Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об’єктів Київського регіону)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст..112 з наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. Розділ ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами наступного змісту:
 
6. 1.1. Підрозділ 2 доповнити пунктами такого змісту:
 
7. «26. Положення підпункту 206.2.4 «а», щодо умовного звільнення від оподаткування, застосовується до операцій з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення обладнання, яке ввозиться на митну територію України Сторонами контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено:
 
8. спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
 
9. будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль;
 
10. будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві.
 
11. Далі в цьому та в інших підрозділах розділу ХХ Кодексу «національний проект «Повітряний експрес».
 
12. Термін «Сторона контракту», наведений в цьому і послідуючих підрозділах розділу ХХ Кодексу, для цілей оподаткування визначає Замовника та Виконавця, з яких Замовником є державне підприємство, яке визначено Кабінетом Міністрів України як уповноважена особа з реалізації національного проекту «Повітряний експрес", а Виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту укладеного з Замовником для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» та постійне представництво такого нерезидента.
 
13. 27. Тимчасово, на період реалізації національного проекту «Повітряний експрес", звільняється від податку на додану вартість постачання послуг на митній території, пов’язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес", які надаються особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платник податку на додану вартість, Сторонам контракту.
 
14. 28. Тимчасово, на період реалізації проекту, операції, пов’язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес» звільняються від оподаткування:
 
15. операції з ввезення на митну територію України товарів (матеріалів, устаткування та обладнання), які не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають по якості вимогам проекту за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), передбачені в пункті «к-1» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».
 
16. Порядок та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
17. операції з постачання Виконавцем Замовнику, які є Сторонами контракту, спорудженого об’єкта (або його частин), передбаченого контрактом, при реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
 
18. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів (матеріалів, устаткування та обладнання) платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що повинна бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань».
 
19. 1.2. Підрозділ 4 доповнити пунктом такого змісту:
 
20. «27. Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий Сторонами контракту при виконанні контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
 
21. 1.3. Підрозділ 6 доповнити пунктом такого змісту:
 
22. «5. Звільняються від сплати земельного податку Сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об’єкту, передбаченого проектом, до дати передачі Виконавцем Замовнику готового об’єкту».
 
23. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
25. 2. Частину першу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259 із наступними змінами) доповнити пунктом такого змісту:
 
26. «к-1) тимчасово, на період реалізації контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль», будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль, будівництво дороги від Подольського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або по якості не відповідають вимогам проекту, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту з метою їх використання для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 6801 00 00 00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90.
 
27. Порядок та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
28. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито і пеню в установленому законом порядку».