Неофіційний переклад

Кандидати до Європейського суду з прав людини

Резолюція  1627 (2008)[1]

1.             Парламентська Асамблея склала і прийняла процедуру розгляду кандидатур до Європейського суду з прав людини, для чого вона встановила чіткі критерії.

2.            Асамблея приділяє велику увагу не тільки експертизі, але також питанню гендерного балансу в Суді і розробила критерії для того, щоб забезпечити, що списки міститимуть кандидатів тієї статі, яка недостатньо представлена в Суді. Як заявлено Судом  у його Висновку від 12 лютого 2008 р., “даний критерій виходить з політики рівності статей, яка відображає важливість рівності між статями у сучасному суспільстві і ролі, яка відіграється у забороні дискримінації та заходами з позитивної дискримінації в досягненні такої задачі. Заходи, про які йде мова в даному випадку, безперечно підпадають під останню категорію. Більш того, мається далекосяжний консенсус щодо необхідності сприяти гендерному балансу в кожній конкретній державі та на національних і міжнародних посадах, включаючи судочинство”.

3.             Чинна редакція п. 3.ii. Резолюції 1366 (2004) щодо кандидатів до Європейського суду з прав людини, зі змінами у Резолюції  1426 (2005), виключає розгляд списків трьох кандидатів однієї і тієї ж статі, якщо ця стать є надмірно репрезентованою в Суді, не дивлячись на інші критерії, пов'язані з кваліфікацією кандидатів, і якості національної процедури відбору.

4.             Асамблея, таким чином, вирішує змінити Резолюцію  1366 (2004), зі змінами у Резолюції  1426 (2005), шляхом додавання нового пункту 4 у такій редакції:

Асамблея вирішує розглядати списки кандидатів, що мають кандидатів однієї статі і яка є надмірно репрезентована в Суді, у виняткових обставинах, коли сторона Договору вжила всіх необхідних і відповідних заходів для того, щоб список містив і кандидата нижче репрезентованої статі, але не змогла знайти кандидата такої статі, яка задовольняє вимогам Статті 21 § 1 Європейської Конвенції з прав людини.

Такі виняткові обставини мають бути належним чином розглянуті більшістю голосуючих членів у дві третини і більшістю членів, що мають право голосу і у (відповідному) Підкомітеті і у Комітеті з юридичних питань та прав людини. Це  положення має бути ратифікованим Асамблеєю в рамках Звіту про стан роботи Бюро Асамблеї.”

5.            Оскільки Підкомітет з виборів суддів до Європейського суду з прав людини став постійним Підкомітетом Комітету з юридичних питань и прав людини, Асамблея також вирішує видалити слово “спеціальний” в пункті 1 Резолюції  1366 (2004), зі змінами у Резолюції  1426 (2005).

 

 [1] Дебати в Асамблеї  30 вересня 2008 р. (31-е засідання) (див. Док. 11682, доповідь комітету з юридичних питань та прав людини, доповідач :пані Бемельманс-Відек та Док. 11718, Висновок комітету з рівних можливостей чоловіків і жінок, доповідач : пані Ерр). Текст затверджений Асамблеєю 30 вересня 2008 р. (31-е засідання).