Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) частину десяту статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2—3, ст. 20; 2008 р., № 5—8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3714–VІ) після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт»;
 
6. 2) пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3681–VІ) після слів «мистецького конкурсу» доповнити словами «, або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір в установленому порядку».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.