Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 1992 р., № 20, ст. 276; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 90; 1999 р., № 7, ст. 49; 2003 р., № 7, ст. 62; 2004 р., № 13, ст. 181; 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2009 р., № 27, ст. 349; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ):
 
6. 1) у статті 9:
 
7. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму.»;
 
9. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
10. «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування.»;
 
11. частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
 
12. «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.»;
 
13. 2) частину восьму статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
 
14. «необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.»;
 
15. 3) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
16. «Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань
 
17. У разі коли інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи. У разі коли такі дії завдають шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.
 
18. Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих норм, стандартів та норм міжнародного права.
 
19. Такими заходами є:
 
20. застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
 
21. застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
 
22. позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
 
23. запровадження спеціального мита;
 
24. запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій;
 
25. встановлення квот;
 
26. інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
 
27. У разі коли Україна та держава, яка застосувала щодо України дії, які містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
28. У разі коли Україна та митний союз або економічне угруповання, які застосували щодо України дії, які містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
29. З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики проводить відповідне розслідування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
30. Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі для прийняття рішення щодо наявності або відсутності факту (фактів) дискримінаційних дій. У разі прийняття позитивного рішення щодо наявності факту (фактів) дискримінаційних дій рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції.
 
31. За рекомендацією Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі матеріалів розслідування, які свідчать про наявність факту (фактів) дискримінаційних дій, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики разом із центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України звертається до відповідних державних та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи економічних угруповань з пропозицією щодо розгляду та врегулювання спірної ситуації.
 
32. У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики формує робочу групу для проведення відповідних переговорів та підготовки в разі потреби відповідних міжнародних договорів міжвідомчого або міжурядового характеру.
 
33. Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не застосовуються або припиняються в разі припинення відповідними державами, митними союзами або економічними угрупованнями таких дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.
 
34. Рішення про застосування відповідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України.».
 
35. 2. Частину першу статті 15 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1999 р., № 7, ст. 48) після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні» доповнити словами «, «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування