Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про гуманітарну допомогу'' (Друге читання)

0. Проект (23.03.2000)  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про гуманітарну допомогу"  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. Статтю 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N 25, ст. 281; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 83, N 29, ст. 308; 1995 р., N 14, ст. 90; 1997 р., N 4, ст. 24; 1998 р., N 26, ст. 149) доповнити частиною такого змісту:  
6. "Звіти про надходження коштів на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги щомісяця подаються філіями (територіальними управліннями) Національного банку України до Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України".  
7. 2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20) доповнити пунктом "к" такого змісту:  
8. "к) товари (крім підакцизних) та інші предмети, визнані Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та комісіями з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях гуманітарною допомогою, а також підакцизні товари, зазначені у статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу", в разі визнання їх гуманітарною допомогою Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України".  
9. 3. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356) доповнити частиною такого змісту:  
10. "У разі визнання Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України гуманітарною допомогою звільняються від оподаткування такі товари:  
11. автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;  
12. транспортні засоби, призначені для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";  
13. легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 10 років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерства праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту".  
14. 4. Частину п'яту статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86) після слів "захворювання" доповнити словами "а також у разі надання лікарських засобів у вигляді гуманітарної допомоги їх отримувачам".  
15. 5. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) доповнити підпунктом 5.1.23 такого змісту:  
16. "5.1.23. надання гуманітарної допомоги у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій, в тому числі у вигляді іноземної валюти, або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну юридичним особам, отримувачам гуманітарної допомоги, а також операції з безоплатної передачі такої допомоги юридичним та фізичним особам, набувачам цієї допомоги відповідно до законодавства України.  
17. Операції з надання гуманітарної допомоги у вигляді підакцизних товарів, зазначених у статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу", підлягають звільненню від оподаткування у разі визнання їх гуманітарною допомогою Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України".  
18. 6. Преамбулу Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 44, ст. 281) доповнити абзацом такого змісту:  
19. "Дія цього Закону не поширюється на сільськогосподарську продукцію, ввезену в Україну як гуманітарна допомога".  
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.