Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
3. Цей Закон визначає особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
6. Стаття 2. Процедура закупівлі послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
7. 1. Закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
8. 2. Замовник протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
9. 3. Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.
 
10. 4. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
11. 5. Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п’ять днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
12. Стаття 3. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
13. 1. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
14. 2. Істотними умовами договору про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів є:
 
15. предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент, номінал);
 
16. кількість поштових марок, маркованих конвертів і послуг поштового зв’язку та вимоги щодо їх якості;
 
17. порядок здійснення оплати;
 
18. сума, визначена у договорі;
 
19. строк та місце поставки поштових марок, маркованих конвертів і надання послуг поштового зв’язку;
 
20. строк дії договору;
 
21. права та обов’язки сторін;
 
22. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 
23. відповідальність сторін.
 
24. Стаття 4. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.