочкіної, у якому, в цілому, дана схвальна оцінка перебігу виборів, незважаючи на певні розбіжності у відповідних звітах ПАРЄ та ОБСЄ.

Тему розбіжностей продовжив Голова української делегації І. Попеску, який зазначив, що подібні неузгодженості виникають не вперше і Асамблеї треба визначитися, чи продовжуватиме вона бути частиною спільною місії із спостереження за виборами, чи діятиме самостійно у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії. А під час зібрання Групи соціалістів І.Попеску звернув увагу на те, що спостереження за виборами іноді перетворюється на елемент виборчої технології, навівши при цьому ряд прикладів з історії українських виборів.

Парламентська асамблея розглянула і ухвалила звіт про діяльність Бюро та Постійного комітету у міжсесійний період. В рамках обговорення відбувся, зокрема, обмін думками щодо реформування Асамблеї, співробітництва з Європейським Парламентом та нещодавніх дострокових президентських виборах в Казахстані.

Асамблея розглянула питання «Надмірна заборгованість держав: загроза для демократії та прав людини» (доповідач Комітету з економічних питань та розвитку П.Омтзігт).

За підсумками обговорення була ухвалена відповідна Рекомендація (додається), у якій зазначається, що державний борг європейських держав за останні кілька років різко зріс. У більшості країн Західної Європи державний борг перевищив поріг, зафіксований в Пакті стабільності і зростання (що становить 60% від ВВП) і становить загрозу для перспективи подальшого розвитку.

Держави повинні відігравати свою роль як ключові регулятори і гаранти верховенства права, який лежить в основі демократії, основних прав та належного функціонування ринкової економіки.

В документі Асамблея виступає за більш тісну взаємодію та обмін інформацією між національними парламентами, урядами та бреттон-вудськими установами, закликає уряди держав-учасниць розробити стратегії із стабілізації ситуації з державними боргами.

Парламентарії розглянули доповідь Комітету з питань культури, науки та освіти «Релігійний вимір міжкультурного діалогу» (доповідач – А.Брассьор).

       Участь в обговоренні цього питання взяли визначні представники деяких провідних конфесій держав-учасниць Ради Європи.

Патріарх румунської православної церкви Даніель у зверненні до членів Асамблеї наголосив на існуванні таких проблем, як релігійна напруженість поблизу кордонів Ради Європи, труднощі асиміляції мігрантів на ґрунті релігійної нетерпимості місцевого населення, спалахи міжконфесійних непорозумінь тощо. На думку Патріарха, основою для поглиблення міжрелігійного діалогу є освіта.

       Президент Папської Ради з міжрелігійних контактів кардинал Ж.-Л.Тауран назвав свободу віросповідання в Європі подібною до виборчого процесу, в якому церкви змагаються за прихильність вірян. Він засудив прояви насильства та дискримінації, які псевдо релігійні діячі прикривають високим іменем віри.

       У своєму зверненні до членів Асамблеї Голова Керівної ради  з релігійних питань Турецької Республіки професор              М.Гюрмез вказав, серед іншого, на існування осередків міжрелігійної нетерпимості в державах колишнього Радянського Союзу. Він закликав представників мусульманських релігійних громад взяти на озброєння досвід мирного співіснування з іншими релігіями, що протягом тривалого часу в минулому доводило свою життєздатність. У контексті Ради Європи він також зазначив, що саме ця організація доводить політикам, які «наполягають, що концепція мультикультуралізму зазнала невдачі» про зворотне.

       Головний ребе Росії Б.Лазар оцінив останні роки в Росії, як «найспокійніші з точки зору проявів антисемітизму». Він зазначив, що якими б не були розбіжності у поглядах, держави-учасниці Ради Європи належать до однієї родини та мають розуміти спільне походження.

       Повноважний представник Ради Євангелічної церкви Німеччини прелат Б.Фелмберг назвав релігію «золотою ниткою, що пронизує Раду Європи та формує індивідуальну та колективну ідентичність», підкреслив необхідність для урядів держав-учасниць лишатися неупередженими до питань релігії і назвав необхідним проведення міжнародних релігійних обмінів з метою заохочення взаємної терпимості та розуміння між конфесіями.

       В обговоренні цього питання взяла участь член української Постійної делегації О.Білозір, яка наголосила на успіхах в міжрелігійному діалозі України, де існує 55 конфесій, 459 діючих монастирів, 357 релігійних благодійних громад при тому, що значний період української історії свобода релігій була заборонена. Вона також назвала пріоритетами міжкультурного діалогу захист прав трудових мігрантів, безпеку навколишнього середовища, захист людського життя та захист сім’ї.

