Неофіційний переклад

 

Боротьба з насильством проти жінок: на шляху до конвенції Ради Європи

 

 

Рекомендація 1847 (2008)1

 

1.        Нагадуючи про свою Резолюцію 1635 (2008) стосовно Боротьби з насильством проти жінок: на шляху до конвенції Ради Європи, Парламентська асамблея вітає кампанію, що проводиться Радою Європи з 2006 по 2008 рік щоб здолати насильство по відношенню до жінок, включаючи побутове насильство і де були задіяні три політичних виміри Ради Європи (парламентський, урядовий, місцевий і регіональний), а також залучалися неурядові організації.

 

2.        Асамблея вважає, що кампанія Ради Європи “Зупинимо побутове насильство заподіяне жінкам” сприяла кращому розумінню явища та визнанню того факту, що насильство по відношенню до жінок, зокрема домашнє насильство, є неприпустимим порушенням прав людини.

 

 

3.        Не зважаючи  на досягнутий прогрес та вже існуючі міжнародні тексти, Асамблея вважає, що боротьба проти насильства по відношенню до жінок має бути посиленою. Вона є переконаною, що редакція юридичного інструмента, що містить 3  “з” (захист жертв, завжди переслідування авторів, запобігання) та специфічне спрямування питання щодо насильства, яке ґрунтується на статі, є необхідними щоб заохотити держави-члени досягти мінімальних стандартів в цій сфері та підсилити свої законодавства. Асамблея вважає, що розробка  рамкової конвенції (наслідуючи модель Рамкової конвенції по захисту національних меншин, STE n° 157) дозволила б запропонувати головні напрямки положень, що визначають цілі, які сторони  учасниці конвенції зобов’язуються переслідувати через національне законодавство та відповідні урядові дії.

 

4.        В наслідок цього Асамблея запрошує Комітет міністрів розробити рамкову конвенцію щодо жорстких та найбільше поширених форм насильства по відношенню до жінок залучивши до цього  Парламентську асамблею, Конгрес місцевої та регіональної влади Ради Європи та неурядові організації і яка мала б :

 

          4.1. інтегрувати вимір роду та розглядати специфічність насильства проти жінок з причини їх статі;

           

          4.2. охоплювати найбільш жорсткі та поширені форми насильства по відношенню до жінок, зокрема побутове насильство проти жінок (між партнерами та колишніми партнерами, що живуть разом чи ні), сексуальну агресію (включаючи зґвалтування  та згвалтування чоловіком), переслідування, примусові одруження, так звані злочини “честі” та сексуальне знівечення жінок;

 

           

          4.3. передбачити положення, які зобов’язують держави вжити необхідних заходів, щоб захистити жертв, попередити акти насильства проти жінок;

           

          4.4. передбачити механізм незалежного моніторингу для того, щоб слідкувати за ефективним запровадженням конвенції.

 

           

5.        Нагадуючи про свою Резолюцію 1838 (2008) Посилення автономії жінок в сучасному та мультикультурному суспільстві, Асамблея запрошує Комітет міністрів призначити спеціального доповідача Ради Європи щодо прав жінок, який під орудою Комісара з прав людини Ради Європи був би уповноважений у проведенню моніторингу щодо досягнутого прогресу в царині прав жінок, включаючи сферу боротьби з насильством по відношенню до жінок.

 

6.        Асамблея запрошує Комітет міністрів інтегрувати боротьбу проти найбільше жорстких та розповсюджених форм насильства по відношенню до жінок в свої програми допомоги та співпраці (також і парламентські) та відшукувати позабюджетні джерела для фінансування цієї діяльності.

 

 

7.        Асамблея запрошує Комітет міністрів підсилити співпрацю з ООН в рамках своєї кампанії по викоріненню  насильства проти жінок та дівчат (2008 – 2015)таким чином, щоб гарні практики виявлені під час  кампанії Ради Європи були розвинені та поширені на світовому рівні.

 

 

 

____________________

[1] Дебати в Асамблеї  30 вересня 2008 р. (31-е засідання) (див. Док. 11682, доповідь комітету з юридичних питань та прав людини, доповідач :пані Бемельманс-Відек та Док. 11718, Висновок комітету з рівних можливостей чоловіків і жінок, доповідач : пані Ерр). Текст затверджений Асамблеєю 30 вересня 2008 р. (31-е засідання).