Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні  
1. Закон забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Закон створює необхідні передумови для успішної підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Параолімпійських іграх та відбіркових змаганнях до них, що сприяє вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.  
2. ст.1. Визначення термінів.  
3. Олімпійський рух в Україні - суспільний рух, який базується на добровільному об"єднанні громадян та неурядових організацій з метою пропаганди серед населення країни ідей олімпізму та їх практичного втілення у житті і здійснюється під керівництвом Національного Олімпійського комітету України.  
4. Параолімпійський рух в Україні - суспільний рух, який базується на добровільному об"єднанні громадян, головним чином інвалідів, та неурядових організацій з метою сприяння соціальній реабілітації інвалідів та поліпшення їхнього фізичного стану і здійснюється під керівництвом національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ).  
5. Учасники олімпійського та параолімпійського руху в Україні - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, національні спортивні федерації, спортивні клуби та особи, що належать до них, зокрема спортсмени. Олімпійський рух включає в себе й інші організації та установи, визнані НОКом України та НКСІУ.  
6. Спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення у відповідному виді спорту або дисципліні та включені до складу збірних команд України.  
7. Змагання в спорті вищих досягнень - Олімпійські та Параолімпійські ігри, чемпіонати (кубки) світу, Європи та інші офіційні міжнародні змагання, які включені до календарів змагань міжнародних спортивних федерацій серед спортсменів вищих категорій.  
8. Відбіркові змагання до Олімпійських та Параолімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор.  
9. База олімпійської підготовки - комплекс спортивних споруд, призначений для проведення навчально-тренувальних занять зі спортсменами вищих категорій з метою підготовки до участі у міжнародних змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх.  
10. Сума благодійної допомоги - сума коштів, у тому числі валютних, вартість матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що передаються учасникам олімпійського та параолімпійського руху з метою благодійництва.  
11. Необхідна сума фінансування - видатки на відповідний фінансовий рік, що пов'язані з підготовкою та участю спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки. Розрахунки необхідної суми фінансування здійснюються центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту і затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
12. Сума бюджетного фінансування - видатки, що передбачені окремим рядком у Державному бюджеті України на відповідний фінансовий рік на підготовку та участь спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки.  
13. Недостатня сума фінансування - різниця між необхідною сумою фінансування і реально виділеною сумою бюджетного фінансування, що визначається на кожний фінансовий рік.  
14. ст.2. Державна підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.  
15. 1. Держава стимулює розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень шляхом бюджетного фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування благодійників та інших суб'єктів фізкультурно-спортивної діяльності, а також морального та матеріального заохочення спортсменів, тренерів і фахівців галузі, що забезпечують підготовку та участь спортсменів у змаганнях спорту вищих досягнень.  
16. Конкретні операції, до яких застосовуються пільги, загальна сума яких не перевищує недостатню суму фінансування, визначаються центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту. Механізм надання та обліку суми наданих пільг визначається Кабінетом Міністрів України.  
17. Надання пільг щодо оподаткування здійснюється в межах недостатньої суми фінансування в порядку, визначеному законодавством.  
18. 2. Держава сприяє зміцненню матеріально-технічного забезпечення олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень. Надходження на митну територію України спортивної форми, спорядження, спеціального обладнання, медичних засобів, які використовуються за цільовим призначенням для членів збірних команд і учасників змагань у спорті вищих досягнень, оснащення для баз олімпійської підготовки, інших товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень, а також надходження у вигляді безоплатної допомоги від іноземних юридичних та фізичних осіб організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень обкладаються ввізним митом, податком на додану вартість, акцизним збором на пільгових умовах. Їх митне оформлення також здійснюється на пільгових умовах.  
19. Перелік товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень визначається центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту та затверджується Кабінетом Міністрів України.  
20. 3. Держава здійснює пряме фінансування на утримання баз олімпійської підготовки, які використовуються для тренування і змагань спортсменів вищих категорій.  