За наслідками обговорення була ухвалена Рекомендація (додається), в якій нагадуються зобов'язання держав забезпечити, щоб усі релігійні громади могли мати належний правовий статус, що гарантує здійснення свободи релігії, і щоб будь-які преференційні підтримки, що надаються певним релігіям, не стали непропорційними і дискримінаційними на практиці. Держави також мають узгодити права релігійних громад з необхідністю захисту прав осіб з гуманістичними переконаннями, які дотримуються цих фундаментальних цінностей. Крім того, органам державної влади на місцевому та національному рівнях рекомендується сприяти зустрічам, організованим у рамках міжрелігійного діалогу, і заохочувати й підтримувати проекти, які спільно проводять кілька громад.

       Асамблея заслухала доповідь Комітету з соціальних питань, охорони здоров’я та справ сім’ї «Боротьба з бідністю» (доповідач – Л.Волонте).

За наслідками обговорення Асамблея ухвалила Резолюцію та Рекомендацію (додаються).

У першому з документів держави-учасниці закликаються інвестувати в людський капітал, бізнес-середовище, в депресивні регіони та інтелектуальний ресурс.

У Рекомендації Асамблея окреслює низку завдань для Комітету Міністрів Ради Європи, основним з яких є забезпечення підписання та виконання Європейської соціальної хартії та протоколу до неї.

Моніторинговий комітет представив на розгляд Асамблеї доповідь співдоповідачів К. Ісламі та М.А.Єнсена «Виконання обов’язків і зобов'язань Грузією».

Під час дебатів із зазначеного питання представники політичних груп, загалом, позитивно оцінили прогрес, досягнутий грузинською владою, у виконанні своїх обов’язків і зобов'язань перед Радою Європи, незважаючи на значний вплив і наслідки війни з Росією у 2008 році.

Разом з цим, парламентарії висловлювали занепокоєність у зв’язку з відсутністю досягнень або повільним розвитком у деяких сферах.

Так, П.Флінт (Великобританія, СОЦ) звернув увагу на незадовільне становище внутрішніх переміщених осіб та суперечливий характер деяких положень Конституції країни.

К.Лундгрен (Швеція, АЛДЄ) закликала грузинську владу звертати більшу увагу на рекомендації Венеціанської комісії, особливо в сфері судочинства, та активніше залучати представників національних меншин, які складають 16% населення, до суспільного життя.

Д.Харутюнян (Вірменія, ЄД) зазначив, що швидкий темп впровадження реформ в Грузії, з одного боку, призводить до помітних результатів, а з іншого, – не уберігає від помилок і прорахунків.

Член української делегації О.Бондаренко високо оцінила процес реформ в Грузії, зокрема в сфері судової системи та місцевого самоврядування. За словами депутата, зусилля грузинської влади із встановлення порозуміння та співробітництва з опозицією, зміцнення ролі та авторитету парламенту, значні успіхи у боротьбі з корупцією можуть слугувати взірцем для наслідування Україною, де суди, Прокуратура, Служба безпеки та парламентська більшість контролюються однією провладною партією, а лідери опозиції переслідуються.

За підсумками обговорення була ухвалена відповідна Резолюція, у якій Асамблея вітає значні зусилля, зроблені грузинською владою у виконанні своїх обов'язків і зобов'язань перед Радою Європи. Проте, незважаючи на цей прогрес, Парламентська асамблея продовжуватиме процедуру моніторингу в очікуванні подальших кроків, зокрема, щодо нового виборчого кодексу, впорядкування конституційних змін, які регулюють систему стримування та противаг, здійснення правосуддя, послідовне й повне забезпечення виконання законодавства по боротьбі з корупцією тощо.

       Комісар Ради Європи з прав людини Т.Хаммарберг, представляючи щорічний звіт щодо своєї діяльності за 2010, висловив занепокоєння стосовно занадто повільного прогресу з імплементації прав людини і звернув особливу увагу на такі проблемні питання: становище ромів, ксенофобії та расистські рухи, міграція, свобода висловлювання та інформації, свобода зібрань та мирних демонстрацій, соціальні права, стан жінок.

       Парламентська асамблея розглянула доповідь члена Комітету з питань навколишнього середовища, сільського господарства, місцевих та регіональних справ А.Лотмана «Необхідність надання оцінки стосовно запровадження Бернської конвенції».

