Кількість абзаців - 234 Розмітка (ліва колонка)


Про об'єднання власників житла (Друге читання)

0. ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
1. ПРО ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА.  
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування об'єднань власників житла, захисту їх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирних будинків.  
3. Стаття 1. Основні поняття  
4. Квартира - жиле приміщення, що складається з однієї або більше кімнат та необхідних службових приміщень, що відповідають вимогам державних будівельних норм.  
5. Багатоквартирний будинок - житловий будинок утворений не менш як двома власниками окремих квартир, які розміщені в межах однієї споруди.  
6. Товариство власників житла (далі товариство) - неприбуткова організація, що виконує функції уповноваженої особи щодо утримання належних прибудинкових територій, будівель та споруд. До складу товариства можуть входити власники багатоквартирних будинків і садиб, що мають спільні межі або використовують спільно внутріквартальні інженерні мережі (споруди).  
7. Допоміжні приміщення - приміщення, які призначені для забезпечення зручностей використання квартир (простір горищних приміщень, вестибулів, кімнат для зберігання дитячих колясок, сміттєзбірних камер, ліфтових шахт тощо).  
8. Житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній житловим багатоквартирним будинком разом з спорудами, які є невід'ємною частиною цього комплексу. Окрема частина будівлі може бути виділена в окремий комплекс при умові, що надбудова, реконструкція, або знос цієї частини не порушить цілісності інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.  
9. Спільне майно - частина житлового комплексу, яка складається з допоміжних приміщень та технічного обладнання будинку, що перебувають у спільній частковій власності і можуть використовуватись на умовах, що визначені у статуті (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).  
10. Конструктивні елементи будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марши, конструкції даху, покрівля тощо)  
11. Загальне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що перебувають у спільній сумісній власності і забезпечують належне функціонування житлового будинку.  
12. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання) - організація, створена відповідно до закону та статутних документів для представлення спільних інтересів власників квартир - членів об`єднання для спільного утримання і використання житлового комплексу.  
13. Технічне обладнання будинку - елементи споруди, які забезпечують її експлуатаційні можливості та якості (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, електропостачання, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів тощо)  
14. Власник квартири (далі власник)- фізична та(або) юридична особа, яка має необхідні права щодо володіння, користування і розпорядження квартирою (квартирами). При наявності кількох співвласників, право голосу надається тільки одній особі, яка повинна мати повноваження від інших співвласників представляти їх інтереси.  
15. Уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка може бути чи не бути власником або співвласником квартири (квартир) та має у встановленому порядку оформлене доручення власника представляти її інтереси в межах визначених законом.  
16. Об`єднання забудовників - група фізичних та (або) юридичних осіб, які за свої кошти здійснюють будівництво або реконструкцію нерухомого майна з метою створення житлового будинку.  
17. Стаття 2. Відносини, що регулюються Законом  
18. Закон регулює :  
19. правовідносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об`єднанні;  
20. правовідносини між об'єднаннями;  
21. правовідносини між об'єднаннями і органами державної влади та органами самоврядування;  
22. правовідносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами;  
23. порядок створення, реєстрації, діяльності і ліквідації об'єднання чи товариства.  
24. Стаття 3. Законодавство та інші правові акти про об'єднання і товариства  
25. Діяльність об'єднань і товариств регулюються цим законом, Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими законодавчими актами України.  
26. Стаття 4. Сфера дії закону  
27. Закон визначає відносини, що виникають при створенні та подальшому використанні житла (в тому числі у об`єднання забудовників в процесі будівництва і реконструкції), а також всіх об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, товариств, які створюються і діють у відповідності до законодавства.  
28. Стаття 5. Мета створення об`єднання (товариства)  
29. Об`єднання власників житла створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання обов'язків, належного використання спільного та загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів від членів об'єднання для сплати всіх передбачених установчими документами платежів.  
30. Об`єднання власників житла створюється як організації для здійснення функцій, визначених законом. Кошти, які отримують об'єднання та порядок їх використання визначається цим Законом та іншими законами України.  
