136а Асамблея МПC

Дакка, Бангладеш, 1-5 квітня 2017

 

 

 

           Дакське комюніке

             Усунення нерівності: забезпечення гідності та добробуту для всіх

                                                                                                                     

 

 

          Схвалено 136-ою Асамблеєю МПС

 (Дакка, 5 квітня 2017 року)

 

Ми, парламентарії зі 132 країн, які зібралися у Дацці, Бангладеш,  з нагоди 136-ї Асамблеї МПС, обговорили проблему нерівності у всіх її формах - соціальну, економічну та політичну та оприлюднюємо наступну заяву.

 

 

Хоча питання нерівності є одним із тих, які кожна країна має врегульовувати демократично як частину власного соціального контракту, нам зрозуміло, що крайні нерівності обходяться дуже дорого: люди позбавлені можливості максимально розвивати свій особистий потенціал відповідно до своїх прав людини; багаточисельні групи населення втрачають купівельну спроможність, уповільнюючи економічне зростання; зосередження влади і багатства у руках кількох осіб підриває соціальну згуртованість і саму життєздатність демократичного процесу, збільшуючи рівень насильства та небезпеки. Багато хто з наших країн вже перебуває на цьому етапі, і скоро буде ще більше, якщо ми не застосуємо рішучих, узгоджених дій.

 

Вітаючи ціль 10 Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР), яка закликає міжнародне співтовариство "зменшити нерівність всередені країн та між країнами", ми зобов'язуємося зосередити своє занепокоєння щодо всіх нерівностей - соціальної, економічної та політичної, в основі нашої роботи. Ми користуємося цією нагодою, щоб поновити наш обов’язок щодо  боротьби з гендерною нерівністю, яка має своє коріння у дискримінації жінок, що є особливо важливою багатосторонньою проблемою.

 

Ми визнаємо, що усунення наявної тенденції до зростання нерівностей є необхідною умовою для реалізації ЦСР та двох основних цілей з них: викорінення бідності, і направлення світу на стійкий курс. Ми прагнемо розглянути структурні причини нерівності та не задовольнятися паліативними рішеннями.

 

Ми глибоко стурбовані тим, що:

 

-  В той час як доходи та багатство непропорційно зосереджені у від 1 до 10 відсотках населення світу, зростає кількість людей у всьому світі, особливо молоді, які є безробітними або частково безробітними, не володіють виробничими активами; з наднизькою заробітною платою; мають обмежений доступ до освіти, охорони здоров'я та інших соціальних послуг; часто живуть у небезпечних громадах; особливо вразливі до наслідків деградації навколишнього середовища та зміни клімату. Ці люди непропорційно страждають від соціальних хвороб. Вони стикаються з насильством і дискримінацією, не можуть брати повноцінну участь у суспільстві та стикаються з іншими бар'єрами у процесі реалізації своїх людських прав. Біженці, особи без громадянства та мігранти - особливо велика група, яка вразлива до нерівності, дискримінації та насильства;

 

-  Жінки продовжують отримувати меншу платню, ніж чоловіки за таку саму роботу, і є надмірно представленими на найменш оплачуваних роботах і за умов ненадійного працевлаштування. Їм часто відмовляють у праві на володіння майном і вони несуть непропорційно велику частину навантаження, що повязане з неоплачуваною домашньою роботою;

 

- Велика кількість людей маргіналізована або де-факто виключена з політичного процесу через свій соціальний чи економічний статус; до цієї категорії відносяться жінки, молодь, представники корінних народів, працівники - мігранти, особи з інвалідністю та представники етнічних меншин;

 

- Відносно невелика кількість транснаціональних компаній у галузі виробництва, обслуговування та сільського господарства домінують на ринку та серед технологічних інновацій, зменшуючи конкуренцію та можливості для малих і середніх підприємств, а також кустарного рибальства та власників малих земельних наділів.

 

Економічна, соціальна та політична нерівність є взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими. Ось чому нашою реакцією є цілісний підхід, що заробить процеси формування політики та прийняття рішень інклюзивними, колегіальними, які та враховуватимуть потреби всіх.

 

Ми здійснюватимемо макроекономічну політику, яка сприятиме: зайнятості як основному джерелу засобів до існування для більшості людей; збільшенню заробітної плати; справедливому розподілу податкового навантаження між високими  та низькими доходами, а також між корпораціями та окремими особами. Наша економічна і соціальна політика буде прагнути інвестувати в людей як в основний ресурс наших країн. Це включає більші інвестиції в освіту, що надає всім людям можливість зростати як повноцінним економічним, соціальним та політичним гравцям.

 

Як показали останні кілька десятиліть, економічне зростання не завжди призводить до рівних можливостей і спільного процвітання. Хоча економічне зростання залишається критично важливим, особливо в країнах, що розвиваються, цього не буде достатньо для зменшення нерівності доходів і багатств, якщо це не супроводжуватиметься активною політикою перерозподілу доходів. У зв'язку з цим ми підтверджуємо Кіотське комюніке 2013 року (128-а Асамблея МПС) і, зокрема, його заклик до всіх країн оцінити успіх економічної політики на основі вимірювань добробуту, які виходять за рамки показників ВВП. Ми зобов'язані впроваджувати більш стійку економічну модель, щоб ефективно відокремити економічне зростання від екологічної деградації.

