Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про адвокатуру'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про адвокатуру"  
3. В зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою забезпечення права громадян на правову допомогу Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести наступні зміни до Закону України "Про адвокатуру" (ВВР, 1993, N 9, ст. 62):  
5. Статтю 2 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
6. "Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльності видається без складання кваліфікаційних іспитів особам, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють юридичну практику на підставі ліцензії Міністерства юстиції України на здійснення юридичної практики, а у випадку коли така ліцензія видана юридичній особі - працівникам, які мають вищу юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стаж роботи за спеціальністю, після здобуття відповідного рівня, не менше двох років".  
7. В зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.