31. Об`єднання власників житла не може здійснювати господарську діяльність безпосередньо. Воно може укладати угоди з фізичними чи юридичними особами для здійснення господарської діяльності або ставати засновником суб'єктів підприємництва, які оподатковуються у відповідності до законодавства.  
32. Стаття 6. Діяльність об`єднання власників, товариства, об`єднання забудовників  
33. Діяльність об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариства власників житла чи об`єднання забудовників здійснюється з урахуванням норм цього Закону, чинного законодавства України та на підставі статуту.  
34. Положення статуту повинні відповідати Типовому статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.  
35. Оподаткування діяльності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариства власників житла чи об`єднання забудовників здійснюється у відповідності до закону.  
36. Стаття 7. Перетворення житлово-будівельних кооперативів та об`єднань забудовників у об`єднання співвласників  
37. Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання забудовників можуть бути перетворені у об`єднання співвласників шляхом перереєстрації у відповідності до законодавства України.  
38. Перереєстрація відбувається шляхом скликання установчих зборів.  
39. До участі в установчих зборах залучаються члени житлово-будівельних кооперативів або об`єднань забудовників, які повністю сплатили вартість житлових приміщень і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.  
40. В разі неповної оплати вартості житлових приміщень і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна окремими членами житлово-будівельного кооперативу або об'єднання забудовників вони можуть приймати участь в установчих зборах з метою вступу до об`єднання співвласників за згодою власника невиплаченої частки майна.  
41. Стаття 8. Створення об`єднання співвласників власниками приватизованих квартир  
42. Власники приватизованих квартир можуть створювати об`єднання співвласників.  
43. Об'єднання співвласників може бути утворене в будинку державної, комунальної або колективної власності з числа тих, хто приватизував квартиру і не має заборгованості перед попереднім власником у оплаті житлово-комунальних послуг та утримання житла.  
44. Створення об`єднання співвласників відбувається шляхом скликання установчих зборів.  
45. В разі наявності заборгованості перед попереднім власником або іншим кредитором у оплаті житлово-комунальних послуг та утримання житла вони можуть приймати участь в установчих зборах з метою вступу до об`єднання співвласників за згодою попереднього власника майна або кредитора.  
46. Стаття 9. Скликання і проведення установчих зборів об`єднання  
47. Скликання установчих зборів відбувається за ініціативою групи або окремої особи.  
48. Для скликання установчих зборів підписується установчий договір, яким майбутні члени об'єднання визначають свої наміри щодо перебування в ньому та зобов'язання діяти у спільних інтересах.  
49. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється тим, хто підписав установчий договір не раніше ніж підпише останній з тих, хто виявив бажання до вступу у об'єднання та не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення (затвердження статуту і вибору способу управління) направляється особою, за ініціативою якої скликаються установчі збори, в письмовій формі і вручається кожному власнику квартири під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, порядок денний.  
50. Збори веде ініціатор або особа, обрана із групи ініціаторів зборів. У випадку відсутності ініціатора установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.  
51. У голосуванні приймають участь власники (їх уповноважені особи), які підписали установчий договір.  
52. Кожний власник на установчих зборах має один голос незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у власності.  
53. Рішення приймається шляхом голосування і оформляється протоколом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин тих, хто має право голосу.  
54. Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше двох третин власників.  
55. У випадку відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів. Новопризначені загальні збори можуть бути скликані не раніше 48 годин і не пізніше 30 діб з моменту зборів, що не відбулися.  
56. Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення об`єднання здійснюється безоплатно.  
57. Стаття 10. Зміст статуту та склад інших правовстановлюючих документів  
58. У статуті об'єднання має бути визначено:  
59. керівні органи об'єднання, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;  
60. порядок скликання та проведення загальних зборів;  
61. порядок прийняття членів об'єднання й виключення з нього;  
62. права і обов'язки членів об'єднання;  
63. відповідальність за порушення статуту та рішень загальних зборів.  
64. Статут товариства визначає у відповідності до законодавства України:  
65. представництво від об'єднань;  
66. повноваження представників;  
67. керівні органи товариства, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;  
68. права і обов'язки членів товариства.  
