Неофіційний переклад

Боротьба з втратами, від яких потерпає довкілля Чорного моря

Рекомендація 1837 (2008)

1.       Чорне море – надзвичайно важливий регіон для Європи, враховуючи його географічне розташування і соціально-економічні, культурні і екологічні характеристики. Фактично, воно розташоване в кордонах як географічної Європи (Рада Європи), так і Євросоюзу, і є мостом між різними культурами і релігіями.

2.       Чорне море раніше було одним з найбагатших рибальств Європи. Промисловий розвиток і регіональний демографічний вибух зумовили виснаження рибних запасів, евтрофікацію і потік хімічних і радіоактивних отрут в море. Зараз ця маса води, раніше важливе джерело продовольства і відпочинку сил, наражається на небезпеку стати безпрецедентним екологічним лихом.

3.       Саме тому співпраця може і має бути посилена серед прибережних держав на національних, регіональних і місцевих рівнях, щоб боротися зі шкодою довкіллю і покращувати благополуччя мешканців цих країн.

4.       Парламентська асамблея нагадує, що вже є низка структур по співпраці в регіоні Чорного моря, діяльність деяких з них виходить далеко за межі лише екології. На урядовому рівні можна згадати Організацію Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), яка також має парламентський вимір: Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), Енергетичну спільноту країн південно-східної Європи, Регіональний енергетичний центр Чорного Моря (BSREC), Комісію із захисту Чорного моря від забруднення (Комісія Чорного Моря) тощо і на регіональному рівні Регіональну комісію Балканських і Чорноморських країн, чиє завдання – заохочувати діалог і співпрацю у субнаціональних сферах управління.

5.       Асамблея висловлює жаль, що Бухарестська Декларація, підписана в 1985 країнами, через які протікає Дунай, націлена лише на вимірювання та контроль за рівнем забруднення в цій водній артерії і не мала жодного практичного наслідку, не дивлячись на її оновлення в 1994.

6.       Асамблея нагадує, що шість держав, які мають межують у Чорному морі (Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Туреччина і Україна), підписали і ратифікували Угоду про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992), таким чином забезпечивши структуру для ефективнішого контролю за забрудненням, і відновленням та збереженням морських ресурсів.

7.       Асамблея нагадує також, що Європейський союз зараз розвиває ініціативу, відому як “Синергія Чорного моря”, що є частиною його політики європейського сусідства. Ця ініціатива стосується саме довкілля, політики у морській сфері та рибальстві, і переважно покладається на транскордонну співпрацю.

8.       Асамблея відзначає, що джерела екологічних проблем Чорного моря численні. Річки, які стікають в Чорне море, приносять важкі метали, синтетичні органічні сполуки, нафту, нутрієнти, неочищені стічні води і радіонукліди з Чорнобиля. Греблі на цих річках, а також потреба в прісній воді для сільського господарства і місцевих цілей, значно скоротили кількість прісної води, яка тече в море, що ускладнює існуючі проблеми і змінює солоність моря. Приморські міста – додаткове джерело необроблених стічних вод, тоді як їхні порти –джерело нафтового забруднення та імпорту неаборигенних видів. Надмірний вилов риби у Чорному морі призвів до комерційного вимирання 21 з 26 різновидів риб.

9.       Асамблея відзначає, що лише Дунай викидає в море до 280 тон кадмію, 60 тон ртуті, 900 тон міді, 4500 тон свинцю, 6000 тон цинку, 1000 тон хрому і 50,000 тон нафти щорічно. Інші основні річки, які впадають в Чорне море, (Дніпро, Дністер, Дон, Кубань, Південний Буг та Біла) приносять ще 87 тон кадмію, 1500 тон міді, 825 тон свинцю і 2600 тон цинку щорічно.  Ці річки – також джерело величезної кількості нітратів і фосфору, що зумовлює підвищене цвітіння водоростей і планктону, зниження концентрації розчиненого кисню і значне зменшення кількості риб, що призводить до зміни в ланцюзі живлення.

10.       Тому Асамблея вважає, що Рада Європи повинна вжити заходи з посилення співпраці в чорноморському регіоні на національних, місцевих і регіональних рівнях, враховуючи, що всі прибережні країни є державами-членами Ради Європи.

11.       У зв'язку з чим, вона вітає ініціативу Конгресу місцевих і регіональних органів влади Ради Європи створити новий Європейський регіон в Чорному морі, за прикладом Адріатичного морського Європейського регіону. Такий орган сприяв би співпраці серед чорноморських країн на місцевих і регіональних рівнях, допомагав сталому розвитку, підсилював управління місцевих органів влади можливостями і заохочував обмін досвідом серед місцевих і регіональних органів влади для  втілення спільних проектів тощо.

12 Тому Асамблея закликає Комітет Міністрів запросити відповідні держави-члени Ради Європи:

12.1. заохочувати, і якщо можливо допомагати фінансово, містам на берегах Чорного моря, щоб модернізувати їхні каналізації;

12.2. заохочувати, щоб порти Чорного моря модернізували їхні портові споруди, щоб суттєво скоротити нафтове забруднення від цих споруд;

12.3 поліпшити співпрацю та інтеграцію у сфері морського нагляду, щоб покращити контроль за забрудненням на основних морських маршрутах;

12.4. гарантувати вагоме зниження рівня забруднення річок, що впадають в Чорне море;

12.5. утримуватися від дій, які піддають небезпеці довкілля території, яка охороняється, навколо Чорного моря і припинити наявні зараз, зокрема так званий проект навігаційного маршруту “Дунай-Чорне море” в українській частині дельти Дунаю..

12.6. просувати здоровий туризм на Чорному морі, з повною повагою до природної спадщини;

12.7. заохочувати збільшене використання поновлюваних джерел енергії як наприклад сонячної, вітру і енергії приливів, в регіоні Чорного моря;

12.8. підтримувати місцеві органи влади в їхніх зусиллях в морського управління відповідно до принципу сталого розвитку, а також в їхніх транскордонних проектах співпраці;

12.9. поліпшити нагляд за риболовною промисловістю і організувати узгоджену акцію, щоб допомогти відновити спустошені запаси риби;

12.10. посилити виконання екологічних угод в регіоні та ввести обов'язкові екологічні оцінки для всіх регіональних проектів;

12.11. ініціювати усі необхідні законодавчі реформи, щоб гарантувати продуктивну співпрацю на регіональному рівні, і тому активно просувати створення Європейського регіону Чорного моря.