Доступ до прав осіб з інвалідністю (з обмеженими фізичними або розумовими здібностями) та повна і активна участь цих людей в суспільстві

 

 

Рекомендація  1854 (2009)

 

 

  1. Парламентська асамблея посилається на свою Резолюцію 1642 (2008) стосовно доступу до прав осіб з інвалідністю та їх повну і активну участь в житті суспільства і рекомендує Комітетові міністрів :

 

          1.1.направити цю Резолюцію урядам держав-членів вимагаючи від них співвідносити з нею їх національну політику щодо осіб з інвалідністю як і повну і всеосяжну участь останніх у соціальному житті;

       1.2.поширювати обмін прикладів гарної практики між державами-членами  стосовно доступу до прав особами з інвалідністю та повну і всеосяжну участь останніх у соціальному житті, як і запровадження на місцевому і національному рівнях  плану дій на 2006 – 2015 роки Ради Європи на користь осіб з інвалідністю;

        1.3.заохочувати всі держави-члени взяти участь у роботі Європейського форуму координації для Плану дій Ради Європи на користь осіб з інвалідністю (САНРАН) та подовжити мандат цього форуму протягом всього терміну запровадження Плану дій;

           1.4.уповноважити компетентні служби Ради Європи перейти до попереднього підведення проміжних підсумків Європейського плану дій організувавши для цієї цілі Європейську конференцію;

           1.5.уповноважити Генерального секретаря Ради Європи розглянути засоби запровадження специфічних рекомендацій Парламентської асамблеї на користь осіб з інвалідністю в середині Організації.