 

У справі усунення нерівностей кожній країні доведеться розробляти власні рішення, оскільки не існує єдиного політичного рецепту, який міг би задовольнити всі потреби. Наші дебати висвітлили широкий спектр заходів, які парламенти повинні враховувати у своїх зусиллях щодо зменшення нерівності на національному та глобальному рівнях, у тому числі:

 

Зміцнення правових рамок

 

-Гарантувати, щоб усі закони та бюджетні асигнування сприяли забезпеченню прав кожного;

- Підтримати верховенство права і принцип, згідно з яким всі люди рівні перед законом, незалежно від соціального статусу чи особистого багатства;

- Прийняти закони та правила для сприяння участі всіх громадян, у тому числі найбільш вразливих і маргіналізованих, у політичному процесі, а також їх доступу до виборних посад;

- Намагатися закріпити у конституції принцип людської гідності та рівності можливостей для усіх;

 

Створення більш представницькихх парламентів

 

- Активізуватизусилля, спрямовані на відкриття парламентів та процесів прийняття рішень для усіх людей, встановлюючи контакти, краще слухаючи та краще представляючи найбільш знедолених людей у наших країнах;

- Вжити заходів для підвищення прозорості та захисту політичної системи від впливу грошей та організованих лобі, у тому числі через правила конфлікту інтересів, ефективні обмеження приватних фінансувань кандидатів і політичних партій, антикорупційне законодавство;

- Підвищити спроможність парламентів брати до уваги найсучасні тенденції та потреби майбутнього покоління;

 

Створення економіки, яка працює для всіх

 

- Продовжити економічну і соціальну політику, яка захищає найбільш вразливі верстви населення, у тому числі шляхом інвестування у суспільні блага, такі як охорона здоров'я, транспорт та освіта задля всіх громадян;

- Боротися з ухиленням від сплати податків, у тому числі через зниження податкового навантаження, забезпечити, щоб рівень податкового режиму був достатньо прогресивним та робити акцент на прямих податках, податках на інвестиційний дохід та приріст капіталу,  корпоративних податках як частині суми доходів;

- Впроваджувати посилені антимонопольні закони та нормативні акти для запобігання надмірній концентрації промислових виробництв та активів, таких як патенти та земля, зменшення конгломератів;

- Регулювати фінансовий сектор, щоб уникнути надмірного ризику, гарантуючи, що будь-які збитки, які можуть статися, не перекладаються на платників податків;

- Підтримувати підприємства шляхом спрощення ліцензування та інших адміністративних процедур, а також шляхом сприяння доступу до фінансування;

- Стимулювати малі та середні підприємства, у тому числі сімейні та кооперативні підприємства;

 

Посилення соціального діалогу та людського капіталу

 

- Посилити трудові закони, щоб захистити права працівників, а також забезпечити всім прожитковий мінімум та базові переваги, такі як мінімальна відпустка, відпустка у зв’язку з народженням дитини та страхування від безробіття;

-Забезпечити, щоб переваги автоматизації в усіх секторах економіки були справедливо розподілені між власниками бізнесу та працівниками, у тому числі шляхом застосування більш надійних безпекових мереж та програм підвищення кваліфікації працівників;

- Впроваджувати або зміцнювати державні пенсійні програми, у тому числі для працівників неформального сектору та жінок, які були зайняті неоплачуваною домашньою роботою;

- Забезпечити доступну державну освіту на всіх рівнях, а також навчальні та професійно-технічні програми, особливо для вразливих груп, наприклад, для людей з інвалідністю, щоб  забезпечити рівність можливостей працювати для усіх людей;

 

Вдосконалення міжнародного співробітництва

 

- Посилити співпрацю в галузі розвитку, щоб поліпшити якість та кількість допомоги країнам, які розвиваються, особливо найменш розвиненим країнам, і покращити віддачу від прямих іноземних інвестицій в країни-реципієнти;

- Підтримувати принципи добросовісної торгівлі, які забезпечують справедливі ціни на товари та природні ресурси з країн, що розвиваються;

- Полегшити економічну диверсифікацію країн, що розвиваються,  задля уникнення товарної залежності;

- Сприяти зміцненню глобального економічного та фінансового управління через Організацію Об'єднаних Націй та інші багатосторонні органи для запобігання відтоку капіталу та інших потрясінь;

- Захищати справедливе представництво інтересів країн, що розвиваються, в установах глобального економічного та фінансового управління.

 

Ми повністю усвідомлюємо, що зростаюча нерівність породжує непрямі економічні витрати, які часто є прихованими і нерівномірно розподіленими серед населення. Нам потрібно буде краще оцінити ці витрати у бюджетному та законодавчому процесі. Аналогічним чином, ми будемо розглядати законопроект про річний бюджет з метою зменшення нерівностей.

 

Оскільки ми продовжуємо свою діяльність у сфері законодавства та контролю, і в дусі ЦСР, зокрема Цілі 10, ми заявляємо нашим громадянам та міжнародному співтовариству про нашу рішучість нікого не залишити поза увагою.

 

Будучи представниками народу, ми зробимо все можливе для просування цього порядку денного.