136-та Асамблея МПС

Дакка, Бангладеш, 1-5 квітня 2017

 

 

 

 

 

Сприяння посиленню міжнародної співпраці щодо ЦСР,  зокрема розширення доступу до фінансових послуг для  жінок як одного з рушіїв розвитку

 

 

Резолюція, прийнята одноголосно 136-ю Асамблеєю МПС

(Дакка, 5 квітня 2017 року)

 

136-а Асамблея Міжпарламентського Союзу,

 

         

          Підтверджуючи, що сталий розвиток стосується ідеї розвитку у контексті  задоволення потреб сьогодення, не зменшуючи здатність майбутніх поколінь до задоволення власних потреб,

 

          Висловлюючи задоволення, що Програма сталого розвитку 2030 ґрунтується на комплексному підході до сталого розвитку з достатньо збалансованим акцентом на економічному зростанні, соціальному розвитку та охороні навколишнього середовища,

 

         Беручи до уваги той факт, що одним з викликів у реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) є забезпечення того, щоби процеси розвитку були всеохоплюючими та широкомасштабними, забезпечували широку участь усіх верств суспільства та були однаково корисними для всіх,

 

          Визнаючи, що ще однією проблемою впровадження ЦСР є забезпечення ефективного надання державних послуг шляхом суворого моніторингу, регулярної оцінки та реструктуризації державних послуг, і все це залежатиме від наявності базової інфраструктурної підтримки як у сільській місцевості, так і в містах,

 

          Також визнаючи, що викорінення бідності у всіх її формах є неодмінною вимогою для сталого розвитку, і з цією метою необхідно сприяти сталому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, а також розширенню можливостей для бідних через освіту, охорону здоров'я та особистий розвиток,

 

          Визнаючи, що сільські жінки є найважливішими суб’єктами скорочення бідності, що вони мають вирішальне значення для забезпечення продовольством і харчування бідних і уразливих верств населення, так само як і для екологічної стійкості, отже вони також мають важливе значення для досягнення усіх ЦСР,

 

          Визнаючи також, що розширення доступу жінок до фінансових послуг є двигуном розвитку, що бореться з бідністю, сприяє рівномірному економічному зростанню, забезпечує розширення економічних можливостей жінок і тим самим покращує дитяче здоров'я, харчування та шкільну освіту, одночасно допомагаючи їх сім’ям і громадам в цілому,

 

          Підкреслюючи, що, у порівнянні з чоловіками, згідно з глобальною базою даних «Файндекс» Світового банку, жінки на 15 відсотків з меншою вірогідністю  мають банківський рахунок, і майже 50 відсотків жінок у всьому світі не мають банківського рахунку,

 

          Беручи до уваги, що  "Програма сталого розвитку 2030" (Програма 2030) та її 17 ЦСР визнають важливість розширення фінансового залучення як одного з компонентів викорінення бідності та забезпечення добробуту для всіх,

 

          Нагадуючи, що в 2016 році Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заснував Панель високого рівня для розширення економічних можливостей жінок з метою вирішення конкретних економічних питань, які впливають на жінок, та для підтримки як реалізації Програми 2030, так і її тези нікого не залишити поза увагою,

 

          Беручи до уваги, що підсумковий документ Загальної дискусії, схвалений 131-ю Асамблеєю МПС (Женева, 2014 року), вказує на те, що досягнення рівності між чоловіками та жінками і припинення насильства щодо жінок залежать як від чоловіків, так і від жінок, і для ефективних змін потрібні як сильні інституційні рамки, так і національні органи, уповноважені вживати відповідних заходів,

 

          Підкреслюючи важливість створення сприятливого середовища для розширення доступу жінок до фінансових послуг шляхом забезпечення рівності перед законом, особливо в таких сферах, як робота, сім'я, майно та спадщина, а також важливість забезпечення того, щоб жінки могли жити життям, вільним від насильства, користуючись своїм правом на освіту та на доступ до медичних послуг,

 

        Усвідомлюючи, що доступ до офіційних фінансових установ сприяє підвищенню рівноваги у доходах між чоловіками та жінками, забезпечує зайнятість, зменшує вразливість людей щодо надзвичайних ситуацій, сприяє підприємництву та заощадженням як у середньостроковій, так і у довгостроковій перспективі, а також плануванню діяльності,

 

          Підкреслюючи, що програми фінансової освіти та фінансової грамотності мають вирішальне значення для забезпечення всебічного та сталого доступу до фінансових послуг,

 

          Ще раз наголошуючи, що мобілізація внутрішніх та міжнародних фінансових ресурсів, а також зміцнення потенціалу та передача технологій  країнам, що розвиваються, на вигідних умовах відіграватимуть важливу роль у наданні основних послуг, громадських благ, недорогих грошових переказів та ремітування,

 

          Визнаючи, що парламенти мають cерйозний  обов'язок захищати міжнародне право та стандарти прав людини щодо розширення можливостей жінок та відповідно адаптувати їх до національного законодавства,

 

          Підкреслюючи, що роль парламентів у забезпеченні розширення доступу жінкам до фінансових послуг як рушійної сили розвитку повинна розглядатися відповідно до міжнародних та національних законів та Програми 2030,

 

1.    Пропонує парламентам сприяти розвитку національної, регіональної та міжнародної державної політики та стратегій, спрямованих на усунення правових, культурних та матеріально-технічних бар'єрів, які дискримінують жінок та запобігають їх повному залученню до фінансової системи кожної країни, та сприяти участі жінок у процесах прийняття цих рішень;

