Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 15 Закону України ''Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Викласти абзац другий частини другої статті 15 Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №16, ст.134) у такій редакції:
 
4.

 
5. "Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами".
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.