Неофіційний переклад

Діяльність із подолання порушень прав людини на гендерній основі, включаючи викрадення жінок та дівчат

Рекомендація 1868 (2009)

1.        Багато країн Європи сьогодні стикається із проблемами примусових шлюбів, каліцтва жіночих статевих органів та іншими серйозними порушеннями прав людини, вчиненими проти жінок та дівчат через їхню стать. Дослідження, проведені в різних країнах, свідчать, що тисячі жінок та дівчат, передусім із емігрантських громад, вразливі до таких форм насилля. В той час, коли дану діяльність заборонено в Європі, ці жінки стають жертвами дій своїх власних родин. Їх викрадають, незаконно утримують в ув’язненні і, в деяких  випадках, змушують повертатися до країн свого походження, і в ім’я традиції, звичаю чи релігії насильно одружують, обрізають чи віддають в рабство.

2.        Посилаючись на свою Резолюцію 1662  (2009) про діяльність із подолання порушень прав людини на гендерній основі, включаючи викрадення жінок та дівчат, Парламентська асамблея просить Комітет міністрів:

2.1.       якомога скоріше підготувати конвенцію для подолання найсерйозніших та найбільш поширених форм насильства над жінками, включаючи примусові шлюби, з урахуванням Рекомендації Асамблеї 1847 (2008);

2.2.       у зв’язку з цим створити на рівні Ради Європи уніфіковану систему збору інформації із гендерних порушень прав людини та забезпечити аналіз результатів, в тому числі на національному рівні;

2.3.        спонукати Європейський центр глобальної взаємозалежності й солідарності (Північно-південний центр) запроваджувати програми з гендерної рівності та подолання гендерного насилля і продовжувати діалог із країнами еміграції та країнами імміграції з питань гендерної рівності, зокрема у сфері цивільного права, і подолання серйозних порушень прав людини.

3.       Посилаючись на свою Рекомендацію 1789 (2007) стосовно принципу гендерної рівності у цивільному праві, Асамблея закликає Комітет міністрів запровадити його положення без подальших зволікань і особливо наполягає, щоб було складено новий протокол до Європейської конвенції з прав людини із гендерної рівності.