69. Стаття 11. Членство в об`єднанні  
70. Членом об`єднання може бути фізична та (або) юридична особа, яка є власником квартири (квартир).  
71. Членство в об'єднанні може набуватись одночасно з його утворенням при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви в будь-який момент його існування.  
72. Фізична або юридична особа до набуття права власності на квартиру ознайомлюється із статутом об`єднання та іншими документами, що регулюють умови проживання та використання власності в об'єднанні, прийнятими у встановленому порядку і бере письмове зобов`язання щодо виконання його положень і рішень загальних зборів.  
73. Членство в об'єднанні розпочинається у відповідності з поданою письмовою заявою власника квартири і повинне бути підтверджене шляхом голосування на найближчих загальних зборах. Власник, за прийняття якого проголосувало менше половини присутніх на загальних зборах вважається не прийнятим у об'єднання і його письмова заява втрачає силу. Повторне подання заяви можливе не раніше ніж через 6 місяців з дня загальних зборів, на яких не було проголосовано про прийняття нового члена.  
74. Членство в об'єднанні припиняється у відповідності з поданою письмовою заявою власника квартири або іншим шляхом у відповідності до законодавства України.  
75. Власники інших приміщень, що розташовані в межах одного житлового комплексу можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.  
76. Стаття 12. Органи управління об`єднання і товариства  
77. Органами управління об`єднання є загальні збори його членів та правління об`єднання.  
78. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.  
79. Загальні збори скликаються і проводяться згідно вимог Статуту об`єднання.  
80. За рішенням загальних зборів можливе обрання представників від групи власників.  
81. У цьому випадку, для оперативного вирішення нагальних питань, можуть скликатись збори представників. На цих зборах представники голосують від імені групи членів об`єднання (товариства). Уставом визначається перелік питань, які можуть вирішуватись зборами представників.  
82. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об`єднання (товариства).  
83. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів об`єднання і оформляється протоколом.  
84. Кожний член об`єднання на загальних зборах має один голос.  
85. Рішення загальних зборів, прийняте в установленому вище порядку, є обов'язковим для всіх членів об`єднання, в тому числі для тих, які незалежно від причин не прийняли участі в голосуванні або голосували проти.  
86. Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.  
87. За рішенням загальних зборів для контролю за фінансовою діяльністю може бути обрана ревізійна комісія. Положення про неї та її повноваження визначаються установчими документами.  
88. Органом управління товариства є збори представників об'єднань. Збори скликаються і проводяться згідно вимог Статуту товариства.  
89. Стаття 13. Права власника -члена об'єднання  
90. Власники володіють, користуються і розпоряджаються приміщеннями у житловому комплексі відповідно до цього закону та загальних норм цивільного і житлового законодавства.  
91. Власник - член об'єднання має право:  
92. брати участь в управлінні справами об'єднання в порядку, визначеному в установчих документах;  
93. вийти в установленому порядку з об'єднання;  
94. одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність товариства. На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти об'єднання про його діяльність, протоколи зборів.  
95. Особливості здійснення прав власників визначаються статутом об'єднання у відповідності до законодавства України.  
96. Здійснення прав власника не може здійснюватись з порушенням прав інших власників.  
97. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.  
98. Стаття 14. Обов'язки власника -члена об'єднання  
99. Власник - член об'єднання зобов'язаний:  
100. додержувати установчих документів об'єднання і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління об'єднання;  
101. виконувати свої зобов'язання перед об'єднанням, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;  
102. попереджувати псування загальної та спільної власності об'єднання, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу обладнання;  
103. додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години), а також з 7 до 23 в межах санітарних норм.  
104. Статутом об'єднання у відповідності до законодавства України можуть бути встановлені і інші обов'язки власників - членів об'єднання, що не суперечать законодавству України.  
