Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему (Друге читання)

0. Проект  
1. (23.11.2000)  
2. Закон України  
3. Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" Внести в Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" такі зміни та доповнення  
4. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101)  
5. Статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Працівники Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, мають право на: соціальне забезпечення та страхування на загальних засадах відповідно до законодавства; працевлаштування самостійно або за сприяння державної служби зайнятості у першочерговому порядку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності; користування закладами охорони здоров'я за попереднім місцем роботи. Держава забезпечує додаткові гарантії працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, щодо: а) надання у разі припинення трудового договору спеціальної компенсаційної виплати в розмірі не менше середнього місячного заробітку; б) надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі їх переселення в іншу місцевість;  
6. в) права на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого законодавством строку осіб перед пенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах) у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом семи календарних днів після звільнення;  
7. г) надання щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у розмірі: 0,5 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції до 10 років; 1 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції від 10 до 20 років; 1,5 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції більше 20 років.  
8. Фінансування витрат, зазначених у підпунктах "а", "б", "в", "г" частини другої цієї статті, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.  
9. Застрахованим особам, зазначеним у частинах першій і другій статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", - працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом 7 календарних днів після звільнення.  
10. Виплата допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", провадиться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних із виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС. Порядок здійснення виплат, передбачених підпунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
11. Законопроект за реєстр. №6229, прийнятий за основу про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему Народні депутати України С.Гавриш, О.Гудима, Ю.СамойленкоКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиДруге читанняДоповнити статтю 12 абзацом такого змісту: "З метою забезпечення ядерної безпеки та збереження кваліфікованих кадрів в Україні за працівниками зупинених енергоблоків, а також об'єкта "Укриття" на період виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації зберігається середня заробітна плата (без урахування кратності) на рівні, що складається на діючих атомних електростанціях України".  
12. Законопроект за реєстр. №6229, прийнятий за основу Доповнити статтю 13 Закону "прикінцеві положення" пунктом четвертим такого змісту:  
13. "Кабінету Міністрів України:  
14. 1. У зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" окремим рядком кошти на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, з урахуванням українського внеску в міжнародні проекти, в розмірі не менше 325 млн. грн., а також кошти на соціальний захист персоналу у сумі не менше 50 млн. грн.  
15. 2. Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет", починаю-чи з 2002 року, виділення окремим рядком коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації відповідно до графіку та на ліквідацію негативних соціальних наслідків у м. Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС".  
16. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101) Частину другу пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N2, ст. 3; 1998 р., N11-12, ст. 44; 1999 р., N4, ст. 33) виключити.  
17. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101) ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінетові Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.