Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо встановлення працівникам сімейної медицини додаткової відпустки) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо встановлення працівникам сімейної медицини додаткової відпустки)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. До пункту “н” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19, № 11, ст. 93; 1994 р., № 41, ст. 376; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., №7-8, ст. 162, № 13, ст. 231, № 17, № 18-19, ст. 267, № 26, ст. 355; 2006 р., № 9, № 10-11, ст., 96; № 22, ст.184, № 22, ст.199) внести наступні зміни:
- після слів “лікарі загальної практики (сімейні лікарі)” додати слова “та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини”;
- після слів “завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік” додати слова “та завідувачі відділень з сімейної медицини”;
- після слів “середній медичний персонал виїзних” додати слово “бригад,”.
 
4. ІІ. Прикінцеві положення
 
5. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
6. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.