Резолюція 1605 (2008)

 

 

Європейські мусульманські спільноти у протистоянні екстремізму

 

 

1. Терористичні атаки в Парижі   в 1995 році, Нью-Йорку в 2001 році, хвиля терористичних актів з взривами бомб, які по черзі вразили Мадрид, Стамбул в 2003 році і Лондон в 2005 році, а також інші терористичні замахи, яких вдалося уникнути на європейській землі, з усією очевидністю доводять поширеність і небезпечність загрози тероризму, що скоюють окремі особи, які спираються на ісламський інтегризм як джерело натхнення. Крім потрясіння відчутого після цих актів, багато людей були засмучені тим, що побачили в молодих мусульманах, які народилися і виросли в Європі, учасників в організації і проведенні цих терористичних актів.

2. Парламентська асамблея застережує проти будь-якого змішування, що могло б бути здійсненим між ісламом, як релігією та ісламським інтегризмом, як ідеологією. Іслам є другою релігією в Європі і складовою частиною європейського суспільства:  в деяких державах-членах Ради Європи він є традиційною релігією більшості населення; в інших він є релігією більшості іммігрантів та громадян, що походять з імміграції і які представляють все більше зростаючу частину населення. Ісламський інтегризм, навпаки, є екстремістською ідеологією, що переслідує політичні цілі і поширює модель суспільства несумісного з цінностями прав людини і нормами демократії; в своїй найгіршій формі ісламський інтегризм наполягає на використанні насильства для досягнення свої мети.

3.  Може викликати жаль, але не може бути виправданим те, що в теперішній час ісламський інтегризм як ідеологія довів те, що він здійснює на певних осіб тяжійний вплив. Європейські  уряди і європейські мусульманські спільноти повинні  працювати у тісній співпраці і з певною сінергією для нейтралізації цієї сили притягування і запобігаючи її інтенсифікації до тероризму.

4.  Асамблея вітає мусульманських керівників, духовних лідерів та мусульманські організації, які різко і відкрито засудили тероризм ініційований ісламським інтегризмом та інші екстремістські прояви, такі як промови сповнені ворожнечі виголошені  офіційними та самопроголошеними імамами або іншими відомими мусульманами. Також асамблея вітає зусилля докладені мусульманськими організаціями щоб підкреслити співпадання між ісламом, як релігії, та правами людини, а також дії по відношенню до особливо чутливих груп населення спроможних стати більш радикальними, таких як молодь та тих, хто перебуває у ув’язненні.

5.  Паралельно з цими зусиллями європейським урядам належить спрямувати свої дії на причини, що створюють родючий грунт екстремізму – на бідність, дискрмінацію та соціальне виключення; гарантувати повне дотримання свободи думки, висловлювання та релігії, так, як це викладається у Європейській конвенції з прав людини та сприяти встановленню клімату поваги до всіх релігій, якими б вони не були або до вітсутності релігії. У цьому відношенні держави-члени Ради Європи повинні залишатися насторожі  у своїх діях по упередженні та боротьбі  проти такого явища як ісламофобія.

6.         Окрім того держави-члени Ради Європи повинні були б вжити низку конкретних заходів щоб дозволити мігрантам  та громадянам, що походять з міграції, якими є члени мусульманських спільнот, інтегруватися в суспільство завдяки вільному від будь-якої дискримінації доступу до працевлаштування, освіти, професійної підготовки, житла та державних послуг. Заангажованість та активна участь в суспільстві мігрантів та осіб, що походять з імміграції, повинні також заохочуватися та підтримуватися всім загалом суспільства, яке має робити більше для того, щоб адаптуватися до розмаїття та усунути те, що заважає інтеграції.»

 

 

7.    Також, оскільки асамблея це вже рекомендувала, європейські уряди з метою створення громадянства, яке передбачало б включеність в суспільство і участь в ньому, повинні працювати над тим щоб усунути такі факти коли іммігранти або громадяни, що походять з імміграції, користуються на сьогодні обмеженими можливостями активної участі у публічному та політичному житті. У довготривалому відношенні ця ситуація, повязана з законодавчими і соціальними барєрами, може лише посилити незадоволення та відчуття несправедливості частини суспільства.

8.  Асамблея вітає ініціативу двох держав-членів, Іспанії та Туреччини, щодо створення Альянсу цивілізацій та згоду зі сторони Генерального секретаря ООН, який призначив екс-президента Португалії Жорже Сампайо Верховним  представником Альянсу цивілізацій. Асамблея також висловлює свою підтримку діям докладеним дотепер у цьому контексті.