Результатом дебатів із зазначеного питання стало прийняття відповідних Резолюції та Рекомендації (додаються).

У першому документі Асамблея визнає Конвенцію із збереження європейської дикої природи та природних середовищ в Європі (Бернська конвенція) першим всеосяжним правовим інструментом для захисту природи на всьому європейському континенті. Асамблея переконана, що деградація навколишнього середовища, виснаження біорізноманіття та зміни екосистем прямо або побічно зачіпають ряд фундаментальних прав, гарантованих Загальною декларацією про права людини та Європейської конвенцією з прав людини.

В Рекомендації Комітету міністрів  РЄ пропонується покращити міжнародну видимість Бернської конвенції, та перетворити цей процес на один з пріоритетів Ради Європи.

Асамблея розглянула доповідь Комітету  з питань культури, науки та освіти «Освіта проти насильства в школі» (доповідач –  Г.С.Флего).

В прийнятій за підсумками обговорення Резолюції зазначається, що багато шкіл у Європі, як і раніше, стикається з дуже серйозними актами насильства. У зв'язку з цим, важливо вжити відповідні превентивні та заохочуючи заходи із протидії насильству в школі на законодавчому рівні та в рамках адміністративної практики, широко залучаючи до цього всіх ключових гравців – родини, вчителів та учнів.

В Рекомендації із згаданої проблематики Асамблея уповноважує Комітет міністрів заохочувати розробку та ефективне здійснення активної політики в галузі освіти по боротьбі з насильством в школі і в суспільстві в цілому, зробивши це темою обговорення наступної європейської конференції міністрів освіти.

Відбулося обговорення доповіді члена Комітету з соціальних питань, охорони здоров’я та справ сім’ї М.Хенкока «Захист дітей та молоді від ожиріння та цукрового діабету другого типу».

У Резолюції, ухваленій за підсумками дебатів, зазначається, що за останнє десятиліття випадки ожиріння та цукрового діабету другого типу  дітей та молоді різко зросли. Ці патології негативно позначаються на якості життя хворих і є значним тягарем для системи охорони здоров’я. У цьому зв’язку важливе значення набувають заходи із заохочення здорового харчування та здорового способу життя, забезпечення доступу дітей та молоді з такою патологією до належного лікування.

В Рекомендації Комітет міністрів уповноважується виробити низку стратегічних заходів для заохочення держав-учасниць до запровадження скоординованих стратегій з профілактики та лікування ожиріння та цукрового діабету другого типу.

Асамблея обговорення за терміновою процедурою доповідь Комітету з питань міграції, біженців та народонаселення «The large-scale arrival of irregular migrants, asylum seekers and refugees on Europe's southern shoresВеликий потік нелегальних мігрантів, шукачів притулку і біженців до південного узбережжя Європи».

Доповідач Т.Стрік (Нідерланди, СОЦ) поінформувала членів Асамблеї, що понад 23 000 «людей-човнів», в основному з Тунісу, прибули до італійського острова Лампедуза, а заразThe first boats coming from Libya have now started to reach Malta and Italy. човни причалюють до берегів Мальти та Італії з Лівії.These numbers of arrivals are, however, insignificant compared to the 460 000 people who have fled from Libya to neighbouring countries, and thousands more are fleeing every day. У цьому зв’язку Рада Європи повинна розглянути гуманітарні питання і надати міжнародний захист цій хвилі мігрантів.Many people will, however, have to be returned to their countries of origin if they do not have international protection needs. Разом із тим вона підкреслила, що більшість цих людей мають згодом бути повернуті до країн походження, та віднесені до однієї з категорій: трудові мігранти, біженці та нелегальні мігранти.

Виступаючи від Альянсу лібералів і демократів «За Європу» Н.Мемечан (Туреччина) зазначила, що всі члени Ради Європи повинні прийняти цей гуманітарний виклик і забезпечити мінімальні умови виживання мігрантів протягом часу, необхідного для реабілітації після небезпечної подорожі, яку вони пережили.

К.Андерсен (Норвегія, ОЄЛ) привернула увагу колег на необхідність вирішувати проблеми витоків міграції, а не лише боротися із її нерегульованими спорадичними спалахами, закликала держави-учасниці Ради Європи надати всіляку можливу допомогу Верховному комісару ООН у справах біженців, який докладає значних зусиль для вирішення цієї проблеми.

Дж.Сантіні (Італія, ЄНП) висловився на підтримку п’ятитисячного населення італійського острова Лампедузи, яке, перебуваючи в умовах надзвичайного стану, потерпає від руйнації традиційного бізнесу острову – туризму.