105. Стаття 15. Загальні права об'єднання  
106. Об'єднання має право:  
107. створювати власні органи управління;  
108. визначати порядок обслуговування і ремонту спільного майна;  
109. укладати договори на виконання робіт та послуг для об'єднання у відповідності до законодавства України;  
110. визначати підрядника, укладати договори на управління та/або обслуговування і ремонт спільного майна, в тому числі приміщень, що знаходяться на праві спільної власності членів об'єднання, з будь якою фізичною або юридичною особою у відповідності з чинним законодавством;  
111. Касаційна скарга, подання викладається чітким машинописним текстом. В касаційній скарзі, поданні повинно бути зазначено: 1) назва суду, до якого подається скарга, подання; 2) повна і точна назва особи, яка подає скаргу, подання, її місце проживання або знаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку;  
112. встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;  
113. брати на баланс спільне майно об'єднання;  
114. захищати права та законні інтереси власників житлових та нежитлових приміщень в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судах;  
115. використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління.  
116. За рішенням загальних зборів органи управління об'єднання можуть бути наділені іншими правами у відповідності до законодавства України та статуту об'єднання.  
117. Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати частину повноважень власних органів управління товариству власників житла, до якого вони входять, або доручати виконання функцій уповноваженої особи з окремих питань.  
118. Стаття 16. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками своїх обов'язків  
119. Об'єднання має право для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків:  
120. робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;  
121. вимагати відшкодування збитків нанесених загальному або спільному майну об'єднання з вини власника, членів його сім'ї або інших осіб, що користуються його власністю на законних підставах;  
122. вимагати своєчасної та у повному обсягу сплати всіх встановлених платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;  
123. звертатись до суду про звернення стягнення на майно членів об'єднання, які відмовляються відшкодовувати нанесені збитки, своєчасно та у повному обсягу сплачувати всі встановлені платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;  
124. виконувати за домовленістю між постачальником комунальних послуг (виробником) і кінцевим споживачем (власником - членом об'єднання) доручення щодо стягнення заборгованості за надані послуги шляхом переуступки боргу.  
125. Стаття 17. Обов'язки об'єднання, товариства  
126. Об'єднання, товариство зобов'язане:  
127. забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна житлового комплексу;  
128. визначати розміри платежів, що вносяться членами об'єднання, товариства і своєчасно інформувати про них членів об'єднання;  
129. забезпечувати виконання вимог цього Закону, інших нормативних актів, а також статуту об'єднання, товариства;  
130. виконувати в порядку передбаченому чинним законодавством договірні зобов'язання;  
131. забезпечити дотримання інтересів всіх членів об'єднання, товариства при встановлені умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, товариства витрат на ремонт спільного майна;  
132. припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і у встановлених межах розпорядження спільним майном членами об'єднання;  
133. у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, товариства представляти інтереси членів об'єднання, товариства у відповідності з наданими повноваженнями у відносинах з третіми особами.  
134. Стаття 18. Право власності на спільне та загальне майно  
135. Право власності на спільне та загальне майно регулюється Цивільним кодексом України.  
136. Відчуження спільного майна може бути здійснено за рішенням загальних зборів членів об`єднання, відповідно до чинного законодавства, якщо відчуження не нанесе шкоди повноцінному функціонуванню житлового комплексу (житловим комплексам).  
137. Рішенням загальних зборів об`єднання об'єкти спільного майна можуть бути передані в користування або оренду фізичній або юридичній особі, якщо це не пов'язано з порушенням прав і інтересів, які охороняються законом, інших співвласників майна. Рішення про передачу в користування або оренду фізичній або юридичній особі об'єктів спільного майна не може прийматись в іншій формі.  
138. Стаття 19. Встановлення меж земельних ділянок житлового комплексу  
139. Розміри земельних ділянок для новозбудованих об'єктів у житловому комплексі визначаються згідно державних будівельних норм. Відводи земельних ділянок здійснюються у відповідності до земельного законодавства та затвердженої містобудівної документації.  
140. Межі земельних ділянок в існуючій забудові населених пунктів, що входять до складу житлового комплексу, визначаються у відповідності з проектом розподілу території мікрорайону, кварталу та діючими на момент будівництва житлового будинку відводами землі.  
141. Понаднормативна територія, у випадку її розміщення в межах житлового комплексу може бути надана в оренду як самостійна одиниця або передана у комунальну власність згідно з укладеними цивільно-правовими угодами, передбаченими законодавством України.  
