Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Пункти 15 і 85 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), виключити.
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».