Неофіційний переклад з англійської мови

 

 

РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

Прийнята одностайно 126-ою Асамблеєю Міжпарламентського Союзу

(м.Кампала, 5 квітня 2012 року)

 

 

               126-та Асамблея Міжпарламентського Союзу,

 

(1)       Визнаючи, що зосередження влади у світі вже давно не відповідає розподілу світового населення, і підйом таких економік як Китай, Індія, Російська Федерація та Бразилія підкреслює, що влада в міжнародних інституціях вже більше адекватно не відображає світові економічні реалії,

 

(2)       Беручи до уваги, що перед людством постають гострі та зростаючі глобальні виклики, що виходять за межі національних кордонів, і що серед цих викликів зміна клімату, сталого розвитку, надійності світових ресурсів та світових продовольчих поставок, масштабний голод, провал фінансових систем та міжнародних торгових угод, міжнародний тероризм,

 

(3)       Памятаючи, що для ефективного вирішення цих викликів, які загрожують майбутньому людства, залишається мало часу,

 

(4)       Усвідомлюючи, що пріоритети існуючих багатосторонніх інституцій та форумів дуже часто підлаштовуються під потреби традиційно відомих великих держав та їхніх економік, і що інтереси цих великих держав нерідко посувають на другий план потреби тих країн і народів, що найбільше піддаються впливу наслідків економічних, соціальних, культурних та політичних криз, з якими багатосторонні інституції намагаються впоратися,

 

(5)       Беручи до уваги, що традиційно відомі великі держави породжують ті виклики, якими потім самі переймаються,

 

(6)       Визнаючи, що тривала стабільність та безпека залежать від відкрито представницької, прозорої та відповідальної природи політичних систем та їхніх інституцій, і що це  є дійсним на міському, місцевому, районному, національному та міжнародному рівнях,

 

(7)       Памятаючи, що дієва участь жінок у процесі прийняття рішень на всіх рівнях є важливо необхідною для належної, успішної та ефективної політики, а також гарантування світової продовольчої безпеки, і що право власності програм глобальних політичних інституцій повинно належати всім їх членам-учасникам та відображати їхні різні точки зору,

 

(8)       Беручи до уваги, що прискорене реформування важливе на всіх рівнях, щоб забезпечити всеосяжний та демократичний процес прийняття рішень і розвязання проблем, а також подолати відсторонення і нестабільність,

 

(9)       Памятаючи, що преамбула і статті Статуту ООН окреслюють завдання «знову утвердити віру в основні права людини, у гідність та цінність людської особи, у рівноправність жінок і чоловіків та в рівність прав великих і малих націй… розвивати дружні відносини між націями… досягти дотримання принципів поваги до рівних прав та  самовизначення народів, … здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру, а також у заохоченні та розвитку поваги до прав людини та основних свобод для всіх без розрізнення за расою, статтю, мовою чи віросповіданням»,

 

 

1.      Вважає, що для таких міжнародних інституцій як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Світова організація торгівлі нагально вжити невідкладних заходів з метою забезпечити, щоб їхні структури, та методи управління – у тому числі підготовка порядків денних, правила голосування, протоколи засідань та методи призначення директорів – стали прозорими та дійсно демократичними, і щоб усі кадрові призначення базувались на професійній підготовці, прагнучи при цьому забезпечити географічну, етнічну та гендерну рівновагу;

 

2.      Закликає до створення всеохоплюючої та цілком представницької всесвітньої економічної ради як альтернативи Великій 20;

 

3.      Вважає, що призначення генерального секретаря ООН повинно бути обовязково відкритим та прозорим і направленим на пошук найкращого і найбільш підготовленого кандидата для виконання поставленого завдання;

 

4.      Вимагає невідкладного реформування Ради Безпеки ООН з метою забезпечення довіри та ефективності у 21-му столітті на противагу добі після 1945 року;

 

5.      Вважає, що всі призначення в системі ООН повинні здійснюватись прозоро і за професійною ознакою, прагнучи при цьому забезпечити географічну, етнічну та гендерну рівновагу;

 

6.      Закликає до обовязкового запровадження реєстрів лобістів на національному та міжнародному політичних рівнях – а також процесу прийняття рішень, щоб забезпечити більшу прозорість та звітну відповідальність перед громадянами та свободу інформації;

 

7.      Вважає, що незважаючи на нинішні фінансово-економічні труднощі, визначальний та найбільший виклик людству – зміна клімату – повинен послідовно та ефективно долатись через чесний, прозорий та відкритий процес, широко залучаючи жінок і чоловіків у всі відповідні сфери громадянського суспільства;

 

8.      Вважає, що виконання вимог щодо рівності має стати ключовим результатом Ріо +20, і життєво важливим компонентом кожної системи управління, що себе поважає;

 

9.      Закликає парламенти активно відстоювати ці пріоритети і вимагати невідкладних дій від урядів з метою забезпечення їх швидкої реалізації;

 

10.    Заохочує парламенти прагнути створити широке громадське розуміння чому ці пріоритети є важливими і чому будь-яке затягування з їх реалізацією більше неприпустиме;

 

11.    Вирішує забезпечити, щоб кожного року Міжпарламентський союз проводив глобальний огляд прогресу на шляху до забезпечення чесності, звітної відповідальності, всеосяжності та представницької демократії в управлінні на всіх рівнях.