 

9.   Зважаючи на викладене вище, Асамблея запрошує держави-члени Ради Європи :

 

9.1  вжити жорстких заходів проти дискримінації в усіх сферах;

9.2  засудити  і боротися з ісламофобією;

9.3  рішуче діяти проти промов ненависті та будь-ких інших форм поведінки, що є протилежними фундаментальним цінностям прав людини і демократії, навіть коли автори згадують релігійні мотиви щоб  намагатися їх виправдати;

9.4       боротися проти будь-яких форм дискримінації та насильства (зокрема проти примусових шлюбів, пошкодження жіночих сексуальних органів, так званих злочинів «честі»), які в ім’я хибної інтерпретації релігійних текстів або звичаїв розчавлюють фундаментальні права жінок та рівність між жінками та чоловіками;

9.5 усунути будь-яку форму культурного або релігійного релятивізму, який виправдовує дискримінаційну практику та порушення прав людини щодо жінок чи інших сегментів суспільства;

9.6 слідкувати за жорстким дотриманням прав людини та принципу верховенства права у проведенні антитерористичних заходів;

9.7 поширювати соціальну згуртованість, інтеграцію, політичну та цивільну участь іммігрантів і громадян, що походять з імміграції, включно з жінками,зокрема :

            9.7.1 вживаючи низку конкретних заходів щоб дозволити мігрантам та особам, що походять з імміграції, інтегруватися в суспільство завдяки доступу, вільному від будь-якої дискримінації на працевлаштування, освіту, професійну підготовку, житло у спільних кварталах, державні послуги і завдяки демократичній участі через громадянство;

9.7.2 розвиваючи специфічну діяльність, яка сприяє інтеграції і терпимості серед молоді;

            9.7.3 підписавши і ратифікувавши європейську конвенцію щодо юридичного статусу робітника мігранта ( SТЕ № 93);

            9.7.4 надаючи іммігрантам на легальному положенні право голосувати та бути обраним, щонайменше на місцевих та регіональних виборах для того, щоб вони мали можливість впливу на державну адміністрацію та владу на місцевому рівні;

            9.7.5 підписавши і ратифікувавши Конвенцію про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні (SТЕ  № 144);

            9.7.6 заохочуючи участь осіб, що походять з імміграції, у політичних партіях, профспілках та неурядових організаціях;

            9.7.7 вживши всіх необхідних заходів для того щоб вилучити нерівність можливостей, з якою стикаються іммігранти, з  безробіттям та неадекватною освітою включно;

            9.7.8 долаючи будь-які юридичні або  адміністративні  необгрунтовані бар’єри для будівництва достатньої кількості культових споруд адаптованих до ісламської релігійної практики;

            9.7.9 переконавшись, що шкільні підручники не дають зображення ісламу як ворожої і загрозливої релігії

 

9.8 поширювати і гарантувати діяльність для покращення статусу та ролі мусульманських жінок в Європі та долати стереотипи, які їх ув’язнюють  в пасивній та залежній ролі, наприклад  через відповідну освіту у школі та запровадження відповідних медійних компаній у ЗМІ;

9.9 стежити за роллю здійсненою іноземними державами у фінансуванні мечетей та призначенні імамів для того, щоб переконатися, що ці дії не ведуть до поширення екстремістських поглядів;

9.10 підтримувати дії по створенню на місці циклів підготовки, бажано на університетському рівні, для випуску імамів в країні;

9.11 заохочувати проведення публічних дебатів відкритих для всіх щодо наслідків, які може мати зовнішня політика  на феномен радикалізації;

9.12 заохочувати інформаційні проекти щодо внеску ісламу у західні суспільства для того, щоб подолати стереотипи про іслам;

10. Асамблея закликає керівників та політичних лідерів, які впливають на громадську думку, діяти у відповідальний спосіб, щоб запобігти заохочення дискримінації та ісламофобії;

11. Окрім того Асамблея запрошує європейські мусульманські організації, керівників духовних лідерів:

11.1 продемонструвати підвищене почуття відповідальності коли вони публічно висловлюються та чітко засудити тероризм і екстремізм, розуміючи про той вплив, який вони мають на мусульманські спільноти;

11.2 заохочувати мусульман повністю приймати участь в житті суспільства не ставлячи під  сумнів світський характер суспільства та інституцій країни де вони проживають;

11.3 офіційно підписати Європейську конвенцію з прав людини

11.4 поширювати передачу фундаментальних європейських цінностей в середині мусульманських спільнот, наголошуючи на їх стикуванні  з мусульманською релігією;

11.5 слідкувати за тим, щоб європейські фундаментальні цінності також викладалися в мусульманських релігійних школах;

11.6 заохочувати молодих європейських мусульман ставати імамами;

11.7 в інших випадках в рамках співпраці з іншими організаціями або з  місцевою владою запроваджувати проекти по зменшенню ризику радикалізації молодого покоління та ув’язнених;

11.8 заохочувати ЗМІ неупередженно висвітлювати мусульманську реальність, мусульманські погляди, надаючи слово представникам стриманих поглядів;

11.9 у співпраці з організаціями ЗМІ створити генеральні етичні напрямки для боротьби проти ісламофобії в ЗМІ на користь терпимості і культурному порозумінню;

11.10 заохочувати розвиток світської інтелігенції.