Представник Групи соціалістів П.Марченаро (Італія) та Групи європейських демократів Дж.Клаппісон (Великобританія) наголосили, що Асамблея повинна працювати над правовим регулюванням будь-якого виду міграції, таким чином викорінивши незаконну міграцію як явище.

В обговоренні проекту Резолюції взяв участь Голова Постійної делегації І.Попеску, який наголосив на необхідності внесення в документ положення, яка дозволяє мігрантам отримати роботу і таким чином, забезпечити їм існування без перевантаження системи соціального забезпечення держави перебування. Асамблея підтримала цю пропозицію.

За наслідками обговорення були ухвалені Резолюція та Рекомендація.

У першому документі Асамблея закликає держави-учасниці терміново надати гуманітарну допомогу і сприяння усім особам, що прибувають до південного узбережжя Європи та до інших кордонів, у тому числі шляхом надання  житла і належної медичної допомоги. Органам влади відповідних держав належить утримуватися від автоматичного адміністративного затримання, а у випадках затримання осіб гарантувати їм умови, які відповідають мінімальним стандартам прав людини. Держави-учасниці повинні забезпечити, щоб вразливі групи осіб, включаючи жінок і дітей, жертв катувань, торгівлі людьми і літніх людей, не утримувалися під вартою і отримували догляд і належну допомогу.

У Рекомендації Асамблея закликає Комітет міністрів розглянути з Банком розвитку Ради Європи питання надання підтримки державам-учасницям в утриманні нелегальних мігрантів, біженців і шукачів притулку та в інтеграції осіб, які потребують міжнародного захисту.

Асамблея обговорила за поточною процедурою ситуацію в Північній Африці. Доповідач А.Грос назвав події в Африці «демократичною весною, яка дійшла в Африку зі Східної Європи» і закликав держави-учасниці інвестувати економічно в ці країни, а також долучитися до підтримки демократичних реформ.

Т.Кокс (Нідерланди, ОЄЛ) позитивно оцінив події, в результаті яких відразу декілька держав позбулися авторитарних режимів, що Марокко отримала запрошення подати заявку на членство в РЄ,  висловив сподівання, що Єгипет і Туніс наслідуватимуть цьому прикладу, і закликав Венеціанську комісію надати правову допомогу в розбудові засад нових демократичних режимів в цих державах.

Е.Варейкіс (Литва, ЄНП) підкреслив, що Асамблея повинна не лише відслідковувати події, але й прогнозувати їх, держави-учасниці мають переглянути свою зовнішню політику щодо диктатур, які залишились в Африці, і мінімізувати свої відносини з ними. За його словами, замість ліберальних демократій європейські країни ризикують отримати радикальні ісламські держави в цьому регіоні, тому Рада Європи повинна докладати більше зусиль для просування своїх цінностей.

Лорд Андерсен (Великобританія, СОЦ) запевнив, що міжнародне втручання в ситуацію в Лівії було невідворотним, і наголосив, що керівним принципом в цій ситуації повинно стати неухильне виконання приписів міжнародного права, в даному випадку – щодо запобігання незаконній торгівлі зброєю.

Р.Гейл (Великобританія, ЄД) привітав толерантність короля Марокко в питанні передачі частини повноважень всенародно обраному парламенту, вибори до якого заплановані на осінь 2011 року. «На зміну гарматам повинні прийти виборчі скриньки», - наголосив виступаючий.

М.Шустер (Німеччина, АЛДЄ) звернула увагу членів Асамблеї на такі держави як Сирія, Бахрейн, Ємен, що є джерелами насилля, яким потрібно надіслати чіткий сигнал про підтримку Радою Європи демократичних перетворень в інших африканських державах. Вона запропонувала докласти зусиль для забезпечення прав релігійних меншин і надання економічної допомоги в країнах, в тому числі шляхом зниження ставок мита.

12.5.       На розгляд Асамблеї була представлена доповідь Комітету з питань рівних можливостей жінок і чоловіків «Сільські жінки в Європі» (доповідач – К.Квінтанілла Барба).

Ухвалена за наслідками дебатів Резолюція містить заклик до держав-учасниць вести статистичний облік, націлений на забезпечення ясного огляду ситуації і життєвих умов жінок в сільських районах з метою вироблення відповідної політики. Також документ робить наголос на соціальному забезпеченні сільського населення, зокрема, необхідності поліпшення умов праці жінок і чоловіків в сільському господарстві і гарантуванні гендерного підходу при оцінці ризику і запобіганні небезпекам здоров'ю сільськогосподарських працівників з особливою увагою до вагітних жінок і молодих матерів. 

