Неофіційний переклад

 

Боротьба з насильством проти жінок: на шляху до конвенції Ради Європи

 

Резолюція 1635 (2008)1

 

1.     Домашнє насильство по відношенню до жінок є одним з найбільш поширених в Європі насильством над людиною. Домашнє насильство заторкнуло всі країни-члени Ради Європи і всі соціальні класи. Згідно наявних припущень у вимірі європейського континенту 80 мільйонів жінок зазнали цього лиха.

 

2.     Парламентська асамблея вітає кампанію, яку проводить Рада Європи з 2006 року по 2008 рік щоб боротися з насильством по відношенню до жінок, включаючи  домашнє насильство і яка вперше охопила три політичних виміри Ради Європи (парламентський, урядовий, місцевий і регіональний) і задіяла неурядові організації. Кампанія Ради Європи “Зупинимо домашнє насильство по відношенню до жінок”  сприяла кращому розумінню явища та визнанню того факту, що насильство по відношенню до жінок, зокрема домашнє насильство, є неприпустимим порушенням прав людини.

 

 

3.     Асамблея підкреслює важливу мобілізацію та винятково важливий внесок національних парламентів держав-членів Ради Європи і парламентів, що мають статус спостерігачів у Парламентській асамблеї, для надання парламентського виміру цієї кампанії. Протягом двох років сорок парламентів і 56 відповідальних парламентарів поширили більш ніж 200 акцій по всій Європі щоб  викривати домашнє насильство по відношенню до жінок, викликати  увагу у парламентарів і широкої публіки, та змінити закони для того щоб краще захистити жертв, переслідувати авторів домашнього насильства та запобігати цьому лиху. Створення мережі відповідальних парламентарів під егідою Асамблеї  стало методикою інноваційного характеру роботи.

 

4.     Асамблея задоволена від поширеної співпраці під час кампанії разом з Європейським союзом, Міжпарламентським союзом, Європейським парламентом та Північною радою.

 

 

5.     Асамблея тим не менше вважає, що боротьба проти насильства по відношенню до жінок  повинна інтенсифікуватися. Рада Європи, охоронець прав людини в Європі, повинна відігравати роль піонера в цій сфері. Асамблея має намір залишатися мобілізованою та заохочувати національні парламенти продовжувати свої зусилля в цьому сенсі.

 

6.     В наслідок цього Асамблея запрошує національні парламенти :

 

          6.1. підсилювати національне законодавство в царині запобігання насильству по відношенню до жінок у відповідності до Рекомендації Rec(2002)5 Комітету міністрів щодо захисту жінок від насильства;

          6.2. продовжувати приймати і контролювати запровадження семи пілотних заходів визначених Асамблеєю в пункті 6.6  Резолюції 1582 (2007) і які вважаються мінімальними стандартами, а саме :

 

покарання за домашнє насильство по відношенню до жінок, з покаранням за подружнє зґвалтування;

-        визнання того, що насильство скоєне між (колишніми) партнерами складає обтяжуючі обставини;

-        створення адекватної кількості надійних центрів ургентного проживання;

-        можливість віддалити буйного чоловіка або партнера та вжити наказових заходів по відношенню до авторів насильства;

-        гарантія ефективного доступа  до правосуддя, як і до засобів захисту для жертв;

-        використання достатніх бюджетних ресурсів по запровадженню закона;

-        моніторинг запровадження законів, проголосованих парламентом в сфері боротьби проти насильства заподіяного жінкам.”;

 

          6.3. підтримувати підготовку рамкової конвенції Ради Європи щодо найбільше поширених форм насильства та найбільш жорстоких по відношенню до жінок у співпраці з відповідними міністерствами;

          6.4. визначити в складі національних делегацій в Парламентській асамблеї відповідального депутата уповноваженого проводити моніторинг розвитку законодавства в сфері боротьби проти насильства по відношенню до жінок в їх країнах та регулярно звітувати про це Асамблеї;

          6.5. продовжувати акції по зацікавленості парламентарів і широкої публіки з метою залучення чоловіків на боротьбу  проти насильства до жінок у співпраці з керівниками уряду, місцевою та регіональною владою , як і неурядовими організаціями;

          6.6. організувати з нагоди проведення кожного року Міжнародного дня викорінення насильства по відношенню до жінок (25 листопада) акцію привертання уваги в стінах парламенту;

          6.7. підтримувати роботу активних неурядових організацій в сфері боротьби проти насильства по відношенню до жінок.

 

7.     Асамблея погоджується зібрати мережу відповідальних парламентарів у 2009 році щоб оцінити здійснений прогрес у законодавстві та підготувати внесок Асамблеї у редакцію рамкової конвенції.

 

8.     Асамблея запрошує Європейський парламент та Північну Раду продовжувати співпрацю з Радою Європи.

 

 

9.     Асамблея запрошує Міжпарламентський союз передбачити спільні дії в рамках кампанії ООН по викоріненню насильства по відношенню до жінок та дівчат (2008 – 2015).

 

________________________

[1] Дебати в Асамблеї  3 жовтня 2008 р. (36-е засідання) (див. Док. 11702, доповідь комітету з рівних можливостей чоловіків і жінок, доповідач: пан Мендес Бота). Текст затверджений Асамблеєю 3 жовтня 2008 р. (36-е засідання).