Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 35 Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

0. Проект (23.11.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст. 162) такі зміни:  
3. 1) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:  
4. "Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які на момент евакуації або переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживають у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначеними законодавством".  
5. У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.  
6. 2) частину п'яту після слів і цифр "пунктами 1 і 6 частини першої" доповнити словами "та частини третьої".  
7. 2. Цей Закон в частині отримання земельної частки (паю) набирає чинності з дня його опублікування.