Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення робіт з визначення енергопотенціалу) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення робіт з визначення енергопотенціалу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті «в» статті 99 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, №3-4, ст.27) після слів «інших лінійних комунікацій» доповнити словами «будівництва пристроїв, споруд для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу».
 
6. 2. У статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №1, ст. 1):
 
7. у після слів «Об’єкти передачі електричної енергії» доповнити словами «пристрої, споруди для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу»;
 
8. у частині третій після слів «або теплової енергії» доповнити словами «пристроїв, споруд для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу».
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.