Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 4 Закону України ''Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Частини шосту - дев’яту статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2009 р., № 16, ст.218) викласти у такій редакції:
 
4. "Строковий ІСІ створюється на встановлений у регламенті ІСІ певний строк, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення щодо подовження строку діяльності такого ІСІ.
 
5. Подовження строку діяльності строкового ІСІ дозволяється у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків або зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу або існування іншої загрози майновим інтересам учасників ІСІ та здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного ІСІ або наглядової ради пайового ІСІ, а у разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого ІСІ.
 
6. У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний ІСІ зобов’язаний здійснити викуп акцій цього ІСІ в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі у голосуванні щодо нього та вимагають викупу належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового ІСІ зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням, та вимагають викупу належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери (учасники) мають право вимагати викупу в них цінних паперів ІСІ у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на дату прийняття рішення про подовження строку діяльності ІСІ. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.
 
7. Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється у порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового ІСІ згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строку діяльності такого ІСІ, встановленого в його регламенті. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового ІСІ не обмежується".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Дія цього Закону поширюється на інститути спільного інвестування, зареєстровані до набрання ним чинності.