Неофіційний переклад

Стан демократії в Європі

Заходи, спрямовані на поліпшення демократичної участі мігрантів

Резолюція 1618 (2008)

1.       Згідно з даними Міжнародної організації з міграції в Європі понад 64.1 мільйони мігрантів і це число постійно збільшується. Оскільки їхня кількість збільшується, то зростає і потреба в забезпеченні мігрантів „справедливою часткою” участі в демократичних процесах в Європі.

2.       Рівень демократичної участі в залишається Європі низьким, а особливо низьким у мігрантів.

3.       Інтеграція – ключове поняття для демократичної участі мігрантів. Вона не лише полегшує участь, але й веде до кращого розуміння спільних цінностей і поваги до культурних відмінностей, які є основоположними для демократичного розвитку. Її завжди варто розглядати як двосторонній процес, який включає мігрантів і основне населення і така участь сприятиме інтеграції.

4.       Демократична участь є важливою для усіх осіб у суспільстві, включаючи мігрантів першого чи пізніших поколінь. Оскільки чим раніше мігранти отримають можливість  демократичної участі, тим ймовірніше, що вони будуть брати участь й інтегруватися. Демократична участь мігрантів в їхніх країнах походження також важлива.

5.       Мігранти – неоднорідна група. Вони належать до різних національностей та етносів, й вони прибули до Європи з різних причин. Деякі з них для роботи, для навчання, для возз’єднання з сім’єю або втікаючи від переслідувань, або як жертви торгівлі людьми. Значна частина з них – нелегальні мігранти. Існує також перше та наступні покоління мігрантів. Майже половина мігрантів у Європі – жінки.

6.       Демократична участь – може мати різні прояви. Вона може включати політичну участь через голосування чи висування для обрання, вона може включати використання прав, таких як свобода висловлювання, думки, совісті та релігії. Вона може поширюватися на свободу зібрання, включаючи участь у політичних партіях, приєднання до профспілок і участь у демонстраціях. Більше того, вона може включати участь у громадянському суспільстві, чи в асоціаціях присвячених мігрантам чи інших асоціаціях з ширшими інтересами, включаючи спорт, мистецтво, благодійність, філософію чи релігію.

7.       Демократична участь може відбуватися на європейському, національному, регіональному та місцевому рівні. На практиці саме на місцевому рівні участь мігрантів найбільш важлива та ефективна. Тому Конгрес місцевої та регіональної влади Ради Європи має зараз відіграти особливу роль на цьому рівні, а в минулому вже взяв на себе важливу роботу по створенню місцевих консультативних органів для іноземних мешканців. Європейська комісія за демократію через закон (Венеціанська комісія) також мала свою роль, уклавши кодекс добропорядної поведінки у виборчих питаннях.

8.       Парламентська асамблея пригадує свою нещодавню Рекомендацію 1500 (2001) про участь іммігрантів та іноземних мешканців в політичному житті держав-членів Ради Європи. Вона також відзначає важливість закладення Радою Європи стандартів через Конвенції про правовий статус робітників-мігрантів (ETS No. 93), громадянство (ETS No. 166) і участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні (ETS No. 144).

9.       Асамблея визнає, що розвинулася більше хорошої практики стосовно  демократичної участі мігрантів. Звертаючи на це увагу і маючи намір покращити інтеграцію та демократичну участь мігрантів у Європі, Асамблея закликає держави-члени Ради Європи:

9.1.       заохочувати інтеграцію як засіб полегшення демократичної участі як жінок, так і чоловіків через:

9.1.1.       просування інтеграції як не дискримінаційний двосторонній процес, із заходами по боротьбі з расизмом і дискримінацією, і заохочення залучення (як наприклад, тренінги з різноманітності і співставлення для тих, хто працює з мігрантами, щоб гарантувати залучення), кроків по усвідомленню більшістю членів населення про різні культури мігрантів і необхідністю уникати клеймування мігрантів в інтеграційних дебатах;

9.1.2.       освіту і вивчення мови суспільства перебування. Це особливо важливо для жінок і новоприбулих, які мають бути забезпечені курсами письменності, вивчення мови, програмами громадянської свідомості і тренінгам щодо ринку праці. Вимоги до мовних навичок не повинні бути перешкодою для використання права на сімейне життя;

