Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 із наступними змінами) наступні зміни:
 
5. 1) у пункті 225.1 статті 225 після слів «крім виноматеріалів» доповнити словами «та вермутів»;
 
6. 2) у пункті 229.1 статті 229:
 
7. у підпункті «а» підпункту 229.1.1 після слів «інших виноматеріалів» доповнити словом «вермутів».
 
8. у підпункті 229.1.3 після слів «первинного виноробства» доповнити словами «виробниками вермутів»;
 
9. у підпункті «а» підпункту 229.1.5 після слів «інших виноматеріалів» доповнити словом «вермутів».
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.