Кількість абзаців - 94 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України Закону України "Про рекламу" (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв)  
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31 ст.268;):
 
4. 1) У статті 1:
 
5. абзац третій викласти в такій редакції:
 
6. «внутрішня реклама – реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах (крім місць торгівлі, у тому числі буфетів, кіосків, яток), під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі, де ці товари продаються»;
 
7. після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
8. «заходи рекламного характеру – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або обмін їх споживачам однієї кількості чи виду товарів, що рекламуються, на інший;
 
9. знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам)».
 
10. У зв’язку з цим абзаци четвертий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятнадцятим;
 
11. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
12. «спеціальні виставкові заходи – заходи, що мають на меті просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлену та/або професійну аудиторію відвідувачів, організатор яких повинен обмежити аудиторію відвідувачів заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється».
 
13. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим –двадцятим;
 
14. 2) у статті 5:
назву викласти в такій редакції:
 
15. ,, Стаття 5. Спонсорство»;
 
16. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. «У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу про спонсора — виробника алкогольних напоїв, зареєстровану назву особи спонсора та знак для товарів і послуг, що належить спонсору»;
 
18. 3) у частинах першій та другій статті 6 слово «чинного» виключити;
 
19. у статті 8 :
у частині першій:
 
20. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
21. «використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім соціальної реклами та випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.»;
 
22. абзац восьмий після слів «відсутності відповідного сертифіката» доповнити словом «дозволу»;
 
23. абзац дев’ятий після слів «її ім’я без» допонинити словом «письмової»;
 
24. частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
25. «2. Розповсюджувачі не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав документально підтверджених відомостей про наявність сертифікату, дозволу, ліцензії.
 
26. 3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому ж порядку, в якому вона була розповсюджена»;
 
27. частину четверту виключити;
 
28. у частині п’ятій слово «зниження» замінити словом «знижку»;
 
29. частину сьому після слів «надається споживачеві» доповнити словами «у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці»;
 
30. 5) у статті 9:
 
31. у частині третій слова «конкретної особи чи товару» замінити словами «конкретного суб’єкта підприємницької діяльності та/або його товарів»;
 
32. доповнити новою частиною такого змісту:
 
33. «6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу в таке приміщення не вважаються рекламою»;
 
34. 6) у статті 12:
 
35. частину другу викласти в такій редакції:
 
36. «2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем виступає громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами»;
 
37. доповнити новою частиною такого змісту:
 
38. «6. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»;
 
39. 7) у статті 13:
 
40. частину четверту після слів «членів Уряду України» доповнити словами «забороняється переривати рекламою офіційні виступи, які згідно з законодавством України надаються на вимогу Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України, програми новин, а також релігійні служби та передачі для дітей»;
 
41. доповнити частину дев’яту новим абзацом такого змісту:
 
42. «Розміщення провайдерами програмної послуги реклами в програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій забороняється»;
 
43. 8) перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
 
44. «Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або уповноваженою ним особою»;
 
45. 9) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту:
 
46. «вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу»;
 
47. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
 
48. 10) у статті 22:
 
49. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
50. «1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби забороняється:
 
51. 1.1 на радіо та телебаченні;
 
52. 1.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, в тому числі на дитячих сторінках друкованих видань;
 
53. 1.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань);
 
54. 1.3 засобами внутрішньої реклами;
 
55. 1.4 на транспорті;
 
56. 1.5 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
 
57. 1.6 у населених пунктах засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
 
58. 1.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.
 
59. 2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої забороняється:
 
60. 2.1 на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
 
61. 2.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, у тому 6числі на дитячих сторінках усіх друкованих видань;
 
62. 2.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань);
 
63. 2.3 засобами внутрішньої реклами;
 
64. 2.4 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
 
65. 2.5 на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітені;
 
66. 2.6 в населених пунктах засобами зовнішньої реклами;
 
67. 2.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами»;
 
68. абзац одинадцятий частини третьої виключити;
 
69. частину сьому викласти в такій редакції:
 
70. «7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
 
71. Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення»;
 
72. доповнити новою частиною такого змісту:
 
73. «9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі»;
 
74. 11) у другому реченні частини першої статті 25 слово «чинного»
виключити;
 
75. 12) у статті 26:
 
76. абзац другий частини першої після слів "щодо захисту прав споживачів» доповнити словом «реклами»;
 
77. у першому реченні частини другої слово «виконавчої» замінити словом «державної»;
 
78. у абзаці п’ятому частини третьої слова «виконавчого органу контролю» замінити словами «зазначеного органу державної влади».
 
79. 2. Статтю 11 Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336) доповнити новою частиною такого змісту:
 
80. «Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановалення та розміщення соціальної реклами».
 
81. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155)
 
82. абзац сорок тертій статті 1 виключити;
 
83. статтю 54 викласти в такій редакції:
 
84. «Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач
 
85. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач регламентується Законом України «Про рекламу».
 
86. ІІ. Прикінцеві положення
 
87. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту другого частини першої цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2008 року;
 
88. підпункту 1.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;
 
89. пункту 1.6 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2008року;
 
90. підпункту 1.6.1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;
 
91. підпункту 2.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;
 
92. пункту 2.6 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2008 року;
 
93. підпункту 2.6. 1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;