Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України такі зміни:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 41:
 
7. в абзаці другому частини другої слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока»;
 
8. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
9. «Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві -
 
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
11. 2) абзац другий статті 47 викласти в такій редакції:
 
12. «тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
 
13. посадових осіб - від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
14. 3) в абзаці другому статті 58 слова «від десяти до чотирнадцяти» замінити словами «від тридцяти до ста»;
 
15. 4) в абзаці другому статті 93 слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока»;
 
16. 5) в абзаці другому статті 94 слова «від двох до п’яти» та «від десяти до чотирнадцяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від тридцяти до ста»;
 
17. 6) в абзаці другому статті 188-4 слова «від трьох до п’яти» та «від восьми до чотирнадцяти» замінити відповідно словами «від шести до десяти» та «від тридцяти до ста»;
 
18. 7) частину другу статті 231 викласти в такій редакції:
 
19. «Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
20. 1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою та третьою статті 41, статтею 93:
 
21. державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
22. головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
23. начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
24. керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
25. 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 і 188-4:
 
26. державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
27. головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
28. начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
29. керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
30. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:
державні інспектори - штраф до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
31. 2. В абзаці другому частини першої статей 267, 271, 272 і 275 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до двохсот».
 
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.