Неофіційний переклад

Стан демократії в Європі

Заходи, спрямовані на поліпшення демократичної участі мігрантів

Рекомендація 1840 (2008)

1.       Парламентська асамблея посилається на свою Резолюцію … (2008) про заходи з покращення демократичної участі мігрантів.

2.       Рада Європи має важливу роль у просуванні демократичної участі мігрантів і вже зробила внесок у цей процес, крім іншого, через прийняття Конвенцій про правовий статус робітників-мігрантів (ETS No. 93), громадянство (ETS No. 166) і участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні (ETS No. 144).

3.       Рівень демократичної участі мігрантів  жінок і чоловіків у Європі залишається низьким і тому необхідні подальші кроки для покращення ситуації, включаючи заходи по інтеграції, яка сприяє участі мігрантів в демократичному житті і суспільстві.

4.       У зв’язку з цим, Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

4.1.       доручити Європейському комітету з питань місцевої та регіональної демократії (CDLR) and його комітет експертів з демократичної участі і громадської етики на місцевому і регіональному рівні (LR-DP) проаналізувати застосування, в усіх державах-членах Ради Європи,  стандарти, закладені в Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні (ETS No. 144) і вивчити перешкоди для ратифікації цього документу;

4.2.       доручити Європейському комітету з міграції (CDMG) дослідити, як інтеграційні програми та програми з рівних можливостей та ставлення повинні бути змінені в державах-членах, щоб просувати демократичну участь мігрантів;

4.3.       доручити Комітету з прав людини (CDDH) вивчити обмеження політичних та інших основоположних прав мігрантів (зокрема право мігрантів вступати в політичні партії чи інші форми політичних об’єднань) з метою поглиблення демократичної участі мігрантів жінок і чоловіків усіх етнічних походжень;

4.4.       доручити Європейському комітету з правового співробітництва (CDCJ) вивчити запровадження в усіх державах-членах стандартів Європейської конвенції про громадянство та стан її ратифікації;

4.5.       доручити Комітету з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків (CDEG) оцінити демократичну участь жінок і чоловіків мігрантів під час моніторингу застосування Рекомендації  Комітету міністрів Rec (2003) 3  державам-членам щодо збалансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних і громадських рішень;

4.6.       доручити Європейській комісії за демократію через закон (Венеціанська комісія) вивчити конституційні перешкоди надання права голосу мігрантам, в першу чергу на місцевому та регіональному рівнях і надати необхідну допомогу у конституційній реформі цим державам;

4.7.       запросити Європейську комісію проти расизму й нетерпимості (ECRI) провести моніторинг тривалої дискримінації, расизму та нетерпимості, як перешкоди демократичній участі мігрантів, і прислухатися до її порад.