Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про Кабінет Міністрів України”
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53) такі зміни:
 
5. в абзаці першому частини першої статті 43 слова «згідно з розподілом повноважень» замінити словами «згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень»;
 
6. у частині третій статті 51:
 
7. після слів «через відповідного члена Кабінету Міністрів України),» доповнити словами «державними колегіальними органами,»;
 
8. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
9. «Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України та Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України у разі, коли вони не очолюють міністерство.».
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України