9.1.3.       забезпечення рівного захисту і визнання перед законом, а також вжиття заходів проти расово мотивованого насильства, щоб гарантувати доступ жертвам до ефективних правових засобів і права шукати справедливість і адекватну компенсацію, на зважаючи на їхній імміграційний статус. Особливу увагу потрібно звернути на подолання расизму, ксенофобії, антисемітизму, ісламофобії і нетерпимості – включаючи будь-які тенденції з боку службовців, освітян і ЗМІ націлюватися, клеймувати, створювати стереотипи чи образи членів груп населення «не громадян» – звертаючи увагу в той же час на дискримінацію на тендерній основі та насильство проти жінок. Адекватне продовження потрібно надати рекомендаціям Європейської комісії проти расизму і нетерпимості (ECRI);

9.1.4.       створення соціальних мостів між спільнотами, включаючи такі сфери як спортивна, освітня, культурна, філософська та релігійна діяльності;

9.1.5.       створення соціальних уз в межах спільнот як засобу побудови довіри та покращення інших форм участі;

9.1.6.       створення соціальних зв’язків між послугами і спільнотами, щоб уникнути виключення і дискримінації і гарантувати, що як жінки, так і чоловіки мігранти, залучаються до створення і запровадження політики, що їх стосується. Мігранти повинні бути представлені і працевлаштовані на всіх рівнях управління, і держави-члени повинні розглянути питання створення, де їх ще не існує, спеціалізованих міністерств або відділів інтеграції та управління інтеграційними питаннями в межах всіх відповідних департаментів;

9.1.7.       надання допомоги в інтеграції на робочому місці, надійності працевлаштування, гнучкості в зміні зайнятості і робочих дозволів і визнанні навиків і кваліфікацій мігрантів. Особливу увагу потрібно звернути на жінок-мігрантів, які часто працюють в областях, де вони, можливо, стикаються з експлуатацією, у тому числі в неформальній економіці;

9.1.8.      застосування політики працевлаштування мігрантів в державних секторах, такий як охорона здоров'я, освіта і державна адміністрація;

9.1.9.      підписання і ратифікація Конвенції про захист прав усіх працівників мігрантів та членів їхніх сімей:

9.1.10.      забезпечення справедливого доступу до якісного житла, створюючи збалансоване сусідство і запобігаючи і зменшуючи сегрегацію;

      9.2.       усунути перешкоди  демократичній участі через:

9.2.1.       полегшення доступу до громадянства через:

9.2.1.1. зменшення вимог щодо проживання до 5 років чи менше для отримання громадянства;

9.2.1.2. забезпечення, щоб інші вимоги, такі як натуралізаційний тест, іспити з мови, вимоги до прибутку та проживання, плата, присяги не ставали надміру складними по кількості та вимогам;

9.2.1.3. усунення чи зменшення обмежень на подвійне громадянство;

9.2.1.4. врахування особливих обставин біженців чоловіків та жінок і їхній потребі в терміновому громадянстві;

9.2.1.5. підписання та ратифікацію Європейської конвенції про громадянство;

9.2.1.6. забезпечення, щоб для другого та подальших поколінь мігрантів не виникало ніяких незрозумілих перешкод для отримання громадянства;

9.2.2.       надання статусу тривалого проживання тим, хто пробув в державі п’ять чи менше років, не ставлячи надмірні бюрократичні перешкоди, високі тарифи, обтяжливі вимоги щодо мови, житла, прибутку чи працевлаштування;

9.2.3.       врегулювання ситуації з нелегальними мігрантами, які не будуть повернуті в країни-походження відповідно до Резолюції 1568 (2007) Асамблеї щодо програм врегулювання нелегальних мігрантів;

9.2.4.       надання мігрантам права голосу, включаючи право голосувати та балотуватися на місцевих та регіональних виборах після періоду проживання в 5 років чи менше;

9.2.5.       підписання та ратифікацію Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні;