2.    Настійливо закликає парламенти виявляти потреби та обмеження в кожному регіоні та суспільстві шляхом повної оцінки ситуації, яка ґрунтується на деталізованій інформації щодо статі та віку, що дозволить вирішувати основні причини викликів, як з урахуванням конкретних обставин, так і з точки зору гендерної перспективи;

3.    Закликає парламенти вжити всіх необхідних заходів для усунення правових положень, що дискримінують жінок у таких сферах, як робота, сім'я, майно та спадщина, в якості ключового кроку на шляху подолання гендерної нерівності у доступу до фінансових послуг;

4.    Також закликає парламенти та уряди ухвалити правові рамки та політику, що сприятимуть збільшенню доступу до фінансових послуг в цілому, зокрема доступу жінок до фінансових послуг, і пропонує їм дотримуватися гендерної направленості у всій фінансовій політиці, включаючи політику, що сприяє  правам жінок та їхнім можливостям брати участь у ринку праці;

5.    Пропонує парламентам заохочувати впровадження освітніх програм для жінок та дівчат, спрямованих на розвиток знань та досвіду жінок для доступу до фінансових послуг та фінансової грамотності, в тому числі за рахунок застосування нових технологій та забезпечення їх доступності та відповідності потребам жінок, включаючи сільських жінок та жінок, що опинились у вразливому становищі;

6.    Закликає парламенти сприяти залученню жінок до використання широко доступних інформаційно-комунікаційних технологій, що полегшують доступ жінок до цифрових фінансових послуг, і створювати можливості для інноваційних ініціатив, таких як встановлення цифрових платіжних систем, електронних грошей та доступу до рахунків за допомогою мобільної телефонії; вирішення питань безпеки та конфіденційності;

7.    Закликає парламенти заохочувати приватні компанії та банки розробляти широкий спектр привабливих, недорогих фінансових продуктів, які б стимулювали надання  банківських послуг  жінкам та розвивали у них гарні звички до заощадження;

8.    Також закликає парламенти та уряди ухвалювати та реалізовувати політику та закони, що посилюють практику добросовісної конкуренції у сфері надання фінансових послуг як засобу підвищення рівня інновацій та надання якісних послуг;

9.    Далі закликає парламенти підтримувати затвердження національних стратегій розширення доступу до фінансових послуг для політичних цілей та кількісних показників щодо доступу жінок до фінансових послуг і активно стежити за їх виконанням;

10. Закликає парламенти сприяти інноваційним фінансовим послугам, доступним жінкам у сільській місцевості, таким як мобільні банківські послуги або банки у сільській місцевості;

11. Пропонує парламентам розвивати коопераційні зв'язки з національними, регіональними та міжнародними фінансовими установами для здійснення програм, спрямованих на сприяння доступу жінок до фінансових послуг;

12. Закликає парламенти розвивати партнерські відносини з урядами, приватним сектором та громадянським суспільством з тим, щоб удосконалити доступ до фінансових та цифрових технології, особливо для жінок;

13. Настійливо закликає парламентаріїв уможливити, щоб існуючі політика та програми забезпечували доступ до кредитів, а також фінансових та бізнес тренінгів для жінок з меншими доходами з тим, щоб полегшити їм доступ до фінансів;

14. Закликає парламенти забезпечити, щоб жінки мали постійний доступ до офіційної кредитної та державної підтримки, і пропонує їм сприяти державній політиці та ініціативам приватного сектору, які допомагають фінансовому зростанню жіночих підприємств, а також підприємницькій освіті та навчанню жінок з метою подолання гендерного дисбалансу і розширення можливостей жінок-підприємців у всьому світі;

15. Рішуче  закликає  парламенти  підтримати  реформи, які нададуть  жінкам право вільного доступу до економічних ресурсів та фінансових послуг на неупередженій основі;

16. Закликає парламентарів заохочувати приватний банківський сектор зменшувати вартість відкриття та обслуговування ощадного рахунку та адаптувати фінансові продукти до особливих потреб жінок;

17. Також закликає парламенти та уряди вжити, де це доречно, заходи, спрямовані на полегшення доступу жінок до персональної ідентифікації, як вирішального кроку до їх доступу до фінансових послуг;

18. Наголошує на важливості збирання, використання та розповсюдження інформації  щодо гендерної рівності для  підтримки науково обґрунтованої політики, спрямованої на розвиток гендерних фінансових систем;

19. Пропонує  парламентам, урядам та міжнародним зацікавленим сторонам активізувати зусилля для зменшення цифрового розриву між країнами щодо інформаційно-комунікаційних технологій та підключення до всесвітньої мережі з тим, щоб сприяти доступу до фінансових послуг;

20. Закликає до збільшення офіційної допомоги для розвитку з метою розширення можливостей щодо доступу до фінансових послуг на основі, зокрема, розробки нових продуктів з урахуванням потреб фінансово ізольованих груп, переходу на цифрові платежі, розробці програм фінансової освіти і прийняття ефективних механізмів захисту споживачів з одночасним усуненням гендерного дисбалансу;

21. Закликає парламенти ухвалювати політичні рішення та нормативну базу, що враховують гендерні аспекти та сприяють фінансовому  залученню, одночасно забезпечуючи належний захист споживачів від таких загроз, як шахрайство, кіберзлочинність, надмірна заборгованість або неетична ділова практика;

22. Закликає парламенти створювати сприятливі умови, які дозволяють жінкам брати активну участь у політичному дискурсі та прийнятті рішень щодо доступу до фінансових послуг;

23. Рекомендують урядам, парламентам, приватному сектору та громадянському суспільству брати на себе відповідальність за посилення доступу жінок до фінансових послуг як рушійній силі розвитку.