Неофіційний переклад

Становище захисників прав людини у державах-членах Ради Європи

Рекомендація 1866 (2009)

1.        Посилаючись на свою Резолюцію 1660 (2009) про становище захисників прав людини у державах-членах Ради Європи, Парламентська Асамблея хвалить Комітет Міністрів за швидку підготовку та затвердження Декларації про діяльність Ради Європи з покращення охорони правозахисників від 6 лютого 2008 р. Вона вітає той факт, що Комітет міністрів вирішив тримати під наглядом питання подальшої діяльності Ради Європи у цій сфері.

2.        Асамблея також вітає прийняття Комітетом міністрів 10 жовтня 2007 р. Рекомендації про юридичний статус неурядових організацій в Європі і дальше створення Експертної ради з питань законодавства для НУО Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи.

3.        Асамблея вважає, що Рада Європи через весь свій правозахисний інструментарій і всі свої органи має надалі збільшувати свій внесок в охорону правозахисників та їхньої роботи у довготривалій перспективі, так само, як і у певних випадках, що вимагають невідкладних дій.

4.       Асамблея вітає надання посиленого мандата Комісару Ради Європи з прав людини для охорони та підтримки правозахисників у державах-членах Ради Європи і повністю підтримує його зусилля по виконанню цього мандата. Асамблея також готова відігравати активну роль, співпрацювати з Комісаром та допомагати йому із цим завданням, коли виникне потреба.

5.        Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

5.1.       закликати усіх держав-членів надати належну реакцію на питання, підняті в Резолюції 1660 (2009 ), особливо ті, що стосуються видачі термінових віз чи будь-яких інших прийнятних заходів для підтримки та охорони правозахисників, що знаходяться в небезпеці чи в ситуації, що вимагає невідкладної дії;

5.2.       продовжувати надавати необхідну політичну підтримку інституції Комісара з прав людини та забезпечувати її необхідними ресурсами;

5.3.       належним чином продовжувати роботу Комісара з прав людини, а також інших релевантних охоронних механізмів, що успішно застосовуються правозахисниками;  

5.4.       посилити власні зусилля для викорінення порушень прав правозахисників у державах-членах Ради Європи, особливо найсерйозніших, таких як вбивства, викрадення, самовільні арешти та ув’язнення, несправедливі суди та погане поводження, і подолання безкарності за такі порушення;

5.5.       посилити увагу до правозахисників під час проведення Радою Європи заходів з посилення свідомості та тренінгів, особливо, тих, що стосуються правоохоронних органів та засобів масової інформації; 

5.6.       продовжувати підтримувати Конференцію міжнародних неурядових організацій Ради Європи та Експертну раду з питань законодавства для НУО і надати конкретну оцінку їхній роботі та її результатам;

5.7.       приділяти посилену увагу питанню правозахисників та ролі Ради Європи у підтримці та охороні таких захисників у своїх відносинах з іншими міжурядовими організаціями.