9.2.6.       зняття – у відповідності з міжнародними стандартами про право зібрання, об'єднання і висловлювання – обмежень щодо політичних прав мігрантів приєднуватися до політичних партій чи утворювати політичні об’єднання, і заохочення політичних партій приймати жінок і чоловіків мігрантів до своїх членів;

9.3.       полегшити участь через:

9.3.1.       забезпечення мігрантам права користуватися порадами через створення консультативних органів відповідно до Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні. Ці органи повинні забезпечувати представлення мігрантів і членів місцевої та іншої влади і рівне представлення жінок і чоловіків. Вони повинні давати право мігрантам і емігрантським об’єднанням висувати кандидатів, мати чітко визначені цілі і надавати перевагу політичній діяльності, включаючи консультації та сприяння участі громадян. більше того, ці органи повинні мати право бути інформованими і консультованим і мати право ініціювати консультації та отримувати відповідь;

9.3.2.       підтримку ініціатив громадянського суспільства для мігрантів та ними самими, які забезпечують можливість вибору для мігрантів і ведуть до створення мостів між спільнотами і  допомагають створити узи в межах спільнот і полегшити зв’язок з владою. Особливу увагу потрібно звернути на підтримку ініціатив, які походять від масових організацій жінок-мігрантів;

9.3.3.       заохочення ЗМІ до створення правдивого і позитивного образу мігрантів, а не стерео типізації їх, враховуючи подвійні стереотипи, з якими стикають жінки-мігранти в ЗМІ. Крім того, забезпечити представлення мігрантів у ЗМІ як працівників ЗМІ, і щоб їхні думки можна було побачити і почути;

9.3.4.       підтримку проектів, які заохочують мігрантів та інших членів спільноти бути волонтерами та брати участь в громадянському суспільстві;

9.3.5.       підтримку досліджень, включаючи здійснювані мігрантами, щодо демократичної участі мігрантів, включаючи, крім іншого, вивчення хорошого досвіду участі та інтеграції, бар’єрів до участі, наслідків інтеграції та прикладів голосування мігрантів;

9.4.       забезпечити, щоб нелегальні мігранти не були виключені з жодної з форм демократичної участі і користувалися їхніми основоположними правами відповідно до Резолюції 1509 (2006) Асамблеї про людські права нелегальних мігрантів;

9.5.       забезпечити врахування особливих потреб жінок-мігрантів і виокремлення їх від потреб чоловіків, відповідно до Рекомендації 1732 (2006) і Резолюції 1478 (2006) Асамблеї про інтеграцію жінок-іммігрантів у Європі;

9.6.       полегшити збільшення демократичної участі мігрантів в країнах їхнього походження.

10.       Асамблея закликає Конгрес місцевої та регіональної влади Ради Європи продовжувати його роботу по участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні, і зокрема сприяти подальшому використанню консультативних органів і права голосу на місцевому рівні. Більше того, вона закликає Конгрес в подальшому посилювати його діяльність по заохоченню інтеграції мігрантів на місцевому рівні, включаючи через Європейську мережу міст для місцевої політики інтеграції для мігрантів (CLIP).

11.       Асамблея закликає Уповноваженого Ради Європи з прав людини заохочувати держави-члени усунути перешкоди до демократичної участі мігрантів.

12.       Асамблея запрошує Європейський союз підтримати через Фонд європейської інтеграції проекти, спрямовані на інтеграцію та демократичну участь мігрантів. Підтримка також необхідна і проектам, які надають показники демократичної участь мігрантів по всій Європі, де можливо гендерно розрізнені, а не обмежуючись 27 державами-членами Європейського союзу.

13.      Асамблея запрошує профспілки і асоціації працедавців продовжувати і посилювати їхні зобов'язання щодо просування інтеграції працівників-мігрантів та їхніх сімей.

14.      Асамблея запрошує політичні партії посилити їхні зусилля по залученню осіб з різним етнічним корінням бути їхніми кандидатами на виборах.

15.       Асамблея запрошує Бюро проконсультуватися з Комітетом правил процедури, імунітетів та інституційних справ щодо можливості запровадження кроків для забезпечення кращого представлення вихідці з емігрантських родин в самій Асамблеї.