142. Стаття 21. Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі.  
143. Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі можуть здійснюватись за згодою сторін, яким належить майно або за рішенням суду. Рішення щодо змін меж власності має бути оформлене у відповідності до законодавства.  
144. При зміні меж нерухомого майна у житловому комплексі без проведення будівельних робіт або з проведенням будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації.  
145. Якщо при зміні меж необхідне проведенням будівельних робіт, на виконання яких вимагається дозвіл, роботи здійснюються на загальних засадах у порядку, встановленому законодавством. Нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації після прийняття у встановленому порядку виконаних робіт.  
146. Стаття 22. Зміна власника квартири  
147. Власник квартири має виключне право обирати час, форму та умови продажу або іншого відчуження належного йому майна. Відчуження відбувається у відповідності до законодавства України.  
148. У договорі відчуження повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) сторін, суть відчуження, строк виконання відчуження, опис предмета відчуження, а також будь-які інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.  
149. Продавець зобов`язаний заздалегідь попередити покупця про всіх осіб, що проживають у квартирі і права яких можуть бути порушені в разі виселення з квартири.  
150. Укладення договору купівлі-продажу квартири, співвласником якої є недієздатна особа, потребує нотаріального посвідчення та дозволу органів опіки і піклування. Такий дозвіл повинен бути отриманий до набирання чинності договору купівлі-продажу.  
151. За надання недостовірної інформації сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.  
152. Стаття 23. Основні права і обов'язки покупців квартир  
153. Покупець має право на повну інформацію щодо предмету купівлі-продажу. На вимогу покупця у відповідності з домовленістю може бути здійснений огляд квартири, а в разі необхідності за його рахунок проведена відповідна експертиза стану квартири.  
154. При укладанні договору купівлі-продажу за згодою сторін або на вимогу покупця може бути проведена перевірка достовірності інформації та повноти балансу або фінансового стану щодо предмету договору.  
155. Покупець має право подати позов до суду про виселення всіх членів сім`ї продавця з придбаної квартири після набрання чинності договору купівлі-продажу.  
156. Реєстрація змін прав власності на майно покладається на нового власника.  
157. Стаття 24.Кошти об'єднання  
158. Кошти об'єднання складаються з:  
159. вступних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання, товариства;  
160. субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, що користуються пільгами щодо оплати житлово-комунальних послуг;  
161. доходи, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання;  
162. добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб.  
163. Для накопичення коштів на ремонт спільного майна та термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин в обов`язковому порядку створюється ремонтний та резервний фонди об`єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об`єднання, де визначаються окремими графами і використовуються виключно за цільовим призначенням.  
164. Кошти ремонтного фонду щорічно індексуються відповідно до рівня інфляції за рахунок коштів Державного бюджету станом на 1 січня. Порядок компенсації визначається Кабінетом Міністрів України.  
165. Власники квартир (фізичні і юридичні особи) сплачують податок на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства, а при використанні власних приміщень для одержання прибутку і інші встановлені законодавством податки.  
166. Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт спільного майна, а також порядок їх сплати встановлюються загальними зборами об'єднання.  
167. За рішенням загальних зборів об`єднання, товариство можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається Кабінетом Міністрів України.  
168. При перевищенні на протязі календарного року суми платежів, що здійснюються через рахунки об'єднання 1000 неоподаткованих мінімумів проводиться аудиторська перевірка у відповідності до законодавства України.  
169. Стаття 25.Оплата комунальних послуг членами об'єднання при наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання  
170. При наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунок організацій, які надають ці послуги за тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
171. Кошти, що сплачуються власниками за надані їм комунальні послуги можуть у відповідності з укладеним договором надходити на рахунки об'єднання (товариства) для накопичення і наступної сплати рахунків організацій, які надають ці послуги. Перерахування коштів на рахунок організацій, які надають послуги здійснюється щомісячно у визначений день у відповідності з договором між об'єднанням і цими організаціями.  
172. У разі, якщо накопичення коштів на рахунках об'єднання з наступним перерахування коштів на рахунок організацій, які надають житлово-комунальні послуги не має на меті отримання прибутку не підлягає оподаткуванню.  
