Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі майна, що використовується для вироблення теплової енергії (об'єктів теплопостачання) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі майна, що використовується для вироблення теплової енергії (об’єктів теплопостачання)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити статтю 22 Закону України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 28, ст. 373) частинами такого змісту:
 
5. «У разі реорганізації теплопостачальної організації, в якої на момент реорганізації залишилася заборгованість з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, правонаступником за зазначеними борговими зобов’язаннями у повному обсязі визнається суб’єкт господарювання, до якого перейшли майнові права стосовно теплогенеруючого обладнання і обов’язки реорганізованої теплопостачальної організації.
 
6. Якщо в результаті реорганізації теплопостачальної організації утворюється два і більше суб’єктів господарювання, до яких частково переходять майнові права стосовно теплогенеруючого обладнання і обов’язки реорганізованої теплопостачальної організації, правонаступниками за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування визнаються всі зазначені суб’єкти господарювання у відповідних частках майнових прав і обов’язків згідно з роздільним актом (балансом).
 
7. У разі коли суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, лізинг, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).
 
8. Договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування за попередній період.
 
9. У разі реорганізації теплопостачальної організації або передачі теплогенеруючого обладнання у користування (оренду, лізинг, концесію, управління тощо) іншому суб’єкту господарювання, заборгованість з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, правонаступником якої є такий суб’єкт господарювання, визначається без врахування пені, штрафних та фінансових санкцій (трьох відсотків річних та індексу інфляції). У подальшому на таку заборгованість пеня, штрафні та фінансові санкції (три відсотки річних та індекс інфляції) у разі дотримання порядку її погашення не нараховуються.
 
10. Ліквідація теплопостачальної організації проводиться у разі відсутності у неї заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв. У разі коли вартість майна теплопостачальної організації є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, теплопостачальна організація ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».».
 
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.