Асамблея розглянула доповідь Комітету з юридичних питань та прав людини «Смертна кара в державах-учасницях Ради Європи і державах-спостерігачах: порушення прав людини» (доповідач – Р.Вольвенд).

В обговоренні доповіді взяв участь Президент Міжнародної комісії проти смертної кари Ф.Майор Сарагоса, який, перш за все, висловив задоволення можливістю виступити на майданчику Ради Європи «як території, вільної від смертної кари». Він назвав принципові аргументи боротьби за скасування смертної кари: зворотність смертної кари, що унеможливлює виправдання невинуватих, а також той факт, що немає доказів впливу застосування смертної кари на рівень злочинності в країні. Президент Міжнародної комісії проти смертної кари поінформував членів Асамблеї про поточні заходи очолюваної ним комісії в «проблемних країнах» та підготовку до 5-го Всесвітнього  Конгресу за скасування смертної кари, який відбудеться 2013 року в Іспанії.

За наслідками обговорення була ухвалена Резолюція, в якій Асамблея закликає Сполучені Штати Америки і Японію, як країни-спостерігачі Ради Європи, а також Білорусь, яка прагне стати державою-учасницею Ради Європи, скасувати смертну кару.

Члени Асамблеї розглянули доповідь Комітету з юридичних питань та прав людини «Зміцнення механізмів запобігання тортурам в Європі» (доповідач – Ж.-Ч.Гардетто), за наслідками обговорення якої були ухвалені відповідні Резолюція та Рекомендація (додаються).

У Рекомендації Асамблея, серед іншого, запрошує Комітет міністрів Ради Європи розпочати процес модифікації Європейської конвенції з попередження катувань та інших покарань або нелюдського чи принижуючого людську гідність відношення для того, щоб дозволити вибори членів Європейського комітету з попередження катувань, покарань нелюдського та принижуючого людську гідність поводження Парламентською асамблеєю.

На засіданні Комітету з питань рівних можливостей для жінок та чоловіків обговорювалося питання щодо подання для підготовки Резолюції «Ситуація із жінками в Україні», внесене німецьким парламентарієм пані В. фон Крамон-Таубадель в січні 2011 року. Голова Комітету Ж.Мендес Бота запропонував обмінятися думками щодо проведення комітетських слухань із зазначеної проблематики.

Член української делегації О.Бондаренко виступила за передачу інформації з цього питання до Моніторингового комітету в рамках підготовки доповіді по виконанню Україною обов’язків та зобов’язань перед РЄ, підтримала ідею організації слухань та поінформувала про деякі негативні аспекти гендерного питання в Україні. Так, в Україні після ліквідації спеціального уповноваженого органу центральної виконавчої влади – Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту – питання рівних можливостей не було передано жодному міністерству, не виконане положення Цілей розвитку тисячоліття ООН, у відповідності до якого у 2011 році жінки мають отримати 20% депутатських мандатів (відповідний законопроект був провалений парламентською більшістю у Верховній Раді), в українському уряді немає жодної жінки-міністра, урядова програма не передбачає ліквідацію розриву в заробітній платі чоловіків і жінок, керівництво країни використовує сексистські образливі висловлювання щодо жінок в цілому, та лідера опозиції зокрема.

Народний депутат О.Плотніков зазначив, що незважаючи на актуальність проблеми, немає жодних підстав виділяти питання однієї країни в окрему доповідь і надав довідкову інформацію щодо розподілу державних посад високого рівня між чоловіками та жінками. Так, жінки складають приблизно 36% всіх заступників міністрів (на відміну від 33-34% у попередньому уряді), до недавнього часу з 7 заступників Глави Адміністрації Президента України 4 були жінки, вперше започатковано посаду радника Прем’єр-міністра з гендерних питань.

Керівник української делегації  І.Попеску наголосив на необхідності обміну досвідом з обговорюваного питання між усіма державами-учасницями і запевнив у готовності нашої країни, попри певні недоліки у цій сфері, покращити ситуацію, зокрема шляхом ухвалення відповідного виборчого кодексу.

Підсумком дебатів стало ухвалення рішення з різницею в один голос (за рахунок голосу Голови Комітету) про проведення слухань із зазначеного питання на засіданні Комітету під час червневої сесії ПАРЄ 2011 року.

