Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 265 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
6. «4. Сторони мають право використовувати для визначення умов договорів поставки відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом або законами України.».
 
7. 2. Третє речення частини першої статті 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) після слова «рекомендації» доповнити словом «, правила».
 
8. 3. Третє речення частини першої статті 9 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9—10, ст. 65; 2006 р., № 4, ст. 54) викласти в такій редакції: «Базисні умови поставки визначаються відповідно до правил «Інкотермс».».
 
9. 4. Абзац другий частини восьмої статті 14 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 55) викласти в такій редакції:
 
10. «Базисні умови поставки визначаються відповідно до правил «Інкотермс».».
 
11. 5. Абзац перший пункту 2.19 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) викласти в такій редакції:
 
12. «2.19. Умови поставки — умови, визначені у договорах (контрактах), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України.».
 
13. 6. Абзац другий частини третьої статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562) викласти в такій редакції:
 
14. «забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до договорів (контрактів), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України;».
 
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.