Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності (Друге читання)

0. Проект (23.03.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України такі зміни:  
4. 1. У Кримінальному кодексі України:  
5. 1) статтю 136 викласти у такій редакції:  
6. "Стаття 136. Порушення авторського права і суміжних прав  
7. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само таке ж незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
8. караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
9. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
10. караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
11. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";  
12. 2) статтю 137 викласти у такій редакції:  
13. "Стаття 137. Порушення прав на об'єкти промислової власності  
14. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, фірмового найменування, знака для товарів і послуг, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
15. караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.  
16. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
17. караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.  
18. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
19. 2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України:  
20. у частині першій цифри "136, 137" виключити;  
21. частину другу після цифр "124" доповнити цифрами "136, 137".  
22. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):  
23. 1) статтю 512 викласти у такій редакції:  
24. "Стаття 512. Порушення авторського права і суміжних прав  
25. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само таке ж незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, -  
26. тягне за собою накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення";  
27. 2) доповнити Кодекс статтею 513 такого змісту:  
28. "Стаття 513. Порушення прав на об'єкти промислової власності  
29. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, фірмового найменування, знака для товарів і послуг, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин -  
30. тягне за собою накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення";  
31. 3) абзац перший частини першої статті 1643 викласти у такій редакції:  
32. "незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені";  
33. 4) у статті 221 цифри "51 - 512" замінити цифрами "51 - 513";  
34. 5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51" доповнити цифрами "512, 513";  
35. 6) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:  
36. "органів державної податкової служби (статті 512, 513)";  
37. 7) у частині першій статті 294 цифри "51 - 512" замінити цифрами "51 - 513";  
38. 8) пункт 1 статті 313 після цифр "421 - 423" доповнити цифрами "512, 513".  
39. 4. Доповнити Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203) статтею 1161 такого змісту:  
40. "Стаття 1161. Переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності  
41. Переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються в Україні, а також переміщення через митний кордон України інших товарів, якщо воно порушує такі права, -  
42. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до п'ятисот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією товарів, що є об'єктами правопорушення, а також предметів із спеціально виготовленими тайниками, використаними для приховування переміщуваних через митний кордон України товарів, що є об'єктами правопорушення, а на службових осіб - від десяти до тисячі двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених товарів та предметів".  
43. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.