Призначення кандидатур та вибори суддів до Європейського суду з прав людини

 

Резолюція 1646 (2009)

 

  1. Парламентська Асамблея, завданням якої, відповідно до статті 22 Європейської конвенції з прав людини, є обрання суддів найвищого рівня з трьох кандидатур від держав-учасниць до Європейського суду з прав людини, підкреслює  важливість відповідної процедури національного відбору для забезпечення і підвищення якості, ефективності та авторитету суду.
  2. Незважаючи на помітне покращення в деяких країнах, все ще існують істотні розбіжності щодо чесності, прозорості та беззаперечності. Згідно з Рекомендацією 1649 (2004) щодо кандидатур до Європейського суду з прав людини, Асамблея знову і знову повторює, що  процес висунення кандидатур  до суду повинен відображати принципи демократичної процедури, прозорості і недопущення дискримінації. За відсутності реального вибору поміж кандидатами, яких висуває держава-сторона до Конвенції, Асамблея буде відхиляти списки, що їй будуть надані. Більше того, Асамблея може відхиляти списки,  які не були предметом національної процедури неупередженого, прозорого та доцільного відбору.
  3.  Додатково до критеріїв, зазначених у Статті 21 §1 Європейської конвенції з прав людини  («Судді повинні мати високі моральні якості та володіти необхідними кваліфікаціями для призначення на посади в суди вищої юрисдикції чи бути юрисконсультами визнаної компетенції»),  Асамблея запровадила мовні вимоги на основі Статті 21 §1 Конвенції, вимогу гендерного балансу, а також інші обов’язкові умови, такі як стандартна коротка біографія для кандидатів. Перед проведенням виборів суддів, Асамблея також запрошує кандидатів взяти участь у особистому інтерв’ю із підкомітетом, створеним для цієї мети.
  4. Посилаючись на  вищезгадану Рекомендацію 1649 (2004), Асамблея нагадує,  що разом із критеріями, зазначеними у Статті 21 №1 Конвенції, а також гендерними вимогами, держави, відбираючи та пізніше висуваючи кандидатів до Суду, повинні слідувати наступним вимогам:

 

           4.1 оголошувати загальний та відкритий набір претендентів;

 4.2 подаючи імена кандидатур на розгляд до Асамблеї, надавати пояснення, яким чином їх було відібрано;

           4.3 надсилати до Асамблеї імена претендентів у алфавітному порядку;

 4.4 кандидати повинні володіти активними знаннями однієї та пасивними знаннями офіційної мови Ради Європи (див.  форму короткої біографії, яка додається) і

 4.5 якщо можливо, не подавати кандидата, обрання якого може призвести до необхідності призначати ad hoc суддею.

 

  1. Асамблея також наполегливо закликає уряди держав-членів, які ще цього не зробили, розпочати без зволікань необхідні процедури національного відбору, щоб авторитет Європейського суду з прав людини та довіра до нього не постраждали від ad hoc та заполітизованих процесів при призначенні кандидатів. Окрім того вона запрошує уряди держав – членів стежити за тим, щоб паритет між чоловіками і жінками був також дотриманий настільки наскільки це можливо в органах та групах, що є уповноваженими проводити відбір ( та в тих, що мають відігравати консультативну роль в цьому процесі).

 

Додаток

 

Форма короткої біографії для кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини

 

Для забезпечення членів Парламентської асамблеї Ради Європи необхідною інформацією про вибори Суддів до Європейського суду з прав людини, кандидати висилають короткі біографічні довідки наступного взірця:

 

I.       Особисті дані

      Ім’я, прізвище

      Стать

      Дата і місце народження

      Національність

II.       Освіта, науковий ступінь та інші кваліфікації

III.       Професійна діяльність

      a. Судова діяльність

      b. не судова юридична діяльність

      c. не юридична професійна діяльність

      (будь-ласка, підкресліть діяльність, якою ви займаєтесь теперішнім часом)

IV.       Діяльність та досвід роботи у сфері прав людини

V.       Громадська діяльність

a.       посада в державній установі

b.       виборні посади

c.       займані посади у політичних партіях та рухах

      (будь-ласка, підкресліть посаду, якою ви займаєте теперішнім часом)

VI.       Діяльність у інших сферах

a.       сфера діяльності

b.       строк діяльності

c.       функції

      (будь-ласка, підкресліть вашу теперішню посаду)

VII.       Публікації та інші роботи

(Ви можете вказати загальну кількість опублікованих книг та статей, але зазначити тільки найбільш важливі назви(максимум 10))

VIII.       Мови

(вимога: активне знання однієї та пасивне знання іншої мови Ради Європи)

Мова

 

Читання

Написання

 Усне мовлення

VG

G

F

VG

G

F

VG

G

F

a. Перша мова:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

(Вкажіть, будь-ласка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Офіційні мови:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Англійська

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

- Французька

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

c. Інші мови:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

IX.       Якщо Ви вважаєте свій рівень офіційної мови не достатньо професійним для посади судді, будь-ласка, підтвердіть Ваш намір пройти інтенсивні мовні курси  на початку строку повноважень у разі обрання Вас суддею до Європейського суду з прав людини.

X.       Інша важлива інформація

XI.       Будь-ласка, підтвердіть, що Ви будете постійно проживати в Страсбурзі у разі обрання Вас суддею до Європейського суду з прав людини.

*****

Приблизний розклад для виборів суддів до Європейського суду з прав людини

Час, необхідний державі, щоб організувати відкритий відбір кандидатур і відправити список з трьох кандидатів до Парламентської асамблеї Ради Європи

3 місяці

Час, необхідний Парламентській асамблеї для процедури проведення виборів (включаючи інтерв’ю з усіма кандидатами)

3 місяці (це може зайняти й довший час, залежно від розкладу сесій Парламентської Асамблеї)

Час наданий новообраному судді для завершення всіх питань, пов’язаних з його чи її попереднім місцем роботи та облаштуванням у Страсбурзі. (Якщо Протокол №14, ECHR, ще не в силі, то суддя, який виконує свої службові обов’язки – який не може бути переобраним – потребує час для пошуку іншого місця роботи і (або) для повернення до його чи її країни)

6 місяців

Весь час необхідний для процедур

12 місяців