Також, Асамблея розглянула такі питання: «Вода: джерело конфліктів» (доповідач Комітету з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та  місцевих і регіональних справ Б.Марке), «Несупроводжувані діти в Європі: питання прибуття, перебування та повернення» (доповідач Комітет з питань міграції, біженців і народонаселення М. Репс) та «Захист жінок-мігранток на ринку праці» (доповідач Комітету з питань міграції, біженців і народонаселення П.Фрам). За підсумком дебатів із зазначених тем були ухвалені відповідні резолюції та рекомендації.

 

Зустрічі, протокольні заходи

 

Голова делегації І.Попеску провів робочу зустріч з Президентом ПАРЄ М.Чавушоглу. Сторони обговорили робочі питання в рамках підготовки засідань Бюро та Постійного комітету Асамблеї в Києві 26-27 травня 2011 року. Також з              І.Попеску було попередньо погоджено візити Президента України та Міністра закордонних справ України на Третю частину цьогорічної сесії ПАРЄ (відповідно 21 та 20               червня ц.р.).

І. Попеску провів бесіду з Патріархом румунської православної церкви Даніелем, в ході якої сторони обговорили можливості поглиблення міжрелігійного діалогу на двосторонньому українсько-румунському рівні.

Члени української Постійної делегації взяли участь в робочій вечері із членами делегації Франції, в ході якої обговорювались перспективи та пріоритети головування України в Комітеті міністрів Ради Європи, подальші кроки з розвитку двосторонніх парламентських зв’язків в рамках ПАРЄ.

Заступник Голови Постійної делегації О.Герасим’юк взяла участь в робочій вечері за участю представників Групи Європейської народної партії та Постійною делегацією Угорщини. Під час заходу обговорювались питання змін до Конституції Угорщини та призначення доповідачів Моніторингового комітету для підготовки доповіді по цій країні. Крім того, було обговорено політичну ситуацію в сусідніх державах, в тому числі в Україні.

Член української делегації О.Бондаренко провела робочу зустріч із ініціатором подання «Про становище жінок в Україні» В. фон Крамон-Таубадель. Остання надала критичну оцінку стану дотримання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні та запропонувала розглянути цю проблему в рамках моніторингового контролю за виконаннями обов’язків України.

Голова Постійної делегації І.Попеску провів робочу зустріч з доповідачем Моніторингового комітету по Україні             М.Репс, яка повідомила, що до моменту винесення доповіді по Україні на обговорення Асамблеї співдоповідачі мають здійснити в Україну ще 3 візити з відвіданням Києва, Криму, а також Донецька або іншого міста східного регіону України. Виходячи з цього, остаточний варіант доповіді, за її словами, буде розглянуто на сесії Асамблеї орієнтовно у 2012 році. Співдоповідачі звертатимуть увагу, зокрема, на питання забезпечення прав національних меншин, мовне питання, ситуацію в галузі освіти тощо.

І. Попеску повідомив про ухвалення Верховною Радою України законодавчих актів в сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини. М.Репс відзначила окремі успіхи України щодо виконання обов’язків і зобов’язань перед Радою Європи і висловила побажання «не втратити темпів і наснаги».

Члени делегації О.Плотніков та І.Попеску, які ініціювали та проводять підготовку до виставки творів мистецтва                  «20 років незалежності України», що відбудеться під час Третьої частини цьогорічної сесії ПАРЄ 20-22 червня,  провели робочу зустріч із організаторами заходу від секретаріату ПАРЄ (захід відбудеться за підтримки народного депутата України                      Е.Прутніка).

 

Висновки та пропозиції

 

1. Робота членів української делегації як під час засідань політичних груп і комітетів, так і самої сесії Асамблеї була активною та результативною.

2. Постійна делегація Верховної Ради України у ПАРЄ вдячна секретаріату делегації, Міністерству закордонних справ України та Постійному представництву України при Раді Європи за надання сприяння роботі народних депутатів України.

3. Доручити Апарату Верховної Ради України в рамках організації проведення 26-27 травня 2011 року в м. Київ засідань Бюро та Постійного комітету ПАРЄ підготувати та забезпечити виконання програми візиту в Україну Президента ПАРЄ М.Чавушоглу.

4. Делегація вважає за доцільне ознайомити зі звітом народних депутатів України, надіслати його для відповідного опрацювання до комітетів Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, а також розмістити на веб-сайті Верховної Ради України.

 

 

Голова Постійної делегації

Верховної Ради України у ПАРЄ

 

І.ПОПЕСКУ