Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 46 Закону України ''Про автомобільний транспорт'' (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) викласти у такій редакції:
 
4. «Стаття 46. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
 
5. Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:
 
6. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;
 
7. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті;
 
8. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
 
9. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
 
10. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.
 
11. Порядок інформування затверджується Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
 
12. Під час визначення переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а також для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.
 
13. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
 
14. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносять на рахунок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.».
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.