Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:  
3. У пункті 21 статті 1:  
4. а) в абзаці другому:  
5. у позиції "золото" цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити, доповнивши позицію цифрами і словами:  
6. "958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)  
7. 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";  
8. у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;  
9. б) абзац третій викласти в такій редакції:  
10. "Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".  
11. 2. Абзац другий частини четвертої статті 4 після слів "суб'єктами їх видобування і виробництва" доповнити словами "скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".  
12. 3. Друге речення частини третьої статті 15 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".  
13. 4. У статті 22:  
14. а) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";  
15. б) у частині четвертій:  
16. абзац другий викласти в такій редакції: "за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";  
17. абзац третій виключити.  
18. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.