Неофіційний переклад з англійської

 

Парламентська асамблея Ради Європи

 

Рекомендація 2019 (2013)

Попередня редакція

Корупція як загроза верховенству права

1. Парламентська Асамблея, посилаючись на свою Резолюцію 1943 (2013) «Про корупцію як загрозу верховенству права», підкреслює першочергову важливість посилення боротьби з корупцією, яка є серйозною загрозою для верховенства права.

2. Протягом багатьох років Комітет міністрів та ПА демонстрували сильну політичну волю щодо боротьби з корупцією. Тому Асамблея рекомендує щоб Комітет міністрів запропонував державам-членам та державам-спостерігачам Ради Європи проаналізувати їх чинне законодавство у сфері боротьби з корупцією та його впровадження для того, щоб оцінити його відповідність до керівних принципів, викладених у Резолюції 1943 (2013).

3. З метою дієвої відповіді на виклики сьогодення та завтрашнього дня, вона також пропонує щоб Км виробив нову оцінку та консолідував стратегію РЄ в галузі боротьби проти корупції що є основним ядром та ключовою силою Організації, шляхом:

 

3.1.         вивчення сучасних досягнень та недоліків з чітким ідентифікацією пріоритетів дій та оцінювання їхнього впровадження;

3.2.         надання повноважень відповідним органам РЄ, таких як ГРЕКО, з метою покращення їхньої ролі у ефективній імплементації нової стратегії, якщо буде потреба то і з переглядом їхніх повноважень;

3.3. надання антикорупційного пріоритету  у різних заходах та програмах РЄ, таких як освіта з демократичного громадянства, соціальна єдність, ЗМІ, спорт та інше.

4. Асамблея просить КМ зміцнити подальшу співпрацю між ЄС та РЄ у боротьбі проти корупції, зокрема, через запрошення ЄС приєднатися до Конвенції з кримінального права (ETS No 173) та прискорення переговорів щодо участі ЄС у ГРЕКО з метою покращення більш координованої антикорупційної політики у Європі. Більш того, нагадуючи про свій Висновок 284 (2013) щодо бюджету та пріоритетів РЄ на дворічний період 2014-2015 рр., Асамблея просить КМ забезпечити подальший розвиток спільних програм та їхнє ґрунтування на адекватній і стабільній системі фінансування і щоб вони включали парламентський вимір.

5. Вона рекомендує Комітету міністрів розробити кодекс поведінки та етики для державних службовців у відповідності з керівними принципами, викладеними в Рекомендації 1908 (2010) «Про лобіювання в демократичному суспільстві» (Європейський кодекс поведінки при лобіюванні).

6. Вона пропонує Комітету міністрів доручити Генеральному секретарю Ради Європи забезпечити, щоб програми з підготовки, які здійснюються органами Ради Європи, включали в себе курс, призначений для вивчення питань боротьби з корупцією.

7. Насамкінець, враховуючи зростаючу потребу для загальноєвропейського регуляторного рамкової механізму з лобіювання, високий експертний рівень спеціалізованих установ РЄ, вже здійснене екстенсивне вивчення цього питання та значний обсяг даних зібраних ними з лобіювання, Асамблея пропонує, щоб КМ  започаткував програму вивчення питання лобіювання, у світлі якого можна було б розглянути подальшу роботу з встановлення стандартів. Це було б чудовою можливістю для РЄ зайняти провідну роль і вийти на передній план як установа-охоронець прав людини та демократичних цінностей

8. Крім того, Асамблея закликає Комітет міністрів звернутися до держав-членів із порадою виконати без затримки рекомендації Групи держав проти корупції (ГРЕКО) і Спеціального комітету експертів з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL).