Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" такі зміни:  
5. 1. У частинах 2 і 5 статті 4 слова "народних депутатів" виключити.  
6. 2. У статті 6: у абзаці третьому частини 1 слова: "Голови Верховної Ради " замінити словами "Пленуму Вищого арбітражного суду", а слова "Голови Верховного Суду" виключити;  
7. у абзаці четвертому частини 1 слова "заступників Голови і" виключити;  
8. із абзацу сьомого частини 1 виключити слова "Голови Верховного Суду України, Голови Вищого арбітражного суду України та їх заступників, суддів Верховного Суду України, та Вищого арбітражного суду України";  
9. доповнити абзац восьмий частини 1 словами: "за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції";  
10. у абзаці четвертому частини 2 слова "за поданням" замінити словами "за заявами кандидатів у судді, суддів, або за поданням", а слова "обрання кандидатів" замінити словами "обрання (призначення) кандидатів, переведення суддів";  
11. у абзаці шостому частини 2 слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково".  
12. 3. У статті 12:  
13. перше речення частини 1 доповнити словами: ", а рішення стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності в цей же термін - до Вищої ради юстиції";  
14. із частини 5 виключити абзаци четвертий і п'ятий.  
15. 4. Із абзацу 3 частини 1 статті 32 слова "і реґіональному" - виключити;  
16. доповнити частину 1 абзацом п'ятим такого змісту:  
17. "- за заявами і скаргами громадян".  
18. 5. У статтях 2, 3, 4, 6, 11, 12, 16, 24, 33 слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".  
19. Цей Закон України набирає чинності з дня опублікування.