21. Перелік основних спортивних баз олімпійської підготовки, порядок їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу державної влади з фізичної культури і спорту.  
22. Бази олімпійської підготовки оподатковуються та здійснюють платежі і збори у державний і місцеві бюджети на пільгових умовах.  
23. 4. Держава забезпечує соціальний захист спортсменів, збірних команд України шляхом обов'язкового державного та медичного страхування за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання збірних команд в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
24. Доходи спортсменів вищих категорій та тренерів збірних команд України (у тому числі в іноземній валюті), одержаних як призові винагороди за участь у змаганнях спорту вищих досягнень та за перемоги на них, стипендії Президента України оподатковуються на пільгових умовах.  
25. ст.3. Підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами.  
26. Сума коштів, перерахованих юридичними або фізичними особами, що підлягають репатріації як добровільні пожертвування на спеціальні рахунки організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, включаючи суму податку на прибутки нерезидентів, оподатковуються на пільгових умовах.  
27. Товари, які безкоштовно передаються як добровільні пожертвування організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та товари, що протягом цього строку закуповуються за рахунок коштів, зосереджених на спеціальних рахунках для забезпечення підготовки та участі збірних команд України у змаганнях спорту вищих досягнень, обкладаються податками і зборами, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України на пільгових умовах.  
28. При центральному органі державної влади з фізичної культури і спорту, з метою залучення позабюджетних коштів, можуть відкриватися спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" на підставі положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
29. ст. 4. Зміни і доповнення до деяких законодавчих актів України.  
30. 1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N4 "Про Єдиний митний тариф України" доповнити частиною такого змісту:  
31. "Мито не стягується при ввезенні товарів, обладнання та інвентарю організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійниками (в межах суми благодійної допомоги) для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень.  
32. Перелік товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) визначається Кабінетом Міністрів України".  
33. 2) статтю 4 Закону "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.96 (11.07.96) N313/96-ВР редакція з 11.12.98, доповнити частиною такого змісту:  
34. "Звільнити від обкладення акцизним збором ввезені на територію України організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, та благодійниками (в межах суми благодійної допомоги) товари, обладнання та інвентар, які призначені для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень".  
35. 3) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N168/97-ВР доповнити пунктами 5.5, 5.6 такого змісту:  
36. 5.5 "Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, обладнання та інвентарю, що ввозяться в Україну організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійниками (в межах суми недостатнього фінансування, визначеного згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні") для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень".  
37. 5.6 "Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт (послуг) за рахунок коштів організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійників (в межах суми недостатнього фінансування, визначеного згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"), на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів, що використовуються на підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень".  
38. Вважати пункти 5.6, 5.7 відповідно пунктами 5.8, 5.9.  
39. 4) Пункт 5.2.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97 після слів: "Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад" додати слова "суми коштів або вартість майна, безкоштовно перерахованих (переданих) як добровільні пожертвування на підтримку олімпійського, параолімпійського руху в Україні згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні".  
40. 5) Доповнити пункт 3 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" словами: "Доходи спортсменів та тренерів, які представляють Україну у змаганнях спорту вищих досягнень, одержані в вигляді призових нагород за участь і перемогу у цих змаганнях, державні стипендії та стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів, вартість рухомого та нерухомого майна, переданих їм у власність".  
41. Встановити, що законодавчі акти, які набиратимуть чинності після набрання чинності цим Законом в частині, що призводитиме до скорочення або змін пільг з оподаткуванням, передбачених цим Законом, не розповсюджується на оподаткування олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні.  
42. В разі використання пільг не за призначенням (на здійснення не передбаченої статутом діяльності) або з метою отримання прибутку організації, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень сплачують в повному обсязі всі податки, збори (обов"язкові платежі), що не сплачувались з дати надання їм пільгового режиму та притягуються до відповідальності за ухилення від сплати податків.  
43. ст. 5. Відповідальність за порушення законодавства.  
44. За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
45. ст. 6. Прикінцеві положення.  
46. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.