173. Нараховані банківськими установами проценти об'єднанню за використання залучених коштів в міжрозрахунковий період не є об'єктом оподаткування за умови, якщо всі кошти спрямовуються на здійснення об'єднанням статутних функцій.  
174. Стаття 26.Оплата комунальних послуг членами об'єднання при відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання  
175. При відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг об'єднання зобов'язане за рахунок коштів об'єднання встановити загальнобудинкові прилади обліку.  
176. В цьому випадку об'єднання виконує функції кінцевого споживача і несе повну відповідальність за своєчасне надходження коштів на рахунки організацій, які надають послуги.  
177. Розподіл загальних рахунків між членами об'єднання здійснюється у відповідності до статуту з врахуванням розміру належної власності та кількості осіб, що проживають у квартирі, включаючи тих, що проживають тимчасово.  
178. Власники квартир, що не мають приладів поквартирного обліку зобов'язані укласти договір на обслуговування та оплати комунальних послуг з об'єднанням незалежно від членства у об'єднанні. Такі власники зобов'язані сплачувати рахунки за надані послуги на таких самих засадах, що й члени об'єднання.  
179. Відмова укладення договору, відмова оплати рахунків або несплата рахунків є порушенням прав інших членів об'єднання і підставою для звернення до суду про стягнення плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.  
180. Власники несуть відповідальність за своєчасність платежів на рахунок об'єднання незалежно від використання приміщень самостійно чи надання в оренду приміщень, які їм належать. Власники несуть відповідальність незалежно від того, чи були делеговані обов'язки по оплаті рахунків орендарю договором про оренду.  
181. За рішенням суду на майно власників, що відмовились укладати угоду або сплачувати рахунки за надані послуги може бути звернене стягнення.  
182. Внесення уточнень загальними зборами членів об'єднання в порядок сплати за споживання комунальних послуг не може змінювати загальний порядок визначений цим Законом.  
183. Стаття 27. Видатки на утримання і ремонт приміщень  
184. Утримання та ремонт приміщень, які знаходяться у власності здійснюється у відповідності до законодавства України.  
185. Власник квартири зобов'язаний забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частин без нанесення шкоди майну і порушення прав і інтересів інших співвласників багатоквартирного будинку та у відповідності до законодавства.  
186. Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що знаходяться у загальній або спільній власності визначаються уставом об'єднання та договором на їх використання.  
187. Кошти за користування спільним майном і обслуговування спільної власності сплачуються на рахунок об`єднання. Ця частина комунальних послуг надається об'єднанню як кінцевому споживачеві з застосуванням порядку оподаткування споживачів.  
188. Власник, що наніс збитки спільному чи загальному майну або власності інших членів об'єднання зобов'язаний відшкодувати нанесені збитки в повному обсязі. Власник несе відповідальність за збитки нанесені особою, яка проживає спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або на підставі будь-якого іншого права, що надане йому власником житла.  
189. Відшкодування збитків може здійснюватись у грошовій чи в іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.  
190. Стаття 28. Участь колишнього власника багатоквартирного житлового будинку в обслуговуванні і ремонті спільного майна житлового комплексу  
191. Колишній власник багатоквартирного житлового будинку, або державне підприємство, установа чи організація у яких житловий будинок перебував у повному господарському віданні чи оперативному управлінні приймають участь в організації та фінансуванні першого після приватизації квартир ремонті будинку відповідно до законодавства України.  
192. Власники квартир, що передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, приймають дольову участь у витратах на утримання та ремонт спільного майна, у порядку встановленому статутом об'єднання та цим Законом.  
193. Не використання власниками квартир, що їм належать або відмова від користування спільним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговування і ремонт спільного майна в житловому комплексі.  
194. В разі відмови колишнього власника багатоквартирного житлового будинку прийняти дольову участь в організації та фінансуванні першого після приватизації квартир ремонті на його майно за позовом об'єднання співвласників може бути звернене стягнення в порядку, встановленому законодавством.  
