Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ставок акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ставок акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору У зв'язку з виданням Указів Президента України "Про заходи щодо регулювання реалізації спирту етилового та алкогольних напоїв" N443/98 від 08.05.98 р., "Про деякі питання, пов'язані із встановленням ставок акцизного збору і ввізного мита" N653/98 від 18.06.98 р., прийнятих з посиланням на пункт 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України та постанов Кабінету Міністрів України "Про ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)" N1200 від 03.08.98 р. та N1552 від 29.09.98 р. "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N1200", та з метою створення сприятливих умов для роботи вітчизняних підприємств, забезпечення стабільності доходів Державного бюджету України Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Законів України такі зміни:  
1. 1. У статті 1 Закону "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби" замінити цифри і слова ТАБЛИЦЯ  
2. 2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" замінити цифри і слова  
3. ТАБЛИЦЯ  
4. 3. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої": 1) У статті 1 замінити цифри і слова ТАБЛИЦЯ  
5. 2) У статті 3 замінити цифри і слова "вина виноградні натуральні ординарні кріплені (коди 22.04 21310-22.04 21390, 22.04 29310-22.04 29390) - 0,1 екю за 1 л". цифрами і словами "вина виноградні натуральні ординарні кріплені (коди 22.04 21410-22.04 21490, 22.04 29410-22.04 29490) - 0,1 екю за 1 л".  
6. Норма діючого Закону  
7. 4. Встановити на спирт етиловий, що використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки та не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 0,2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що буде використовуватися для цілей, визначених у цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
8. 3) Доповнити статті 6 і 7 такого змісту: "6. Тимчасово до 1.01.2001 р. встановити на спирт етиловий денатурований виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих потреб ставку акцизного збору в розмірі 0,2 екю за 1 літр 100% спирту.  
9. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого, визначеного в цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
10. 7. Тимчасово до 01.01.2001 року встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення марочних вин та виноградних виноматеріалів ставку акцизного збору у розмірі 0,4 екю за 1 літр 100 відсоткового спирту. Порядок отримання спирту етилового на цілі визначені у цій статті встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
11. 4. Внести до частини четвертої статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" таке доповнення:  
12. "Міністерством фінансів України може надаватися відстрочка для сплати акцизного збору з реалізації спирту етилового на строк до 90 днів".  
13. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.