Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 22 листопада 2011 року № 4212) виключити.
 
6. 2. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова ", витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
7. 3. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
8. 4. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № 6, ст. 41) виключити.
 
9. 5. У частині дев’ятнадцятій статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2011 р., № 41, ст. 413) слова ", до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
10. 6. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
11. 7. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2005 р., № 25, ст. 333; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
12. 8. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
13. 9. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2011 р., № 41, ст. 413):
 
14. 1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;
 
15. 2) у пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а" виключити;
 
16. 3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:
 
17. "1) для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу;".
 
18. 10. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;" виключити.
 
19. 11. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова " додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців," замінити словом "додаються".
 
20. 12. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців," виключити.
 
21. 13. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
22. 14. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
23. 15. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
24. 16. У частині восьмій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2012 р., № 1, ст. 8):
 
25. 1) в абзаці п’ятому слова ", і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)" виключити;
 
26. 2) в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".
 
27. 17. Абзац шостий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
33. Голова
 
34. Верховної Ради України