195. Стаття 29. Порядок виконання об`єднанням делегованих повноважень  
196. Делеговані повноваження щодо надання пільг і субсидій окремим членам об`єднання виконуються в обсязі необхідному для повного і своєчасного відшкодування витрат власників житлових приміщень, наймачів і орендарів житлових приміщень і здійснюється в порядку, встановленому законодавством шляхом:  
197. передачі об'єднанню, товариству встановлених державних дотацій на фінансування затрат на експлуатацію, поточний і капітальний ремонт житлового фонду, субсидій на житлово-комунальні послуги, компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;  
198. наданням компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг окремим категоріям громадян з числа власників, наймачів і орендаторів відповідно до чинного законодавства.  
199. В разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за встановлені державні дотації, компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг організації, що надають житлово-комунальні послуги звертаються з позовом до суду на протязі одного місяця з дня, встановленого договором з підприємствами, що надають ці послуги про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати вказані дотації, компенсації (субсидії).  
200. Стаття 30. Оренда приміщень об'єднання  
201. Власник квартири у житловому багатоквартирному будинку може здати її в оренду для проживання фізичній особі або для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності фізичній або юридичній особі. При необхідності переведення приміщення у нежитлове може бути здійснене на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.  
202. За рішенням загальних зборів, правління об`єднання може укласти договір оренди з фізичною або юридичною особою на оренду приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання.  
203. За домовленістю сторін може бути укладений змішаний договір про передачу в оренду квартири (квартир) та приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання. В цьому випадку договором визначається доля кожної сторони у отриманні доходів та сплаті податків. Договір оформляється у відповідності до вимог законодавства України.  
204. Предметом договору оренди житлових та нежитлових приміщень для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності може бути лише квартира чи нежитлове приміщення, що розміщені на першому поверсі або підвальному приміщенні житлових багатоквартирних будинків і мають окремий вихід на вулицю із дотриманням орендарем норм чинного законодавства, державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм.  
205. У договорі оренди такого приміщення, що укладається в письмовій формі, обов'язково зазначаються: предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, термін, на який укладається договір, обов'язки та права орендаря і орендодавця, інші умови.  
206. У разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи відповідно до закону.  
207. Не допускається передача в оренду житлового чи нежитлового приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів).  
208. Спори щодо припинення (заборони) договору оренди для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.  
209. Відповідальність за заподіяні збитки визначається договором оренди.  
210. Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі заподіяних збитків.  
211. Об'єднання в своєму статуті має право обмежувати цілі використання приміщень в житловому комплексі що знаходяться у власності членів об'єднання, тільки у випадках, коли це пов'язано з захистом прав і інтересів інших членів об'єднання.  
212. Власник житлових та нежитлових приміщень у всіх інших випадках володіє, користується і розпоряджається цими приміщеннями відповідно до Закону України "Про власність" та цивільного законодавства.  
213. Стаття 31. Страхування майна об'єднання  
214. За рішенням загальних зборів, правління об`єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих фізичних збитків.  
215. Члени об'єднання - власники житлових чи нежитлових приміщень здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.  
216. У випадку збитків нанесених житловому комплексу в результаті страхового випадку, страхова сума виплачується об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в інтересах членів об'єднання, відповідно до статуту об'єднання.  
217. Сума страхових виплат, що отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовується на відновлення та ремонт.  
218. Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства щодо об'єднання власників житла  
219. Особи, винні у:  
220. недотриманні вимог цього Закону;  
221. порушенні прав власників, їх об'єднань і товариств;  
222. порушенні статуту об'єднання та протидії у його виконанні;  
223. створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання власників житла з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;  
224. недотриманні умов договорів, що укладені у відповідності до цього Закону  
225. несуть відповідальність, передбачену законодавством.  
226. Законодавчими актами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень.  
227. Стаття 33. Прикінцеві положення  
228. 1. Цей закон вступає в силу з дня його офіційного опублікування.  
229. 2. Кабінету Міністрів України:  
230. подати на розгляд Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня прийняття Закону пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
231. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
232. прийняти інші рішення, що пов'язані з виконанням цього Закону;  
233. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасування тих актів, що суперечать цьому Закону.