Кількість абзаців - 72 Розмітка (ліва колонка)


до проекту Постанови Верховної Ради України Про програму гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу (Друге читання)

0. Проект ПОСТАНОВА  
1. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
2. "Про програму гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу"  
3. Керуючись Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 1994 року, беручи до уваги Спільну Стратегію Європейського Союзу стосовно України, прийняту у грудні 1999 року на Гельсинському Самміті Європейського Союзу, яка передбачає основні шляхи співробітництва України та Європейського Союзу, спрямовані на прискорення процесів інтеграції України до Європейського Союзу, а також  
4. Постанову Верховної Ради України "Про основні напрямки зовнішньої політики України" N 3360 від 2 липня 1993 року, прийняту програму Кабінету Міністрів України, яка передбачає одним з пріоритетів підготовку умов для набуття Асоційованого членства України у Європейському Союзі,  
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
6. 1. Затвердити програму гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Додаток 1).  
7. 2. Створити Комісію Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, на яку покласти завдання верифікації законодавства України на відповідність законодавству Європейського Союзу.  
8. Голова Верховної Ради України  
9. Додаток 1.  
10. Програма  
11. гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу  
12. 1. У відповідності до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року, вважати пріоритетною гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу:  
13. - митна справа;  
14. - регуляція діяльності компаній;  
15. - банківська справа;  
16. - бухгалтерський облік компаній і податки;  
17. - інтелектуальна власність;  
18. - охорона праці;  
19. - фінансові послуги;  
20. - правила конкуренції;  
21. - державні закупки;  
22. - охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;  
23. - навколишнє середовище;  
24. - захист прав споживачів;  
25. - непряме оподаткування;  
26. - технічні правила і стандарти;  
27. - закони та інструкції стосовно ядерної енергії;  
28. - транспорт.  
29. 2. Нормативно-правові акти України, які мають бути прийнятими або потребують внесення змін та доповнень:  
30. 1. Закон України "Про власність".  
31. 2. Закон України "Про підприємництво".  
32. 3. Закон України "Про підприємства".  
33. 4. Закон України "Про господарські товариства".  
34. 5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу".  
35. 6. Закон України "Про товарну біржу".  
36. 7. Закон України "Про зовнішньо-економічну діяльність".  
37. 8. Закон України "Про режим іноземного інвестування".  
38. 9. Закон України "Про Антимонопольний Комітет України".  
39. 10. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції".  
40. 11. Закон України "Про авторське право та суміжні права".  
41. 12. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".  
42. 13. Закон України "Про податок на додану вартість".  
43. 14. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів".  
44. 15. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".  
45. 16. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".  
46. 17. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки".  
47. 18. Закон України "Про акцизний збір".  
48. 19. Закон України "Про єдиний митний тариф".  
49. 20. Закон України "Про транспорт".  
50. 21. Закон України "Про лізинг".  
51. 22. Закон України "Про заставу".  
52. 23. Закон України "Про банкрутство".  
53. 24. Закон України "Про страхування".  
54. 25. Закон України "Про банки і банківську діяльність".  
55. 26. Закон України "Про приватизацію землі".  
56. 27. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств".  
57. 28. Декрет Кабінету Міністрів України "Про Стандартизацію та Сертифікацію".  
58. 29. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим валютного регулювання та контролю".  
59. 30. Кримінальний Кодекс України.  
60. 31. Цивільний Кодекс України.  
61. 32. Митний Кодекс України.  
62. 33. Земельний Кодекс України.  
63. 3. Міжнародно-правові угоди, які потребують підписання та ратифікації:  
64. 34. Угода про ввезення матеріалів освітянського, наукового та культурного характеру від 22 листопада 1950 року ("Флорентійська Угода") та Протоколу до неї від 26 листопада 1976 року.  
65. 35. Гаазька Конвенція про Міжнародний Депозит Промислових зразків (1925).  
66. 36. Римська Конвенція (1961) Міжнародна Конвенція про захист виконавців та продюсерів фонограм та організацій радіомовлення.  
67. 37. Лугарський договір про створення Міжнародної класифікації для промислових зразків.  
68. 38. Віденський Договір про створення міжнародної класифікації фігурних елементів знаків.  
69. 39. Найробський Договір про захист Олімпійського символу.  
70. 40. ВОІВ Договір про авторські права.  
71. 41. ВОІВ Конвенція про виконання та фонограми.